Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  66507/L

Business name: 
SCP s.r.o.
  (from: 04/11/2006)
Registered seat: 
Veľká okružná 59A
Žilina 010 01
  (from: 08/05/2016)
Pestovateľská 13
Bratislava-Ružinov 821 04
  (from: 12/04/2013 until: 08/04/2016)
Technická 7
Bratislava 821 04
  (from: 11/25/2009 until: 12/03/2013)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 07/28/2006 until: 11/24/2009)
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 04/11/2006 until: 07/27/2006)
Identification number (IČO): 
36 292 079
  (from: 04/11/2006)
Date of entry: 
04/11/2006
  (from: 04/11/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/11/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/11/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 04/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/11/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 04/11/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006)
usporadúvanie a technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/11/2006)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/11/2006)
Skladovanie a uskladňovanie
  (from: 05/05/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
činnosť oragnizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
Partners: 
NE Property B.V.
Claude Debussylaan 7-29, Tribes Offices SOM Building 3rd floor
Amsterdam 1082 MC
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 818597392
  (from: 08/11/2022)
NE Property B.V.
Claude Debussylaan 7-29, Tribes Offices SOM Building 3rd floor
Amsterdam 1082 MC
Kingdom of the Netherlands
  (from: 08/28/2019 until: 08/10/2022)
NE Property Coöperatief U.A.
Claude Debussylaan 7-29, Tribes Offices SOM Building 3rd floor
Amsterdam 1082 MC
Kingdom of the Netherlands
  (from: 07/19/2016 until: 08/27/2019)
NEPI Real estate project s. r. o.
Veľká okružná 59A
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 07/19/2016 until: 09/12/2017)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Rue des Bains 14a
Luxemburg L - 1212
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 12/04/2013 until: 07/18/2016)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Boulevard Emmanuel Servias 16
Luxembourg L-2535
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 06/09/2010 until: 12/03/2013)
Cesster Corporation s. r. o.
Gajova 4
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 11/25/2009 until: 06/08/2010)
NAPPA Limited
Casa Floriani, Pietro Floriani Street
Floriana FRN 1060
Malta
  (from: 02/04/2009 until: 11/24/2009)
IMMOEAST Projekt ANNIUS Holding GmbH
Bankgasse 2
Viedeň A-1010
Republic of Austria
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
NAPPA Limited
St. Frederick Street 7
Valletta VLT 02
Malta
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
Jeffrey Silverberg
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
Contribution of each member: 
NE Property Coöperatief U.A.
  (from: 09/13/2017 until: 08/27/2019)
NE Property B.V.
  (from: 08/28/2019 until: 08/10/2022)
NE Property B.V.
Amount of investment: 3 986 446 EUR Paid up: 3 986 446 EUR
  (from: 08/11/2022)
Jeffrey Silverberg
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
IMMOEAST Projekt ANNIUS Holding GmbH
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
NAPPA Limited
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 06/06/2007)
NAPPA Limited
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/07/2007 until: 02/03/2009)
NAPPA Limited
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Na zákalde zmluvy o založení obchodného podielu podpísanej dňa 2.4.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka NAPPA Limited v prospech IMMOEAST AG.
  (from: 02/04/2009 until: 02/04/2009)
NAPPA Limited
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 11/24/2009)
Cesster Corporation s. r. o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/25/2009 until: 06/08/2010)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/09/2010 until: 07/18/2011)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011
  (from: 07/19/2011 until: 08/15/2011)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
  (from: 08/16/2011 until: 12/03/2013)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 11.08. 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúska republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra 16.8.2011.
  (from: 12/04/2013 until: 12/05/2014)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 11.08. 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúska republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra 16.8.2011. Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/06/2014 until: 01/07/2015)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 3 986 446 EUR Paid up: 3 986 446 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 11.08. 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúska republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra 16.8.2011. Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 01/08/2015 until: 01/19/2015)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 3 986 446 EUR Paid up: 3 986 446 EUR
  (from: 01/20/2015 until: 07/18/2016)
NE Property Coöperatief U.A.
Amount of investment: 199 322 EUR Paid up: 199 322 EUR
Lien: Záložné právo v prospech: Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/19/2016 until: 10/18/2016)
NEPI Real estate project s. r. o.
Amount of investment: 3 787 124 EUR Paid up: 3 787 124 EUR
Lien: Záložné právo v prospech: Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/19/2016 until: 10/18/2016)
NE Property Coöperatief U.A.
Amount of investment: 199 322 EUR Paid up: 199 322 EUR
  (from: 10/19/2016 until: 09/12/2017)
NEPI Real estate project s. r. o.
Amount of investment: 3 787 124 EUR Paid up: 3 787 124 EUR
  (from: 10/19/2016 until: 09/12/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/05/2016)
Individual managing director
  (from: 04/11/2006 until: 05/04/2016)
Nicola Perucconi
Povraznícka 4007/18
Bratislava 811 05
From: 04/16/2020
  (from: 04/29/2020)
Sorin Badea
Belizarie Street, ap. building XXI/6, entrance A, 1st floor, ap.6 or.č.3
Bukurešť Okres 1
Rumunsko
From: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016 until: 09/12/2017)
Sorin Badea
Belizarie Street, ap. building XXI/6, entrance A, 1st floor, ap.6 or.č.3
Bukurešť Okres 1
Rumunsko
From: 07/08/2016 Until: 08/02/2017
  (from: 09/13/2017 until: 09/12/2017)
Daniel Boďa
SNP 378/1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/04/2016
  (from: 10/18/2016 until: 01/30/2019)
Daniel Boďa
SNP 378/1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/04/2016 Until: 11/20/2018
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Ohad Epschtein
Trenčianska 56/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/05/2016
  (from: 05/05/2016 until: 08/03/2016)
Ohad Epschtein
Trenčianska 56/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/05/2016 Until: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016 until: 08/03/2016)
Dipl. Ing. (FH) Otto Heinecke
Gaudenzdorfergürtel 67/2
Viedeň 1120
Rakúska republika
From: 03/19/2007
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
Dipl. Ing. (FH) Otto Heinecke
Gaudenzdorfergürtel 67/2
Viedeň 1120
Rakúska republika
From: 03/19/2007 Until: 01/30/2009
  (from: 02/04/2009 until: 02/03/2009)
Jeffrey Silverberg
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
From: 04/11/2006
  (from: 04/11/2006 until: 11/24/2009)
Jeffrey Silverberg
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
From: 04/11/2006 Until: 11/11/2009
  (from: 11/25/2009 until: 11/24/2009)
Rafał Elżanowski
Sienna 86m124
Varšava 00-815
Poľská republika
From: 04/16/2020
  (from: 04/29/2020)
Marek Paweł Noetzel
W. Boguslawskiego 11
Łomianki Dolne 05-092
Poľská republika
From: 04/16/2020
  (from: 04/29/2020)
Jason Bührs
41A St. Barajul Arges, ap. 18, floor 5, D Entrance
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 10/18/2017
  (from: 10/31/2017 until: 08/27/2019)
Jason Bührs
41A St. Barajul Arges, ap. 18, floor 5, D Entrance
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 10/18/2017 Until: 07/29/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Mirela-Florenta Covasa
Traian Popovici Street, ap. building B3D, entrance 1, 9th floor, ap. 48 or. č. 132
Bukurešť okres 3
Rumunsko
From: 07/08/2016
  (from: 10/31/2017 until: 08/27/2019)
Mirela-Florenta Covasa
Traian Popovici Street, ap. building B3D, entrance 1, 9th floor, ap. 48 or. č. 132
Bukurešť okres 3
Rumunsko
From: 07/08/2016 Until: 07/29/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Mirela Covasa
Traian Popovici Street, ap. building B3D, entrance 1, 9th floor, ap. 48 or. č. 132
Bukurešť okres 3
Rumunsko
From: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016 until: 10/30/2017)
Arnon Epschtein
Untere Augartenstrasse 35/24
Viedeň 1020
Rakúsko
From: 11/11/2009
  (from: 11/25/2009 until: 08/03/2016)
Arnon Epschtein
Untere Augartenstrasse 35/24
Viedeň 1020
Rakúsko
From: 11/11/2009 Until: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016 until: 08/03/2016)
Adrian Chiriac
Calea Grivitei, ap. building K, entrance B, 3th floor or. č. 206
Bukurešť Okres 1
Rumunsko
From: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016 until: 02/22/2018)
Adrian Chiriac
Calea Grivitei, ap. building K, entrance B, 3th floor or. č. 206
Bukurešť Okres 1
Rumunsko
From: 07/08/2016 Until: 02/06/2018
  (from: 02/23/2018 until: 02/22/2018)
Anca-Silviana Nacu
Cal. Calaraşi nr. 174 bl. 58, sc. 1 et. 2, ap. 6
Bukurešť Bukurešť Sector 3
Rumunsko
From: 08/02/2017 Until: 07/29/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Anca-Silviana Nacu
Cal. Calaraşi nr. 174 bl. 58, sc. 1 et. 2, ap. 6
Bukurešť Bukurešť Sector 3
Rumunsko
From: 08/02/2017
  (from: 09/13/2017 until: 08/27/2019)
Eliza Predoiu
Str.Tuzla nr. 9-27 bl.E, ap. E12
Bukurešť Bukurešť Sector 2
Rumunsko
From: 08/02/2017
  (from: 09/13/2017 until: 08/27/2019)
Eliza Predoiu
Str.Tuzla nr. 9-27 bl.E, ap. E12
Bukurešť Bukurešť Sector 2
Rumunsko
From: 08/02/2017 Until: 07/29/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Costin-Marius Barbu
Hagi Ghita Street no. 33
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 10/04/2016 Until: 04/16/2020
  (from: 04/29/2020 until: 04/28/2020)
Tudor-Andrei Radu
Int. Badeni nr. 6, bl. M9, sc. B, et. 2, ap. 16
Bukurešť Sector 3
Rumunsko
From: 10/18/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 04/29/2020 until: 04/28/2020)
Razvan - Vlad Sin
Str. Nicolae G. Caramfil, no. 12-14 Building A, 2nd floor, ap. A.2-4
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 07/29/2019 Until: 04/16/2020
  (from: 04/29/2020 until: 04/28/2020)
Costin-Marius Barbu
Hagi Ghita Street no. 33
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 10/04/2016
  (from: 10/18/2016 until: 04/28/2020)
Tudor-Andrei Radu
Int. Badeni nr. 6, bl. M9, sc. B, et. 2, ap. 16
Bukurešť Sector 3
Rumunsko
From: 10/18/2017
  (from: 10/31/2017 until: 04/28/2020)
Razvan - Vlad Sin
Str. Nicolae G. Caramfil, no. 12-14 Building A, 2nd floor, ap. A.2-4
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 07/29/2019
  (from: 08/28/2019 until: 04/28/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konateľov musí byť Marek Paweł Noetzel.
  (from: 04/29/2020)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 08/28/2019 until: 04/28/2020)
Konateľ Mirela-Florenta Covasa, Eliza Predoiu a Anca-Silviana Nacu koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Konateľ Costin-Marius Barbu koná a podpisuje v mene spoločnosti spoločne s konateľom Mirela-Florenta Covasa, Eliza Predoiu a Anca-Silviana Nacu. Konatelia Jason Bührs a Tudor-Andrei Radu konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne navzájom.
  (from: 01/31/2019 until: 08/27/2019)
Konateľ Mirela-Florenta Covasa, Eliza Predoiu a Anca-Silviana Nacu koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Konatelia Costin-Marius Barbu a Daniel Boďa konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne navzájom a výlučne vo veciach týkajúcich sa nájmu a podpory majetku spoločnosti a pri ostatných aktivitách nezahrnutých v osobitnej oblasti konania, ktorú vykonávajú Jason Bührs a Tudor-Andrei Radu. Konatelia Jason Bührs a Tudor-Andrei Radu konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne navzájom a výlučne vo veciach týkajúcich sa výstavby a rozvoja stavby, vrátane významných opráv a obnovy majetku spoločnosti.
  (from: 02/23/2018 until: 01/30/2019)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konatelia p. Costin- Marius Barbu a p. Daniel Boďa konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne navzájom a výlučne vo veciach týkajúcich sa nájmu a podpory majetku spoločnosti a pri ostatných aktivitách nezahrnutých v osobitnej oblasti konania, ktorú vykonávajú Jason Bührs a Tudor-Andrei Radu. Konatelia Jason Bührs a Tudor-Andrei Radu konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne navzájom a výlučne vo veciach týkajúcich sa výstavby a rozvoja stavby, vrátane významných opráv a obnovy majetku spoločnosti.
  (from: 10/31/2017 until: 02/22/2018)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konatelia p. Costin- Marius- Barbu a p. Daniel Boďa konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 10/18/2016 until: 10/30/2017)
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/05/2016 until: 10/17/2016)
V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/04/2009 until: 05/04/2016)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
Capital: 
3 986 446 EUR Paid up: 3 986 446 EUR
  (from: 01/08/2015)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 01/07/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/11/2006 until: 02/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.3.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/11/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava.
  (from: 07/28/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.2009.
  (from: 02/04/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.10.2009 a 11.11.2009.
  (from: 11/25/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.05.2010.
  (from: 06/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2011 - zriadenie záložného práva na obchodný podiel
  (from: 07/19/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2013.
  (from: 12/04/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2014.
  (from: 01/08/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.07.2016.
  (from: 07/19/2016)
Na základe rozhodnutia spoločníkov spoločnosti SCP s.r.o. zo dňa 09.08.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti SCP s.r.o. so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 36 292 079 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NEPI Real estate project s.r.o. so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 50 411 306 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti NEPI Real estate project s.r.o. na obchodnú spoločnosť SCP s.r.o.. Obchodná spoločnosť SCP s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NEPI Real estate project s.r.o..
  (from: 09/13/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/13/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NEPI Real estate project s.r.o. 50411306 ,
Veľká okružná
59A
  (from: 09/13/2017)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person