Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1285/B

Business name: 
ETIRS, spol. s r.o.
  (from: 08/22/1991)
Registered seat: 
Páričkova 19
Bratislava 821 08
  (from: 06/10/2014)
Identification number (IČO): 
17 327 792
  (from: 08/22/1991)
Date of entry: 
08/22/1991
  (from: 08/22/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/22/1991)
Objects of the company: 
konzultačná činnosť pri riešení ekologických a vodohospodárskych problémov
  (from: 12/11/1992)
matematické modelovanie, vedecko-technické výpočty, automatizované spracovanie údajov, údržba výpočtových systémov programovými prostriedkami
  (from: 12/11/1992)
sprostredkovateľské služby pre právnické a fyzické osoby
  (from: 12/11/1992)
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 12/11/1992)
Partners: 
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43/716
Viničné 900 23
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/2018)
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43/716
Viničné 900 23
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/08/2005)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/04/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.08.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 08/22/1991)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy z 21.9.92 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb., živnostenský list č.j. ŽO/6313/92/No z 10.11. 1992 vydaný Obvodným úradom Blava 1 Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 12/11/1992)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.1.1993 bola schválená dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 27.1.1993. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 05/17/1993)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 21.4.1995. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 07/13/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.8.1997. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 10/30/1997)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 31.3.2000 v súlade so Zák. č. 11/98 Zz.
  (from: 05/12/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prijatí dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.2004.
  (from: 07/10/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2005.
  (from: 07/08/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010.
  (from: 08/11/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 894/2014, Nz 10316/2014, NCRls 10501/2014 zo dňa 17.03.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 895/2014, Nz 10322/2014, NCRls 10510/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou ETIRS High - Tech spol. s r. o., so sídlom Trnavská 112, 821 01 Bratislava, IČO: 31 322 344 a nástupníckou spoločnosťou ETIRS, spol. s r. o., so sídlom Trnavská 112, 821 01 Bratislava, IČO: 17 327 792, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti ETIRS High - Tech spol. s r. o.
  (from: 04/04/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/04/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ETIRS High - Tech spol. s r. o.
Trnavská 112
Bratislava 821 01
  (from: 04/04/2014)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person