Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1285/B

Business name: 
ETIRS, spol. s r.o.
  (from: 08/22/1991)
Registered seat: 
Páričkova 19
Bratislava 821 08
  (from: 06/10/2014)
Trnavská 112
Bratislava 821 01
  (from: 08/27/2004 until: 06/09/2014)
Trnavská 112
Bratislava 826 33
  (from: 07/10/2004 until: 08/26/2004)
Strojnícka 34
Bratislava 821 05
  (from: 07/13/1995 until: 07/09/2004)
Astrová 8
Bratislava 821 01
  (from: 12/11/1992 until: 07/12/1995)
Bajkalská 25
Bratislava 827 18
  (from: 06/17/1992 until: 12/10/1992)
Svetlá 1
Bratislava
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Identification number (IČO): 
17 327 792
  (from: 08/22/1991)
Date of entry: 
08/22/1991
  (from: 08/22/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/22/1991)
Objects of the company: 
konzultačná činnosť pri riešení ekologických a vodohospodárskych problémov
  (from: 12/11/1992)
matematické modelovanie, vedecko-technické výpočty, automatizované spracovanie údajov, údržba výpočtových systémov programovými prostriedkami
  (from: 12/11/1992)
sprostredkovateľské služby pre právnické a fyzické osoby
  (from: 12/11/1992)
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 12/11/1992)
výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
  (from: 08/22/1991 until: 12/10/1992)
Partners: 
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43/716
Viničné 900 23
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
ČOVSPOL spol. s r.o.
Robotnícka 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/17/1993 until: 07/12/1995)
Ing. Martin Čársky
Blagoevova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/13/1995 until: 10/29/1997)
Ing. Martin Čimo
Nikola Teslu 5
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Stanislav Dvonka
Homolova 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Vladimír Dvonka
Komárnická 50
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Ivan Chabal
Ševčenkova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/13/1995 until: 10/29/1997)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Dobšinského 2
Ivánka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 05/12/2000 until: 08/10/2010)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Dobšinského 2
Ivánka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 10/30/1997 until: 05/11/2000)
Ing. Radomil Květon , CSc.
K. Marxa 2
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 05/17/1993 until: 10/29/1997)
Ing. Radomil Květon , CSc.
K. Marxa 2
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 12/11/1992 until: 05/16/1993)
Ing. Radomil Květon , CSc.
K. Marxa 2
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 06/17/1992 until: 12/10/1992)
Ing. Radomil Květon , CSc.
K. Marxa 2
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Radovan Lahoda
Astrová 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/11/1992 until: 05/16/1993)
Ing. Jozef Tomeček
Svetlá 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43/716
Viničné 900 23
Slovak Republic
  (from: 08/11/2010 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
  (from: 04/04/2014 until: 05/23/2022)
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Tomeček
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Vladimír Dvonka
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Stanislav Dvonka
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Martin Čimo
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/17/1992 until: 12/10/1992)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/11/1992 until: 05/16/1993)
Ing. Radovan Lahoda
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/11/1992 until: 05/16/1993)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 10/29/1997)
ČOVSPOL spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 07/12/1995)
Ing. Martin Čársky
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 10/29/1997)
Ing. Ivan Chabal
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 10/29/1997)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/30/1997 until: 05/11/2000)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/12/2000 until: 08/03/2010)
Ing. Radomil Květon , CSc.
  (from: 08/04/2010 until: 08/10/2010)
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/11/2010 until: 04/03/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/2018)
konatelia
  (from: 07/08/2005 until: 05/30/2018)
Individual managing director
  (from: 06/17/1992 until: 07/07/2005)
konatelia
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43/716
Viničné 900 23
  (from: 05/24/2022)
Ing. Radomil Květon , CSc.
Dobšinského 2
Ivánka pri Dunaji 900 28
  (from: 10/30/1997 until: 08/10/2010)
Mgr. Roman Květon
Budovateľská 25/1062
Bratislava 821 08
From: 06/27/2005
  (from: 07/08/2005 until: 05/30/2018)
Mgr. Roman Květon
Budovateľská 25/1062
Bratislava 821 08
From: 06/27/2005 Until: 05/21/2018
  (from: 05/31/2018 until: 05/30/2018)
Ing. Radomil Květoň , CSc.
  (from: 06/17/1992 until: 10/29/1997)
Ing. Radovan Lahoda M. Sc.
  (from: 12/11/1992 until: 10/29/1997)
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43/716
Viničné 900 23
  (from: 08/11/2010 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/08/2005)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 06/17/1992 until: 07/07/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú Ing. Jozef Tomeček a Ing. Stanislav Dvonka.
  (from: 08/22/1991 until: 06/16/1992)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/04/2014)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/04/2010 until: 04/03/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/10/2004 until: 08/03/2010)
200 000 Sk
  (from: 05/12/2000 until: 07/09/2004)
100 000 Sk
  (from: 06/17/1992 until: 05/11/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.08.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 08/22/1991)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy z 21.9.92 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb., živnostenský list č.j. ŽO/6313/92/No z 10.11. 1992 vydaný Obvodným úradom Blava 1 Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 12/11/1992)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.1.1993 bola schválená dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 27.1.1993. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 05/17/1993)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 21.4.1995. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 07/13/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.8.1997. Stary spis: S.r.o. 2322
  (from: 10/30/1997)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 31.3.2000 v súlade so Zák. č. 11/98 Zz.
  (from: 05/12/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prijatí dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.2004.
  (from: 07/10/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2005.
  (from: 07/08/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010.
  (from: 08/11/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 894/2014, Nz 10316/2014, NCRls 10501/2014 zo dňa 17.03.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 895/2014, Nz 10322/2014, NCRls 10510/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou ETIRS High - Tech spol. s r. o., so sídlom Trnavská 112, 821 01 Bratislava, IČO: 31 322 344 a nástupníckou spoločnosťou ETIRS, spol. s r. o., so sídlom Trnavská 112, 821 01 Bratislava, IČO: 17 327 792, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti ETIRS High - Tech spol. s r. o.
  (from: 04/04/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/04/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ETIRS High - Tech spol. s r. o.
Trnavská 112
Bratislava 821 01
  (from: 04/04/2014)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person