Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27490/B

Business name: 
OMV TRADING, s.r.o.
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Registered seat: 
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Identification number (IČO): 
31 364 411
  (from: 10/03/2002)
Date of entry: 
12/20/1993
  (from: 10/03/2002)
Person dissolved from: 
26.4.2004
  (from: 05/27/2004)
Date of deletion: 
05/27/2004
  (from: 05/27/2004)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/27/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
sprostredkovanie obchodnej činnosti.
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Partners: 
OMV Slovensko, s.r.o. IČO: 00 604 381
Moskovská 13
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Dr. Wolfgang Schilcher
Mattiellistrasse 3/33
Wien A-1040
Rakúska republika
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Contribution of each member: 
OMV Slovensko, s.r.o.
Amount of investment: 655 306 000 Sk Paid up: 655 306 000 Sk
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Dr. Wolfgang Schilcher
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Ing. Peter Roth
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 50
Bratislava
From: 06/25/2002
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Mag. Lea Gertrud Fuchs
residence in the Slovak Republic :
Gunduličova 6
Bratislava
From: 06/25/2002
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia.
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Capital: 
655 336 000 Sk Paid up: 655 336 000 Sk
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Other legal facts: 
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMV Trading, s.r.o. o zlúčení so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. zo dňa 26. 4. 2004. Zánik spoločnosti OMV Trading, s.r.o. jej zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. na základe rozhodnutia mimoriadneho vaného zhromaždenia spoločnosti OMV Trading, s.r.o. o zlúčení so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. zo dňa 26. 4. 2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 26. 4. 2004 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, IČO 00 604 381 - nástupnícka spoločnosť, a bola na ňom schválená zmluva o zlúčení z 26. 4. 2004.
  (from: 05/27/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26. 10. 1993 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1154
  (from: 12/20/1993 until: 05/26/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.5.1994. Stary spis: Sa 1154
  (from: 07/21/1994 until: 05/26/2004)
Notárska zápisnica N 459/95 spísaná dňa 12.10.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1154
  (from: 12/18/1995 until: 05/26/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.4.1996. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 168/96 zo dňa 17.4.1996, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 1154
  (from: 07/23/1996 until: 05/26/2004)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia predstavenstva dňa 12.1.1994.
  (from: 07/17/1997 until: 05/26/2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.1.1994.
  (from: 02/05/1998 until: 05/26/2004)
Notárska zápisnica N 33/98, Nz 31/98 zo dňa 6.3.1998 a stanovy akciovej spoločnosti.
  (from: 06/18/1998 until: 05/26/2004)
Zápisnica č. 1/98 zo dňa 5.5.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.5.1998.
  (from: 06/19/1998 until: 05/26/2004)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.8.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 352/98.
  (from: 09/10/1998 until: 05/26/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1999 vo forme notárskej zápisnice Nz 137/99 spísanej notárom JUDr Ľubomírom Vlhom. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 3.5.1999. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1999.
  (from: 06/21/1999 until: 05/26/2004)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.6.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 287/99 Nz 294/99
  (from: 01/26/2000 until: 05/26/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 1.3.2001.
  (from: 03/12/2001 until: 05/26/2004)
Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.11.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 748/2001 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 12/10/2001 until: 05/26/2004)
Notárska zápisnica N 153/02, Nz 153/02 zo dňa 26.4.02 so zmenou stanov, N 229/02, Nz 229/02 zo dňa 18.6.02 a zmena stanov, správa predstavenstva 6.5.02, vyjadrenie Dozornej rady 6.5.02, Spoločenská zmluva zo dňa 25.6.02, notárska zápisnica N 238/02, Nz 238/02 zo dňa 25.6.02 v zmysle § 69b Zák.č.513/91 Zb. v znení Zák.č.500/02 Z.z., spoločnosť TRANSPETROL TRADING, a.s. zmenila svojú právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť OMV TRADING, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava vstupuje do všetkých práv a povinností zrušenej spoločnosti TRANSPETROL TRADING, a.s., Šumavská 38, 82108 Bratislava, IČO: 31364411.
  (from: 10/03/2002 until: 05/26/2004)
Legal successor: 
OMV Slovensko,s.r.o.
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 05/27/2004)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person