Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3032/B

Business name: 
McCarter a.s.
  (from: 10/29/2002)
Registered seat: 
Bajkalská 25
Bratislava 821 01
  (from: 09/14/2010)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 10/29/2002 until: 09/13/2010)
Identification number (IČO): 
35 846 011
  (from: 10/29/2002)
Date of entry: 
11/01/2002
  (from: 10/29/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 10/29/2002)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 10/29/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 10/29/2002)
konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/29/2002)
výroba potravín a nápojov
  (from: 10/29/2002)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 10/29/2002)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 10/29/2002)
výroba nealkoholických nápojov (bez ovocných štiav)
  (from: 10/29/2002)
výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 10/29/2002)
výroba homogenizovaných potravin. prípravkov a dietných potravín
  (from: 10/29/2002)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 10/29/2002)
výroba nápojov a sirupov
  (from: 10/29/2002)
výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín
  (from: 10/29/2002)
výroba nedestilovaných kvasených nápojov
  (from: 10/29/2002)
skladovanie v klimatizovaných, atmosferických a bežných skladoch, triedenie a balenie poľnohospodárskych produktov a iných hotových výrobkov (okrem skladovania v zmysle zákona č. 144/1998 Z.z.)
  (from: 10/29/2002)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/29/2002)
prenájom strojov technologických a elektronických zariadení
  (from: 10/29/2002)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 10/29/2002)
leasingova činnosť
  (from: 10/29/2002)
prieskum trhu
  (from: 10/29/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 10/29/2002)
vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 10/29/2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 11/07/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/18/2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 07/02/2018)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 08/25/2021)
Balenie a dovoz spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou "e"
  (from: 08/08/2023)
Výroba výživových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/08/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/2002)
Ing. Milan Pašmík - Chairman of the Board of Directors
Vavilovova 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/21/2021
  (from: 08/25/2021)
Ing. Radoslav Prepik - Vice-chairman of the Board of Directors
Karpatská 187
Marianka 900 33
From: 06/21/2021
  (from: 09/23/2021)
Ing. Marek Rakický - Vice-chairman of the Board of Directors
Hradné údolie 13
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 06/21/2021
  (from: 09/23/2021)
Ing. Peter Dobias - člen
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 07/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 01/19/2009)
Ing. Peter Dobias - člen
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 07/01/2006 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Ing. Milan Pašmík - predseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2009)
Ing. Milan Pašmík - predseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 11/01/2002 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Ing. Milan Pašmík - predseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 11/06/2013)
Ing. Milan Pašmík - predseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 01/01/2009 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Milan Pašmík - predseda predstavenstva
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 08/24/2021)
Ing. Milan Pašmík - predseda predstavenstva
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 11/01/2013 Until: 06/21/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ing. Radoslav Prepik - člen
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2009)
Ing. Radoslav Prepik - člen
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
From: 11/01/2002 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Ing. Radoslav Prepik - člen
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
From: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 11/06/2013)
Ing. Radoslav Prepik - člen
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
From: 01/01/2009 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Radoslav Prepik - Member of the Board of Directors
Karpatská 187
Marianka 900 33
From: 06/21/2021
  (from: 08/25/2021 until: 09/22/2021)
Ing. Radoslav Prepik - podpredseda predstaventva
Karpatská 187
Marianka 900 33
From: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 08/24/2021)
Ing. Radoslav Prepik - podpredseda predstaventva
Karpatská 187
Marianka 900 33
From: 11/01/2013 Until: 06/21/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ing. Marek Rakický - Member of the Board of Directors
Hradné údolie 13
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 06/21/2021
  (from: 08/25/2021 until: 09/22/2021)
Ing. Marek Rakický - Member of the Board of Directors
Hradné údolie 13
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 06/21/2021 Until: 06/21/2021
  (from: 09/23/2021 until: 09/22/2021)
Ing. Marek Rakický - podpredseda
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2009)
Ing. Marek Rakický - podpredseda
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
From: 11/01/2002 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Ing. Marek Rakický - podpredseda
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
From: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 11/06/2013)
Ing. Marek Rakický - podpredseda
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
From: 01/01/2009 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Marek Rakický - podpredseda predstavenstva
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
From: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 08/24/2021)
Ing. Marek Rakický - podpredseda predstavenstva
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
From: 11/01/2013 Until: 06/21/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ing. Tibor Špigút - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2009)
Ing. Tibor Špigút - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
From: 11/01/2002 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Ing. Tibor Špigút - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
From: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 11/06/2013)
Ing. Tibor Špigút - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
From: 01/01/2009 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Roman Tašký - člen
Palkovičova 3
Bratislava 821 08
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2009)
Roman Tašký - člen
Palkovičova 3
Bratislava 821 08
From: 11/01/2002 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Roman Tašký - člen
Palkovičova 3
Bratislava 821 08
From: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 11/06/2013)
Roman Tašký - člen
Palkovičova 3
Bratislava 821 08
From: 01/01/2009 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda predsavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy. Predseda predstavenstva je oprávený udeliť plnomocenstvo na konanie a podpisovanie za spoločnosť v rozsahu v ňom uvedenom akejkoľvek fyzickej osobe.
  (from: 09/23/2021)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda predsavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy. Predseda predstavenstva je oprávený udeliť plnomocenstvo na konanie a podpisovanie za spoločnosť v rozsahu v ňom uvedenom akejkoľvek fyzickej osobe.
  (from: 08/25/2021 until: 09/22/2021)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda predsavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy. Predseda predstavenstva je oprávený udeliť plnomocenstvo na konanie a podpisovanie za spoločnosť v rozsahu v ňom uvedenom akejkoľvek fyzickej osobe.
  (from: 10/29/2002 until: 08/24/2021)
Capital: 
3 004 022 EUR Paid up: 3 004 022 EUR
  (from: 05/05/2023)
3 454 694 EUR Paid up: 3 454 694 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 05/04/2023)
104 071 000 Sk Paid up: 104 071 000 Sk
  (from: 11/01/2005 until: 01/19/2009)
202 884 000 Sk Paid up: 202 884 000 Sk
  (from: 10/29/2002 until: 10/31/2005)
Shares: 
Number of shares: 87
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 05/05/2023)
Number of shares: 34
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 05/05/2023)
Number of shares: 96
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 05/05/2023)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 01/20/2009 until: 05/04/2023)
Number of shares: 39
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 01/20/2009 until: 05/04/2023)
Number of shares: 171
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 01/20/2009 until: 05/04/2023)
Number of shares: 100
Druh: na meno, kmeňové, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 11/01/2005 until: 01/19/2009)
Number of shares: 39
Druh: na meno, kmeňové, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 11/01/2005 until: 01/19/2009)
Number of shares: 171
Druh: na meno, kmeňové, neverejne obchdovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 11/01/2005 until: 01/19/2009)
Number of shares: 198
Druh: na meno, kmeňové, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 10/29/2002 until: 10/31/2005)
Number of shares: 47
Druh: na meno, kmeňové, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 10/29/2002 until: 10/31/2005)
Number of shares: 184
Druh: na meno, kmeňové, neverejne obchdovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom.
  (from: 10/29/2002 until: 10/31/2005)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Vazovova 6838/9A
Bratislava 811 07
From: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013)
Ing. Beata Csongová - člen
Nová Ves 52/552
Dunajská Streda 929 01
From: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013)
Ing. Soňa Pavčová - člen
Ružová 271/16
Dunajská Streda 929 01
From: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013)
Ing. Július Banko - člen
Bratislavská 1262/42
Veľký Meder 932 01
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2009)
Ing. Július Banko - člen
Bratislavská 1262/42
Veľký Meder 932 01
From: 11/01/2002 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Ing. Peter Dobias - člen
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 07/10/2006)
Ing. Peter Dobias - člen
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 11/01/2002 Until: 07/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
From: 11/01/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2009)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
From: 11/01/2002 Until: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 01/19/2009)
Ing. Beata Csongová
Nová Ves 52/552
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2006 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Jozef Štubňa
Vazovova 6838/9A
Bratislava 811 07
From: 01/01/2009 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Soňa Paučová
Ružová 271/16
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2009 Until: 11/01/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Jozef Štubňa
Vazovova 6838/9A
Bratislava 811 07
From: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 11/06/2013)
Ing. Beata Csongová
Nová Ves 52/552
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 11/06/2013)
Ing. Soňa Paučová
Ružová 271/16
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2009
  (from: 01/20/2009 until: 11/06/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.2002 v zmysle § 154 220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Notárska zápisnica č. Nz 778/02, N 783/02 zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Akciová spoločnosť Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava vznikla splynutím so spoločnosťami AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava IČO: 35 774 827, McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 35 828 021 a Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048, ktoré boli zrušené bez likvidácie v zmysle ust. § 69 a § 69a Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení noviel ku dňu 1.11.2002 a stala sa tak univerzálnou nástupníckou spoločnosťou všetkých vyššie uvedených zrušených spoločností, t.j. preberá na seba celé základné imanie zrušených spoločností, ako aj ich práva a záväzky - aj budúce.
  (from: 10/29/2002)
Notárska zápisnica č. N 213/2005, Nz 44874/2005, NCRls 44262/2005 zo dňa 27.09.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 11/01/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 117/2006, Nz 25785/2006.
  (from: 07/11/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 330/2008 Nz 54517/2008 zo dňa 03.12.2008.
  (from: 01/20/2009)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 546/2013 Nz 35467/2013 NCRls 36137/2013 dňa 11.10.2013.
  (from: 11/07/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.10.2013.
  (from: 11/07/2013)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person