Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1131/S

Business name: 
Surf Point a.s.
  (from: 01/01/2017)
Registered seat: 
Hronské predmestie 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/01/2017)
Identification number (IČO): 
36 017 191
  (from: 01/01/2017)
Date of entry: 
01/20/1997
  (from: 01/01/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2017)
Objects of the company: 
maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2017)
veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2017)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/01/2017)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/01/2017)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 01/01/2017)
výroba drevených obalov
  (from: 01/01/2017)
prenájom strojov a dopravných zariadení
  (from: 01/01/2017)
factoring a forfaiting
  (from: 01/01/2017)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
  (from: 01/01/2017)
výroba výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 01/01/2017)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/01/2017)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/01/2017)
poradenská činnosť v oblasti propagácie a reklamy
  (from: 01/01/2017)
navrhovanie a správa internetových stránok
  (from: 01/01/2017)
poskytovanie služieb internetom
  (from: 01/01/2017)
výroba a predaj grafických návrhov, inzerátov spracovaných pomocou počítača
  (from: 01/01/2017)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 01/01/2017)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb
  (from: 01/01/2017)
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 01/01/2017)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 01/01/2017)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 01/01/2017)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 01/01/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/01/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/01/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/01/2017)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/01/2017)
sťahovacie služby
  (from: 01/01/2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 01/01/2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/01/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/01/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2017)
administratívne služby
  (from: 01/01/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2017)
Ing. Milan Tomaník - predseda
J. Chalupku 17
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 01/01/2017)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 01/01/2017)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je obmedzený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti podľa čl. 6 bod 5 stanov a predkupným právom doterajších akcionárov podľa čl. 6 bod 8 stanov
  (from: 01/01/2017)
Supervisory board: 
Peter Turošík
Horné záhrady 1049/7
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Ing. Matej Melicher
Šimona Jurovského 7
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Jana Selecká
Dubiny 300/11
Hrochoť 976 37
From: 01/01/2017
  (from: 12/30/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a Dodatkom č. 1 zo dňa 13.1.1997. . Stary spis: S.r.o. 10554
  (from: 01/01/2017)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 11.07.1998, v Dodatku č. 2, v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/01/2017)
. Valné zhromaždenie dňa 30.12.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 01/01/2017)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.8.2003 a 22.8. 2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 01/01/2017)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/01/2017)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person