Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1316/B

Business name: 
KELCOM International spol. s r.o.
  (from: 09/16/1991)
Registered seat: 
Bulharská 61
Bratislava 821 04
  (from: 06/22/2007)
Kalinčiakova 27
Bratislava 831 04
  (from: 09/16/1991 until: 06/21/2007)
Identification number (IČO): 
17 327 601
  (from: 09/16/1991)
Date of entry: 
09/16/1991
  (from: 09/16/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/16/1991)
Objects of the company: 
nákup, predaj a prenájom telekomunikačných, oznamovacích, zabezpečovacích zariadení a kancelárskych strojov
  (from: 03/21/1994)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 03/21/1994)
montáž a servis kancelárskych strojov
  (from: 03/21/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov, hnuteľných a nehnu teľných vecí
  (from: 03/21/1994)
nákup a predaj tovarov / na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s tým povolením /
  (from: 03/21/1994)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 03/21/1994)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 03/21/1994)
konzultačná činnosť v oblasti elektrických a elektornických zariadení
  (from: 03/21/1994)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu, pri ktorom sa nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
  (from: 03/21/1994)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujcich sledovanie pobytu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 01/11/1999)
faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom
  (from: 08/20/2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/20/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/20/2004)
kopírovacia služba
  (from: 08/20/2004)
kľúčová služba
  (from: 08/20/2004)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/12/2009)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb - elektrotechnickej časti
  (from: 12/12/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/12/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/12/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/12/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/12/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/12/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/12/2009)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 12/12/2009)
dodávka a montáž interiérov, nábytku z vopred vyhotovených dielov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2009)
projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/12/2009)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
  (from: 12/12/2009)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 12/12/2009)
výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 12/12/2009)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 12/12/2009)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (from: 03/21/1994 until: 01/10/1999)
nákup, predaj, prenájom a servis telekomunikačných, oznamovacích, zabezpečovacích zariadení a kancelárskych strojov
  (from: 09/16/1991 until: 03/20/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/16/1991 until: 03/20/1994)
montáž a servis telekomunikačných, oznamovacích zariadení a kancelárskych strojov, konzultačná činnosť
  (from: 09/16/1991 until: 03/20/1994)
montáž a servis zabezpečovacích zariadení
  (from: 09/16/1991 until: 03/20/1994)
zahranično-obchodnú činnosť v rozsahu, pri ktorom sa nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
  (from: 09/16/1991 until: 03/20/1994)
Partners: 
Peter Vavro
Zimná 4
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Igor Bartoš
Hviezdoslavovo námestie 6
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Rastislav Rusnák
J. I. Bajzu 7
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 12/18/2002 until: 09/21/2003)
Ing. Rastislav Rusnák
J. I. Bajzu 7
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Rastislav Rusnák
J. I. Bajzu 7
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2001)
Viliam Ružička
Športovcov 661/10
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 07/19/2011 until: 04/10/2015)
Peter Vavro
Zimná 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2001)
Peter Vavro
Zimná 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/11/1999 until: 02/26/2001)
Peter Vavro
Exnárova 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/16/1991 until: 01/10/1999)
Peter Vavro
Zimná 4
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 09/22/2003 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Peter Vavro
  (from: 04/11/2015 until: 05/23/2022)
Peter Vavro
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/24/2022)
Peter Vavro
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/16/1991 until: 01/10/1999)
Peter Vavro
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/11/1999 until: 02/26/2001)
Peter Vavro
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2001)
Ing. Rastislav Rusnák
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2001)
Ing. Rastislav Rusnák
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Igor Bartoš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Rastislav Rusnák
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/18/2002 until: 09/21/2003)
Peter Vavro
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 06/15/2009)
Peter Vavro
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 07/18/2011)
Peter Vavro
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/19/2011 until: 04/10/2015)
Viliam Ružička
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/19/2011 until: 04/10/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/2002)
konatelia
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
konatelia
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2001)
Individual managing director
  (from: 01/11/1999 until: 02/26/2001)
konatelia
  (from: 03/21/1994 until: 01/10/1999)
konatelia
  (from: 09/16/1991 until: 03/20/1994)
Andrej Vikrut
Ševčenkova 33
Bratislava 851 01
From: 06/16/2009
  (from: 06/16/2009)
Martin Bakkai
Podunajská 29
Bratislava 821 06
From: 06/16/2009
  (from: 06/16/2009 until: 11/10/2014)
Martin Bakkai
Podunajská 29
Bratislava 821 06
From: 06/16/2009 Until: 10/31/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Igor Bartoš
Hviezdoslavovo námestie 6
Bratislava 811 02
Until: 11/05/2002
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
Richard Korčák
Žarnovova 5
Senec 903 01
From: 05/16/2008
  (from: 05/16/2008 until: 06/15/2009)
Richard Korčák
Žarnovova 5
Senec 903 01
From: 05/16/2008 Until: 06/15/2009
  (from: 06/16/2009 until: 06/15/2009)
Martin Molčan
Turninska 7
Bratislava 851 07
From: 06/26/2003
  (from: 09/22/2003 until: 07/26/2005)
Martin Molčan
Turninska 7
Bratislava 851 07
From: 06/26/2003 Until: 06/28/2005
  (from: 07/27/2005 until: 07/26/2005)
Ing. Dušan Obrtál
Okružná 6
Bratislava 821 02
Until: 11/05/2002
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Dušan Obrtál
Obežná 6
Bratislava 821 02
From: 06/26/2003
  (from: 09/22/2003 until: 05/15/2008)
Ing. Dušan Obrtál
Obežná 6
Bratislava 821 02
From: 06/26/2003 Until: 05/15/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Katarína Rakúsová
Šancová 55
Bratislava 831 04
Until: 11/05/2002
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
Ing. Rastislav Rusnák
J. I. Bajzu 7
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 02/27/2001 until: 09/21/2003)
Peter Vavro
Exnárova 24
Bratislava
  (from: 03/21/1994 until: 02/26/2001)
Peter Vavro
Zimná 4
Bratislava
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti samostatne koná a vystupuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/18/2002)
V mene spoločnosti konajú a vystupujú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti vždy pripoja svoj podpis najmenej dvaja konatelia spoločnosti.
  (from: 11/26/2001 until: 12/17/2002)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2001)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/11/1999 until: 02/26/2001)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/21/1994 until: 01/10/1999)
Peter V a v r o - riaditeľ
  (from: 09/16/1991 until: 03/20/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/11/2015)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 04/10/2015)
200 000 Sk
  (from: 01/11/1999 until: 06/15/2009)
100 000 Sk
  (from: 09/16/1991 until: 01/10/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou spísanou formou notár- skej zápisnice na Štátnom notárstve Bratislava 4 pod č. SN 172/91, Nz 155/91 zo dňa 29.7.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2388
  (from: 09/16/1991)
V súlade s ustanovením § 764 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. bola zakladateľská listina prispôsobená úprave citovaného zákona . Notárska zápisnica zo dňa 1.12.1993. Stary spis: S.r.o. 2388
  (from: 03/21/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.6.1998. Notárska zápisnica N 96/98, Nz 95/98 zo dňa 4.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateľskej listiny v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 01/11/1999)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2001 vo forme notárskej zápisnice N 60/2001, Nz 58/2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.2.2001, zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 61/2001, Nz 59/2001 zo dňa 19.2.2001.
  (from: 02/27/2001)
Prevod častí obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 22.10.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.10.2001.
  (from: 11/26/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 05. 11. 2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 05. 11. 2002. Rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy z 05. 11. 2002 spísané do notárskej zápisnice č. N 446/2002, Nz 442/2002.
  (from: 12/18/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 649/03, Nz 52409/03 spísanej dňa 25.6.2003 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, o prevode celého obchodného podielu. Rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 651/03, Nz 52434/03 spísanej dňa 25.6.2003 notárom JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 09/22/2003)
Notárska zápisnica č. N 1025/03, Nz 108398/03 zo dňa 21.11.2003.
  (from: 08/20/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2005.
  (from: 07/27/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2007 o zmene sídla spoločnosti.
  (from: 06/22/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2008.
  (from: 05/16/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.5.2009.
  (from: 06/16/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2011.
  (from: 07/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.2.2012
  (from: 04/17/2012)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 30.10.2014.
  (from: 11/11/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2015.
  (from: 04/11/2015)
Date of updating data in databases:  12/05/2022
Date of extract :  12/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person