Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10142/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KVARTET, s.r.o.
  (from: 03/13/2003)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 503/60
Partizánske 958 01
  (from: 03/13/2003)
Identification number (IČO): 
36 294 641
  (from: 03/07/1997)
Date of entry: 
03/07/1997
  (from: 03/07/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/07/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/07/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/07/1997)
výskum trhu
  (from: 03/07/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/07/1997)
reklamné činnosti
  (from: 03/07/1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 03/07/1997)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/24/1998)
výroba, distribúcia a predaj úžitkovej vody
  (from: 09/29/2003)
výroba, distribúcia a predaj stlačeného vzduchu
  (from: 09/29/2003)
prenájom nehnuteľností, vrátane poskytovania doplnkových služieb
  (from: 09/29/2003)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 01/23/2004)
železničná vlečková doprava
  (from: 01/23/2004)
Partners: 
Ing. Ľudovít Černák , Csc.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
Slovak Republic
  (from: 03/13/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Ľudovít Černák , Csc.
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/13/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/13/2003)
Ing. Ľudovít Černák , Csc.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
From: 01/23/2003
  (from: 03/13/2003)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/13/2003)
Capital: 
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/13/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.02.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 03/07/1997)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 06.07.1998.
  (from: 08/24/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 22.1.2003 schválilo prevod obchodných podielov (zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.1.2003). Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z DRUPO, s.r.o. na KVARTET, s.r.o., sídla z J.Derku 785, Trenčín, na Nitrianska cesta 503/60, Partizánske, štatutárneho orgánu spoločnosti a spoločenskej zmluvy prijatím úplného nového znenia zakladateľskej listiny, spísané notárskou zápisnicou N 12/2003, Nz 4746/2003 zo dňa 23.1.2003.
  (from: 03/13/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2003 o rozšírení predmetu podnikania (notárska zápisnica N 71/2003, NZ 19816/2003 zo dňa 18.03.2003).
  (from: 09/29/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.3.2003 o rozšírení predmetu činnosti a prijatí úplného znenia zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 71/2003, NZ 19816/2003 zo dňa 18.3.2003.
  (from: 01/23/2004)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person