Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  28407/B

Obchodné meno: 
PARMA EXIM, s.r.o.
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
Sídlo: 
Andrusovova 9/B
Bratislava 851 01
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
IČO: 
35 853 808
  (od: 30.01.2003)
Deň zápisu: 
30.01.2003
  (od: 30.01.2003)
Spoločnosť zrušená od: 
10.11.2015
  (od: 27.04.2016)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (od: 27.04.2016)
Deň výmazu: 
27.04.2016
  (od: 27.04.2016)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.2.2016 sp. zn. 33 Exre/561/2015-13 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.3.2016 vymazal PARMA EXIM, s.r.o., IČO : 35 853 808 z obchodného registra, s poukazom na ust. § § 68 ods. 3 písm. d/, ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.10.2015, č.k. 4K 47/2014-634, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.11.2015, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu PARMA EXIM, s.r.o., IČO : 35 853 808 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (od: 27.04.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.01.2003)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
faktoring a forfaiting
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
obchodné poradenstvo
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
prieskum trhu
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
leasing
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
vydávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
Spoločníci: 
PHARMA IMPEX spol. s r.o. IČO: 35 722 177
Nám.SNP 14
Bratislava 811 01
  (od: 30.01.2003 do: 09.07.2004)
TAVIS, a.s.
Jadrová 5/3226
Bratislava 821 02
  (od: 31.12.2007 do: 08.04.2010)
City Reality Service s.r.o.
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
  (od: 10.07.2004 do: 10.03.2009)
AUDIOTEC, s.r.o.
Račianska 22
Bratislava 831 02
  (od: 10.07.2004 do: 30.12.2007)
Ing. Jur Ježo
Palkovičova 1
Bratislava 821 08
  (od: 30.01.2003 do: 09.07.2004)
TAVIS, a.s.
Jadrová 3226/5
Bratislava 821 02
  (od: 09.04.2010 do: 26.04.2016)
Ing. Branislav Gábriš
Jadrová 3226/5
Bratislava 821 02
  (od: 09.04.2010 do: 26.04.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Jur Ježo
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 30.01.2003 do: 09.07.2004)
PHARMA IMPEX spol. s r.o.
Vklad: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 160 000 Sk
  (od: 30.01.2003 do: 09.07.2004)
AUDIOTEC, s.r.o.
Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 10.07.2004 do: 30.12.2007)
City Reality Service s.r.o.
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 10.07.2004 do: 10.03.2009)
TAVIS, a.s.
Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 31.12.2007 do: 10.03.2009)
TAVIS, a.s.
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 11.03.2009 do: 08.04.2010)
TAVIS, a.s.
Vklad: 5 890 EUR Splatené: 5 890 EUR
  (od: 09.04.2010 do: 26.04.2016)
Ing. Branislav Gábriš
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 09.04.2010 do: 26.04.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
Ing. Jur Ježo
Palkovičova 1
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 30.01.2003
  (od: 30.01.2003 do: 06.07.2006)
Ing. Jur Ježo
Palkovičova 1
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 30.01.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Mgr. Milan Ručkay
Ševčenkova 6/1060
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 07.07.2006 do: 30.12.2007)
Mgr. Milan Ručkay
Ševčenkova 6/1060
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2007
  (od: 31.12.2007 do: 30.12.2007)
Ing. Branislav Gábriš
Jadrová 5/3226
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 31.12.2007 do: 26.04.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 09.04.2010 do: 26.04.2016)
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 11.03.2009 do: 08.04.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 30.01.2003 do: 10.03.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.10.2014 sp. zn. 4K/47/2014-505 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.10.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PARMA EXIM, s.r.o., Andrusovova 9/B, Bratislava, IČO : 35 853 808. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Katarínu Podhorskú Surkošovú, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, značka správcu S 1271.
  (od: 25.02.2015)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.10.2014 sp. zn. 4K/47/2014-505 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.10.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PARMA EXIM, s.r.o., Andrusovova 9/B, Bratislava, IČO : 35 853 808. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Katarínu Podhorskú Surkošovú, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, značka správcu S 1271.
  (od: 10.12.2014 do: 24.02.2015)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Ľubomír Bugáň
Bajkalská 25/A
Bratislava 825 03
Vznik funkcie: 11.02.2015
  (od: 25.02.2015)
Mgr. Katarína Podhorská Surkošová
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.10.2014
  (od: 10.12.2014 do: 24.02.2015)
Mgr. Katarína Podhorská Surkošová
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 16.10.2014 Skončenie funkcie: 11.02.2015
  (od: 25.02.2015 do: 24.02.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.2.2016 č.k. 33Exre/561/2015-13 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2016.
  (od: 27.04.2016)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o zaloložení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 08.11.2002, v zmysle § § 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 30.01.2003 do: 26.04.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov.
  (od: 10.07.2004 do: 26.04.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2007.
  (od: 31.12.2007 do: 26.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.2.2009.
  (od: 11.03.2009 do: 26.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2010
  (od: 09.04.2010 do: 26.04.2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2014 č.k. 33Exre/426/2014-5 právoplatné dňa 28.11.2014.
  (od: 10.12.2014 do: 26.04.2016)
Predaj: 
Predaj podniku
Na základe Zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 25.03.2015 predala spoločnosť PARMA EXIM, s.r.o. ako predávajúci s účinnosťou k 25.03.2015 svoj podnik, ktorý je bližšie špecifikovaný v Zmluve o predaji podniku vrátane jej príloh, a to na spoločnosť Národná obchodná agentúra spol. s r.o., Holanovo 1988/5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46 038 795, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 28549/N, ako kupujúceho.
  (od: 28.05.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)