Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28407/B

Business name: 
PARMA EXIM, s.r.o.
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
Registered seat: 
Andrusovova 9/B
Bratislava 851 01
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
Identification number (IČO): 
35 853 808
  (from: 01/30/2003)
Date of entry: 
01/30/2003
  (from: 01/30/2003)
Person dissolved from: 
10.11.2015
  (from: 04/27/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 04/27/2016)
Date of deletion: 
04/27/2016
  (from: 04/27/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.2.2016 sp. zn. 33 Exre/561/2015-13 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.3.2016 vymazal PARMA EXIM, s.r.o., IČO : 35 853 808 z obchodného registra, s poukazom na ust. § § 68 ods. 3 písm. d/, ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.10.2015, č.k. 4K 47/2014-634, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.11.2015, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu PARMA EXIM, s.r.o., IČO : 35 853 808 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 04/27/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/30/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
obchodné poradenstvo
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
prieskum trhu
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
leasing
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
vydávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
Partners: 
PHARMA IMPEX spol. s r.o. IČO: 35 722 177
Nám.SNP 14
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 01/30/2003 until: 07/09/2004)
TAVIS, a.s.
Jadrová 5/3226
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 12/31/2007 until: 04/08/2010)
City Reality Service s.r.o.
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 07/10/2004 until: 03/10/2009)
AUDIOTEC, s.r.o.
Račianska 22
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 07/10/2004 until: 12/30/2007)
Ing. Jur Ježo
Palkovičova 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 01/30/2003 until: 07/09/2004)
TAVIS, a.s.
Jadrová 3226/5
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 04/09/2010 until: 04/26/2016)
Ing. Branislav Gábriš
Jadrová 3226/5
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 04/09/2010 until: 04/26/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Jur Ježo
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/30/2003 until: 07/09/2004)
PHARMA IMPEX spol. s r.o.
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 01/30/2003 until: 07/09/2004)
AUDIOTEC, s.r.o.
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 07/10/2004 until: 12/30/2007)
City Reality Service s.r.o.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/10/2004 until: 03/10/2009)
TAVIS, a.s.
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 12/31/2007 until: 03/10/2009)
TAVIS, a.s.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/11/2009 until: 04/08/2010)
TAVIS, a.s.
Amount of investment: 5 890 EUR Paid up: 5 890 EUR
  (from: 04/09/2010 until: 04/26/2016)
Ing. Branislav Gábriš
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 04/09/2010 until: 04/26/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
Ing. Jur Ježo
Palkovičova 1
Bratislava 821 08
From: 01/30/2003
  (from: 01/30/2003 until: 07/06/2006)
Ing. Jur Ježo
Palkovičova 1
Bratislava 821 08
From: 01/30/2003 Until: 06/30/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Mgr. Milan Ručkay
Ševčenkova 6/1060
Bratislava 851 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/07/2006 until: 12/30/2007)
Mgr. Milan Ručkay
Ševčenkova 6/1060
Bratislava 851 01
From: 07/01/2006 Until: 12/31/2007
  (from: 12/31/2007 until: 12/30/2007)
Ing. Branislav Gábriš
Jadrová 5/3226
Bratislava 821 02
From: 01/01/2008
  (from: 12/31/2007 until: 04/26/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/09/2010 until: 04/26/2016)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/11/2009 until: 04/08/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/30/2003 until: 03/10/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/16/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.10.2014 sp. zn. 4K/47/2014-505 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.10.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PARMA EXIM, s.r.o., Andrusovova 9/B, Bratislava, IČO : 35 853 808. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Katarínu Podhorskú Surkošovú, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, značka správcu S 1271.
  (from: 02/25/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/16/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.10.2014 sp. zn. 4K/47/2014-505 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.10.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PARMA EXIM, s.r.o., Andrusovova 9/B, Bratislava, IČO : 35 853 808. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Katarínu Podhorskú Surkošovú, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, značka správcu S 1271.
  (from: 12/10/2014 until: 02/24/2015)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ľubomír Bugáň
Bajkalská 25/A
Bratislava 825 03
From: 02/11/2015
  (from: 02/25/2015)
Mgr. Katarína Podhorská Surkošová
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
From: 10/16/2014
  (from: 12/10/2014 until: 02/24/2015)
Mgr. Katarína Podhorská Surkošová
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
From: 10/16/2014 Until: 02/11/2015
  (from: 02/25/2015 until: 02/24/2015)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.2.2016 č.k. 33Exre/561/2015-13 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2016.
  (from: 04/27/2016)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o zaloložení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 08.11.2002, v zmysle § § 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 01/30/2003 until: 04/26/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov.
  (from: 07/10/2004 until: 04/26/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2007.
  (from: 12/31/2007 until: 04/26/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.2.2009.
  (from: 03/11/2009 until: 04/26/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/26/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2014 č.k. 33Exre/426/2014-5 právoplatné dňa 28.11.2014.
  (from: 12/10/2014 until: 04/26/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Na základe Zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 25.03.2015 predala spoločnosť PARMA EXIM, s.r.o. ako predávajúci s účinnosťou k 25.03.2015 svoj podnik, ktorý je bližšie špecifikovaný v Zmluve o predaji podniku vrátane jej príloh, a to na spoločnosť Národná obchodná agentúra spol. s r.o., Holanovo 1988/5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46 038 795, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 28549/N, ako kupujúceho.
  (from: 05/28/2015)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person