Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3045/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
Slovenské investičné družstvo
  (od: 21.03.2006)
Slovenský investičný holding, a.s.
  (od: 30.04.2004 do: 20.03.2006)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
  (od: 23.03.1999 do: 29.04.2004)
VSŽ HOLDING, a.s.
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
  (od: 28.11.1990 do: 26.02.1998)
Sídlo: 
Osadná 11
Bratislava 831 03
  (od: 30.04.2004)
Trnavská cesta 8/A
Bratislava 820 05
  (od: 17.09.2002 do: 29.04.2004)
Učňovská 10
Košice - Šaca 040 15
  (od: 14.06.2002 do: 16.09.2002)
Košice
  (od: 28.11.1990 do: 13.06.2002)
IČO: 
00 011 088
  (od: 28.11.1990)
Deň zápisu: 
23.11.1990
  (od: 28.11.1990)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 21.03.2006)
Akciová spoločnosť
  (od: 28.11.1990 do: 20.03.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (od: 14.08.2003)
správa nehnuteľností na základe zmluvy - obstarávateľské služby spojené so správou
  (od: 14.08.2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 14.08.2003)
prenájom hnuteľných vecí - motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárských strojov a zariadení vrátane počítačov
  (od: 14.08.2003)
faktoring a forfaiting
  (od: 14.08.2003)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 14.08.2003)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2003)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.08.2003)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (od: 14.08.2003)
činnosť organizačných poradcov
  (od: 14.08.2003)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2003)
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.08.2003)
poradenská činnosť v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2003)
správa počítačových sietí
  (od: 14.08.2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 14.08.2003)
skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/
  (od: 14.08.2003)
manipulácia s nákladom - nakládka, vykládka, triedenie, balenie tovarov
  (od: 14.08.2003)
vybavovanie colnej deklarácie
  (od: 14.08.2003)
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (od: 14.08.2003)
kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (od: 14.08.2003)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2003)
Výroba a odbyt:
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
koksu
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
aglomerátov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
surového železa
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
valcovaných oceľových plechov za tepla a za studena včítane povrchovej úpravy
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
plechov pre elektrotechniku pásovej ocele, ťahokovov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
oceľových zvarovaných rúr
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
konštrukcií kovových - nosných pre stavbu a technologické zariadenia
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
vykurovacích telies
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
transportných a manipulačných zariadenís nasadením priemyselných robotov a manipulátorov včítane ovládacích prvkov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
ekologických zariadení
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
strojov a zariadení koksovní, oceliarní, valcovní, strojárenskej metalurgie a zariadení pre povrchovú úpravu
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
žiaruvzdorných výrobkov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
štrkopieskov a maltových pojív
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
výrobkov z dechtu
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
priemyselných hnojív
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
technických a vzácnych plynov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
pitnej a úžitkovej vody
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
plynných palív
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
tepelnej a elektrickej energie
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
vedľajších produktov pri tepelnom spracovaní tuhých palív
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
výrobkov polygrafických
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
tvarovacích strojov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
elektrorozvádzačov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
zvarovaného a pozinkovaného potrubia včítane príslušenstva
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
filtroventilačných zariadení, špirál
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
nástrčných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
chladičov oleja
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
kovových prepravných prostriedkov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
kotlov ústredného vykurovania
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
zariadení pre verejné stravovanie
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
špeciálne výroby
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Výskum, vývoj, výroba a odbyt:
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
v oblasti metalurgie a technológie výroby ocele a výrobkov z ocele
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
nových výrobkov pre hutníctvo a strojárenstvo
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
technológií, strojov, zariadení, prístrojov pre automatickú reguláciu, robotizáciu, mikroelektroniku a systémové riadenie
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Zúžitkovanie, spracovanie a úprava odpadov a vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Plnenie funkcie zriaďovateľa stredného odborného učilišťa
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Nákup a predaj železných rúd
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Montáž ľahkých oceľových konštrukcií
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Obchodná činnosť a poskytovanie služieb
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Sprostredkovateľská a poradenská činnosť
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu:
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
2618 Granulovaná troska /troskový piesok/ z výroby železa alebo ocele
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
2619 Troska, pena /iná ako granulovaná troska/, okuje a iný odpad pri spracovaní železa alebo ocele
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
2821 Oxidy a hydroxidy železa, farebné hlinky obsahujúce 70% hmotnosti alebo viac viazaného železa vo forme Fe203
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
6902 Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, odlišné od výrobkov z kremičitých fosílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v húskach, blokoch alebo iných tvaroch
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7206 Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo iných základných tvaroch /s výnimkou železa čísla 7203/
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7301 Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané rezané alebo vyrobené zo zostavených prvkov, zvárané uholníky tvarovky a profily, zo železa alebo ocele
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7307 Príšlušenstvo na rúry a rúrky /napr. spojky, kolená, nátrubky/, zo železa alebo ocele
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7308 Konštrukcie /s výnimkou montovaných stavieb čísla 9406/ a častí konštrukcií /napr. mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stlpy, piliere, strechy a strežné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy prahy dverí, okenice, stlpkové zábradlia/, zo železa alebo ocele, dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7309 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál /s výnimkou stlačeného alebo skvapalneného plynu/, zo železa alebo ocele, s objemom presahujúcim 300 litrov, tiež s vnútorným obložením alebo aj tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelnotechnického zariadenia
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7310 Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky, škatule a podobné nádoby a obaly na akýkoľvek materiál /s výnimkou stlačeného alebo skvapalneného plynu/, zo železa alebo ocele, s objemom nepresahujúcim 300 litrov, tiež s vnútorným obložením alebo s tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelnotech. zariadenia
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7314 Tkaniny /vrátane nekonečných pásov/, rošty, sieťovina a pletivo, zo železného alebo oceľového drôtu, plechová mriežkovina, zo železa alebo ocele
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7325 Ostatné liate výrobky zo železa
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
7419 Ostatné výrobky z medi
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
8454 Konvertory, lejacie panvy, kokily na na ingoty a odlievacie stroje pre metalurgiu a zlievárne kovov
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
8455 Valcovacie stolice a valcovacie trate, ako aj valce na ne
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
8462 Tvárniace stroje /vrátane lisov/, na opracovanie kovov kovaním, rezaním alebo lisovaním v zápustke, padacie buchary, obrábacie stroje /vrátane lisov/ používané na tvárnenie kovov ohýbaním, drážkovaním /plechu/ a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihovaním alebo vrútkovaním, lisy na tvárnenie kovov alebo kovových karbidov zhora neuvedené ani nezahrnuté
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
8463 Iné tvárniace stroje na opracovanie kovov, kovových karbidov alebo cementov, pracujúce inak úberom materiálu
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
8466 Časti, súčasti a príslušenstvo výhradne alebo hlavne nástroje a prístroje čísiel 8456 a 8465, vrátane
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
Registr. číslo: 108 000779 Č.j.: 13/07595/90
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
hs 2618 hs 2619 hs 2821 hs 6902 hs 7201
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
hs 7206 hs 7301 hs 7307 hs 7308 hs 7309
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
hs 7310 hs 7314 hs 7325 hs 8454 hs 8455
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
hs 8462 hs 8463 hs 8466 hs 8471 hs 8480
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
hs 8609 hs 8708 hs 9406 hs 7419
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky prostredníctvom cestovnej kancelárie FERROTOUR
  (od: 28.11.1990 do: 24.05.1993)
výroba a predaj:
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
koksu uhoľného a smolného
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
koksochemických výrobkov, najmä surového benzolu, fenolátu sodného, síranu amónneho, ľahkého a zmesného oleja
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
chemických výrobkov najmä síranu želznatého, kyslíka, dusíka a vzácnych plynov
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
výrobkov z vysokopecnej trosky najmä spenenej a granulovanej trosky, vysokopecného štrku
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
vápenca a vápna
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
surového železa najmä oceliarenského, zlievarenského a špeciálneho
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
ocele najmä neupokojenej, ťažnej a hlbokoťažnej, vysokopevnostnej, hlbokoťažnej nestarnúcej
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
oceľových plechov a pásov najmä čiernych, morených, otryskaných, lístočkových, rýhovaných, pocínovaných, pohliníkovaných, smaltovaných, lakovaných, plastovaných
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
ohýbaných profilov najmä otvorených, uzavretých, vlnitých plechov, cestných zvodidiel
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
zvarovaných rúr izolovaných a neizolovaných
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
iných kovových výrobkov najmä oceľových paliet, radiátorov, náhradných dielcov a súčiastok
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
oceľových konštrukcií najmä stavebných, mostových a špeciálnych
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
odliatkov najmä z oceloliatiny, šedej liatiny a neželezných kovov
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
dechtodolomitových hmôt a stavív
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
šamotových hmôt a stavív
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
výskum, vývoj, výroba a predaj v oblasti:
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
metalurgie, technológií výroby ocele a výrobkov z ocele
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
nových výrobkov pre hutníctvo a strojárenstvo
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
technológií, strojov, zariadení
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
prenájom budov, stavieb, pozemkov, strojov, technologických zariadení a iných hmotných a nehmotných statkov
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
výkonné riadiace pôsobenie vo vzťahu k spoločnostiam, v ktorých má VSŽ a.s. podiel na základnom imaní vyšší ako 50% najmä v oblasti stratégie, personalistiky a finančníctva
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
reklamná činnosť, prevádzkovanie veľtrhov a priemyselných výstav
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
výskum trhu a marketingová činnosť
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
finančné a podnikateľské poradenstvo
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
zužitkovanie, spracovanie a úprava odpadov vznikajúcich pri výrobe železa-vysokopecná troska
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
spracovanie železitého odpadu z regeneračnej stanice
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
výroba a predaj:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
koksu uhoľného a smolného
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
koksochemických výrobkov najmä surového benzolu, fenolátu sodného, síranu amónneho, ľahkého a zmesného oleja
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
chemických výrobkov najmä síranu železnatého, kyslíka, dusíka a vzácnych plynov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výrobkov z vysokopecnej trosky najmä spenenej a granulovanej trosky, vysokopecného štruku
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vápenca a vápna
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
surového železa najmä oceliarského, zlievárenského a špeciálneho
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ocele, najmä neupokojenej, ťažnej a hlbokoťažnej, vysokopevnostnej, hlbokoťažnej a nestárnucej
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
oceľových plechov a pásov najmä čiernych, morených, otryskaných lístočkových, ryhovaných, pocínovaných, pohlinikovaných, smaltovaných, lakovaných, plastovaných
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ohýbaných profilov najmä otvorených, uzavrených, vlnitých plechov a cestných zvodidiel
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zvarovaných rúr izolovaných a neizolovaných
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
iných kovových výrobkov najmä oceľových paliet, rádiatorov, náhradných dielcov a súčiastok, predvalkov, drôtov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
oceľových konštrukcií najmä stavebných, mostových, špeciálnych, železničných
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
odliatkov najmä z oceľoliatiny, šedej liatiny, a neželezných kovov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
dechtodolomitových hmôt a stavív
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
šamotových hmôt a stavív
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
magnezitových stavív
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
krbov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
betónové dlažby
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
keramických stavebných dielcov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
stavebných murovacích materiálov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
transportných a manipulačných zariadení s nasadením priemyselných robotov a manipulátorov včítane ovládacích prvkov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
elektrických strojov a prístrojov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
strojov a zariadení koksovní, oceliarní, valcovní, strojárenskej metalurgie a zariadení na povrchovú úpravu
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
žeriavových dráh
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zariadení pre potravinársky priemysel
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
tvárniacich strojov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
špeciálneho a komunálneho náradia
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výrobkov z kovov vyrábaných mechanickým opracovaním a tvárnením za tepla
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vyhradených tlakových zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ručných hasiacich prístrojov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zvláštnych upínacích zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
meradiel
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
drevených obalov a skríň
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zvláštnych tvárniacich nástrojov, modelov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zdvíhacích mechanizmov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
automatizovaných a mechanizovaných skladov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
bunky pre sociálne a športové účely
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
pneumatických prvkov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
strojov s mechanickým pohonom
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
drobných kovových obalov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo, lesníctvo
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
statorov a rotorov pre elektromotory bez elektrickej časti
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
malých vodných elektrární
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
priemyselných teplomerov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kancelárskeho nábytku
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výrobkov pre spracovanie potravín
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výrobkov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
karosérií dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prívesov a návesov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kovových stavebných prefabrikátov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
elektrických strojov a prístrojov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
elektrických zariadení pre stroje a vozidlá
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
lisov na tlakové odlievanie a lisov na plasty
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
strekovacích strojov na plasty
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
filtroventilačných zariadení najmä špirál, nástrešných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla a chladičov oleja
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
žeriavov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kovových prepravných prostriedkov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
hydraulických zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
nádrží, zásobníkov, kontajnerov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
nožiarského tovaru a pomôcok pre domácnosť
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kotlov ústredného vykurovania
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
plastových okien a výrobkov z plastových profilov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
renovácia opotrebovaných dielcov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
brúsenie a leštenie
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
povrchová úprava kovov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kovanie, lisovanie, razenie, valcovanie a prášková metalurgia
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vulkanizácia a pogumovanie súčiastok
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
opravy zariadení:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
hutníckych, zlievarenských
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vyhradených elektrických zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
náradia vrátane skúšania
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vyhradených plynových zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vyhradených tlakových zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
obrábacích a tvárniacich strojov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
meracej a regulačnej techniky
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
hydraulických zariadení, vrátane skúšania
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
určených technických dopravných zariadení a lanoviek
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kancelárskych a počítačových strojov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výskum, vývoj, výroba a odbyt v oblasti:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
metalurgie a technológie výroby ocele a výrobkov z ocele
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
nových výrobkov pre hutníctvo a strojá renstvo
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
technológii, strojov, zariadení, prístrojov pre automatickú reguláciu, robotizáciu, mikroelektroniku, systémové riadenie
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
hydraulických a pneumatických agregátov a prvkov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
strojov a zariadení zlievarní
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
automatizovaných parkovacích systémov a skladov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
žeriavov, zdvíhacích zariadení, transportných zariadení, drapákov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zúžitkovanie, spracovanie a úprava odpadov a vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prenájom budov, stavieb, pozemkov, strojov, technologických a elektronických zariadení a iných hmotných a nehmotných statkov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výkonné riadiace pôsobenie vo vzťahu k spoločnostiam, v ktorých má VSŽ, a.s. podiel na základnom imaní vyšší ako 50 % najmä v oblasti stratégie, personalistiky a finančníctva
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
reklamná činnosť, prevadzkovanie veľtrhov a priemyselných výstav
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výskum trhu a marketingová činnosť
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
poskytovanie služieb obchodnej činnosti, najmä služby:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
faktúracie
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
špeditérska činnosť
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
príprava obchodných zmlúv
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
činnosť spojená s poisťovacími službami
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
styk s bankov ( úvery, devízy, akreditívy)
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
činnosti spojené s colným konaním
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
clearingové služby
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zabezpečovanie platobného styku podnikateľských subjektov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
sprostredkovanie a realizácia príležitostných obchodov iných komodít ( Bartrové obchody a podobne )
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
finančné a podnikateľské poradenstvo, auditorské služby, pokladničné služby, vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
projektovanie cestných a železničných mostov, vzduchotechniky, klimatizačných zariadení, vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
konštrukčná činnosť špeciálnych zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
inžinierská činnosť a kompletačná činnosť vo výstavbe
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
projektovanie informačných systémov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
projektovanie automatizovaných systémov riadenia
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
projektovanie báz, dát a implementácia databázových systémov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
tvorba a predaj súborov informácii na počítačových médiach
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
veľkoobchod s valcovaným materiálom, strojárenskými výrobkami, technológiami, technoligickými celkami, strojmi a keramickými výrobkami
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
spracovanie železitého odpadu z regeneračnej stanice
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
nákup a predaj železných rúd, ostatných surovín a materiálov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
rozmnožovanie náhradných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
automatizované spracovanie dát
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
informačné služby:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kníhovnícke-výpožičné
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prostredníctvom komunikačnej a výpočtovej techniky
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
pri tvorbe a využívaní informačných systémov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
služby študovne
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prístup k zahraničným databázam cez verejnú dátovú sieť
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výstrižková služba
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
spracovanie štúdií s odbornou tematikou
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prekladateľské služby a tĺmočnícke služby
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
služby v oblasti rozvoja dokumentových a faktových systémov, v oblasti rozvoja informačných technológií a systémov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
publikačné a vydávateľské služby-publikačné systémy
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
príprava a vydávanie novín, kníh, brožúr, propagačných a reklamných materiálov a ďalšie publikačné služby
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ubytovacie služby v hromadných ubytovniach
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
služby prechodného ubytovania v kategórii " Turistická ubytovňa "
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
služby požiarnej ochrany
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
služby očnej optiky
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ochrana osôb a majetku
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
pohostinské a bufetové služby
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
pranie a chemické čistenie textilu
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vodoinštalatérske, kúrenárske a elektroinštalačné služby
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
výchovno-vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov, jazykové kurzy
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
diagnostické merania:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
úrovne mechanického kmitania u elektrických rotačných strojov a strojných zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
meranie a kontrola ložísk za prevadzky
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
meranie otáčok
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
meranie hrúbky stien do 300 mm
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kontrolné merania
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kontrola spojok, hriadeľov a ložísk
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kontrola ustavení elektromotorov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vstupná kontrola olejov a plastických mazív
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
časticová analýza prevádzkovaných priemyselných mazacích olejov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
hodnotenie čistoty hydraulických olejov podľa NAS 1638
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
sledovanie prevádzkového stavu rezných olejov a emulzií
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
preventívne prehliadky stavu zariadenia z hľadiska mazania a mazacej služby, tribotechniky
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vyvažovanie elektrických strojov točivých ventilátorov a iných priamo v prevádzke
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
nastavenie napäťových ochrán-jednosmerných a striedavých
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
skúšanie dielektrických ochranných a pracovných pomôcok
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
revízie:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
elektrických zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vyhradených plynových zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vyhradených tlakových nádob
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zdvíhacích zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
oceľových konštrukcií a žeriavových dráh
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prevádzkových kotlov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
obrábanie kovov:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
sústrúžením, frézovaním
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ručným opracovaním / zámočníctvo /
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
lisovaním, kovaním
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
prenájom dopravných zariadení
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
defektoskópia:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kontrola Rtg
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
ultrazvukom
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
kapilárne a magnetické metódy
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zabezpečovanie aktívneho a pasívneho domáceho a zahraničného cestovného ruchu, komplexný výkon, cestovnej kancelárie s úplnými doplnkovými službami včítane zmenárenskej činnosti
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
psychologické, sociologické, personálne a zamestnanecké služby:
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
psychologické posudzovanie pre špeciálne rizikové a náročné profesie riadiacich pracovníkov, špecialistov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
inžiniersko-psychologické a ergonomické expertízne posudzovanie pracovných podmienok, meranie neuropsychickej a fyzickej záťaže
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
psychologické, sociálno-psychologické a sociologické analýzy, prieskumy a výskumy
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
realizácia informačnej a riadiacej sústavy personálnych činností
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
zamestnecký marketing, stabilizácia osobností a profesná orientácia osobnosti
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
sprostedkovanie stálych a príležitostných pracovných pomerov
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
vypracovávanie projektov pre zakladanie podnikateľských subjektov pre všetký odbory a prislúchajúce pracovné činnosti
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
poradenská činnosť
  (od: 06.07.1994 do: 30.08.1998)
marketing a spracovanie expertíz v oblasti obchodu
  (od: 27.05.1996 do: 30.08.1998)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 27.05.1996 do: 30.08.1998)
preklad nákladov a skladovanie
  (od: 27.05.1996 do: 30.08.1998)
sekretárske služby
  (od: 27.05.1996 do: 30.08.1998)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: stavebniny, priemyselné suroviny a polotovary hutníckej a železiarenskej výroby a energetických palív, stroje a zariadenia hutníctva, potravinárske stroje, transportné a manipulačné stroje a zariadenia, priemyselné roboty a manipulátory, tvarovacie a obrábacie stroje, oceľové zvarované rúry, nosné kovové konštrukcie, tenkostenné ohýbané profily a trapézové stavebné dielce, vykurovacie telesá a vykurovacie systémy, regulačné systémy, ekologické zariadenia, potrubia, ventilačné jednotky, chladiče a čističe vzduchu a oleja, kovové prepravné prostriedky, vykurovacie kotly, výrobky strojárskej metalurgie, mostové a zdvíhacie zariadenia, zariadenia a dielce na reguláciu vykurovacích systémov, vane a sanitárne zariadenia, know-how licencie
  (od: 27.05.1996 do: 30.08.1998)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (od: 28.08.1997 do: 13.06.2002)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 28.08.1997 do: 13.06.2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 28.08.1997 do: 13.06.2002)
masérske služby
  (od: 28.08.1997 do: 30.08.1998)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: kovy a kovové rudy, stroje a strojné zariadenia, surové železo, valcované plechy, kovové hutné výrobky, oceľové konštrukcie, rúry, vykurovacie telesá, ventilačné zariadenia, kovové odliatky, koks a koksochemické výrobky, žiaruvzdorné hmoty a stavivá
  (od: 31.08.1998 do: 13.08.2003)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov, činnosť účtovných poradcov
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 31.08.1998 do: 13.08.2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
výskum a vývoj prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
činnosť realitnej kancelárie
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
vydavateľská činnosť
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
organizovanie kurzov a školení, výstav a veľtrhov
  (od: 31.08.1998 do: 16.09.2002)
automatizované spracovanie dát
  (od: 31.08.1998 do: 16.09.2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 31.08.1998 do: 13.08.2003)
poradenské služby v oblasti software a hardware
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel
  (od: 31.08.1998 do: 13.08.2003)
činnosť cestovnej kancelárie
  (od: 31.08.1998 do: 13.06.2002)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
prenájom budov, stavieb, pozemkov
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
výchovno - vzdelávacia činnosť
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
činnosť patentovej knižnice
  (od: 23.03.1999 do: 31.05.2000)
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: publikácie, periodická a neperiodická tlač
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
reprografické služby
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
preklady a tlmočenie
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
spracovanie analýz technického rozvoja
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
činnosť colného deklaranta
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
obchodná činnosť: tabakové výrobky, kozmetické výrobky, textil, odevy, obuv, kožený tovar, nábytok, svietidlá, prístroje pre domácnosť a rozhlasové a televízne prijímače, železiarsky tovar, čistiace prostriedky, potreby pre domácich majstrov, nápoje
  (od: 23.03.1999 do: 13.06.2002)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
marketing a managment
  (od: 23.03.1999 do: 13.08.2003)
sprievodca cestovného ruchu
  (od: 19.05.1999 do: 13.06.2002)
zmenárne
  (od: 19.05.1999 do: 13.06.2002)
konzultačné a poradenské služby pri výbere, vývoji a implementácii informačných systémov pre finančné riadenie a vedenie účtovníctva
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
metodické riadenie účtovníctva spoločností, zakladateľom ktorých je VSŽ a.s.
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
poradenské služby v oblasti účtovníctva a finančných systémov
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obchodných spoločností a súkromných podnikateľov
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
vedenie vybraných účtov, účtovných kníh a denníkov dohodnutých v zmluve
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
správa a rozvoj systému pre automatizovaný platobný a zúčtovací styk s bankami a finančno-obchodnými spoločnosťami
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
pokladničné služby pre obchodné spoločnosti VSŽ s majoritnou majetkovou účasťou VSŽ a.s.
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
služby platobného a zúčtovacieho styku s bankami a finančno-obchodnými spoločnosťami
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
služby k vzájomnému započítaniu pohľadávok a záväzkov obchodných spoločností
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
clearingové služby pri platbách za vnútrokoncernové dodávky výrobkov, prác a služieb
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
vývoj a správa finančného informačného systému VSŽ a.s., iných právnických osôb, včítane spracovania finančných analýz a výročných správ
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
sprostredkovanie poistenia majetku v poisťovacích spoločnostiach so zabezpečením práv a povinností poisteného vyplývajúcich z poistných zmlúv
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
INFORMAČNÉ SLUŽBY:
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
a/ klasické
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
knihovnícke-výpožičné a sprostredkované
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
priamy nákup a sprostredkovanie čs. informačných zdrojov a zdrojov zo zahraničia
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
monitoring z literatúry
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
služby študovne
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
konzultácie o informačnej základni
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
vyhľadávanie informačných zdrojov k stanovenej téme
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
zabezpečenie a predaj literatúry a informačných zdrojov všetkého druhu
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
b/ Informačné služby prostredníctvom komunikačnej a výpočtovej techniky, so spracovaním rešerší
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
možnosť ON LINE napojenia na slovenskú hutnícku databázu METAL
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
ON LINE prístup k zahraničným databázam cez verejnú dátovú sieť EUROTEL
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
z databázových súborov: INSPEC, CAS ENVIROMENTAL, TAPES, POLLUTION ABSTRACTS, WORLD PETENT INDEX, CIN a ďalších
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
prístup k interne spravovaným databázam na optických CD ROM:
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
METADEX, Wer liefert was, COMPENDEX PLUS, EC /European, Corporations/ a ďalších
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
pripojenie na informačnú sieť VSŽ vo vymedzených úsekoch VTEI
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
služby pri tvorbe a využívaní informačných zdrojov a dátových základní
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
c/ študijno-rozborové služby
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
výstrižková služba
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
služby v oblasti prehľadov a referátových informácií
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
špecifické konzultačné služby
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
rozborové služby /Company intelligence, Market intelligence, cenové rozbory, ďalšie špecifické informačné služby-ZSC, konkurencia/
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
spracovanie štúdií s odbornou tematikou, resp. sprostredkovávanie spracovávania štúdií
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
REPROGRAFICKÉ, POLYGRAFICKÉ, PUBLIKAČNÉ A INÉ TECHNICKÉ SLUŽBY:
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
Desk Top Publishing
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
mikrografické služby
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
polygrafické a reprografické výkony
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
publikačné a vydavateľské služby /Vedecko-technické aktuality VSŽ Oceľové plechy, publikačné systémy-napr. Monitoring, VTEI, Informačný vestník VSŽ, príprava a vydávanie kníh, brožúr, propagačných a reklamných tlačovín a ďalšie publikačné a vydavateľské služby/
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY:
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
priame
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
sprostredkovateľské
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
konzultácie k prekladateľským činnostiam
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
SLUŽBY V OBLASTI ROZVOJA DOKUMENTOVÝCH A FAKTOVÝCH SYSTÉMOV, ROZVOJA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A SYSTÉMOV:
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
tvorba a sprístupňovanie
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
a/ databanky o konkurenčných podnikoch
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
b/ faktovej databázy o technicko-ekonomických parametroch výrobných agregátov v zahraničí a v SR
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
organizovanie seminárov a odborných konferencií
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
školenia k problematike práce s odbornými informáciami
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
konzultačné a projektové služby
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
sprostredkovanie účtovníctva a finančných služieb
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
sprostredkovanie poradenských služieb
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
organizovanie seminárov a konferencií, školení a kurzov, jazykových kurzov
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
konzultačná a poradenská činnosť, služby v oblasti projektovania informačných systémov
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
obchodná činnosť v odbore: záznamové médiá, periférie k čítacím strojom na optické a opticko-magnetické disky, elektrotechnické prístroje
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
tvorba, predaj a sprostredkovanie predaja súborov informácií na počítačových médiách
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
sprostredkovanie predaja multimediálnych reklám
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
vydávanie novín, informačných a propagačných bulletinov a spravodajských monitoringov
  (od: 01.06.2000 do: 13.06.2002)
reklamné činnosti
  (od: 01.06.2000 do: 13.08.2003)
činnosť knižnice
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
inžinierska činnosť pri výstavbe, rekonštrukcia a modernizácia strojárenských a hutníckych závodov
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
činnosť stavebného dozoru pozemné stavby dopravné stavby - pozemné komunikácie a letiská vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
činnosť stavbyvedúceho technologické zariadenia stavieb - zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
činnosť stavebného dozoru technologické zariadenia stavieb - zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb pozemné stavby
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb pozemné stavby inžinierske konštrukcie a mosty - inžinierske konštrukcie
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb pozemné stavby vodohospodárske stavby - skládky odpadov
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb technologické zariadenie stavieb - úprava nerastných surovín, zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby, stavebné hmoty
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb dopravné stavby - pozemné komunikácie, koľajová doprava
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb pozemné stavby vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby / vodovod, kanalizácia / technické vybavenie stavieb - zdravotechnika / vodovod, kanalizácia /
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu plynov, energetické zariadenia a siete
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb technologické zariadenie stavieb - zariadenia hutníckej výroby, výroba stavebných hmôt a stavebnej keramiky
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb pozemné stavby - jednoduché a drobné stavby technické vybavenie stavieb - požiarna ochrana
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie - územnoplánovacie podklady
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody technologické zariadenie stavieb - energetické zariadenia a siete - distribúcia elektrickej energie do 100 V
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
činnosť stavebného dozoru technické vybavenie stavieb - elektroinštalácie slaboprúdové, elektroinštalácie silové, systémy riadenia a merania
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
mikrosnímkovanie, scanovanie a rozmnožovanie výkresovej dokumentácie a písomností
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
veľkoobchod a maloobchod: strojné zariadenia, elektrozariadenia a ich časti
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 31.07.2000 do: 13.08.2003)
skladovanie
  (od: 31.07.2000 do: 13.08.2003)
geodetické a kartografické práce
  (od: 31.07.2000 do: 13.06.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.03.2006)
predstavenstvo
  (od: 12.12.2002 do: 20.03.2006)
predstavenstvo
  (od: 14.06.2002 do: 11.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 15.07.1999 do: 17.04.2001)
predstavenstvo
  (od: 23.03.1999 do: 14.07.1999)
predstavenstvo
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
predstavenstvo
  (od: 03.06.1992 do: 26.02.1998)
predstavenstvo
  (od: 28.11.1990 do: 02.06.1992)
Ing. Anton Bittner - predseda predstavenstva
Podháj 37/2835
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.03.2006)
JUDr. Martin Šimun - člen predstavenstva
Bernolákova 12/779
Košice 040 11
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.03.2006)
Mgr. Lucia Toperczerová - člen predstavenstva
M. Schneidra Trnavského 18/1997
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.03.2006)
JUDr. Vladimír Balánik
Kollárova č. 41
Prešov
  (od: 23.12.1993 do: 10.04.1995)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 52
Bratislava
Vznik funkcie: 04.09.2002
  (od: 17.09.2002 do: 18.10.2004)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 52
Bratislava
Vznik funkcie: 04.09.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2004
  (od: 19.10.2004 do: 18.10.2004)
Ing Zoltán Berghauer - predseda
Diamantova 1
Košice
  (od: 03.12.1992 do: 22.12.1993)
Ing Zoltán Berghauer - predseda predstavenstva
  (od: 28.11.1990 do: 02.12.1992)
JUDr. Anton Bidovský - člen
Baštová 11
Prešov
Vznik funkcie: 23.05.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2002
  (od: 01.08.2002 do: 11.12.2002)
JUDr. Anton Bidovský - predseda
Baštová 11
Prešov
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
JUDr. Anton Bidovský - predseda
Baštová 11
Prešov
Vznik funkcie: 24.01.2001 Skončenie funkcie: 23.05.2002
  (od: 14.06.2002 do: 31.07.2002)
Ing. Jaroslav Bilík - člen
Plzenská 22
Košice
  (od: 14.02.1997 do: 26.02.1998)
Ing. Jaroslav Bilík - podpredseda
Plzenská 22
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
Anton Bittner - predseda
Tranovského 39
Bratislava 842 01
Vznik funkcie: 30.06.2004
  (od: 19.10.2004 do: 11.07.2005)
Ing. Jozef Bušša - člen
Užhorodská 15
Košice
  (od: 28.10.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Ladislav Drabik - člen
Magdalénska 19
Košice
  (od: 15.07.1999 do: 16.09.1999)
Ing. Ladislav Drabik - predseda
Magdalénska 19
Košice
  (od: 23.03.1999 do: 14.07.1999)
Ing. Ladislav Drábik
Štefánikova 46
Košice
  (od: 20.02.1995 do: 13.12.1995)
Ing. Ladislav Drábik
Štefánikova 46
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 05.08.1997)
Ing. Ladislav Drábik - podpredseda
Magdalénska 19
Košice
  (od: 06.08.1997 do: 26.02.1998)
Ing. Igor Grega - člen
Pokroku 1
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 27.10.1998)
Ing. Viktor Háber - člen
Stálicova 5
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 27.10.1998)
Mgr. Ing. Gabriel Herbrik - člen
Talichova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 09.05.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2002
  (od: 14.06.2002 do: 16.09.2002)
Ing. Peter Hrinko
Moldavská 7
Košice
  (od: 23.12.1993 do: 10.04.1995)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
Vznik funkcie: 23.05.2002
  (od: 01.08.2002 do: 11.07.2005)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
Vznik funkcie: 23.05.2002 Skončenie funkcie: 29.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 11.07.2005)
Ing. Anton Jura - člen
Starozagorská 39
Košice
  (od: 25.06.1996 do: 26.02.1998)
JUDr. Milan Jurko - člen
Plzenská 39
Košice
  (od: 28.10.1998 do: 02.12.1998)
JUDr. Milan Jurko - člen
Plzenská 39
Košice
  (od: 03.12.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Jozef Karcol - člen
  (od: 28.11.1990 do: 02.12.1992)
Ing. Dionýz Kunder - člen
390
Košice - mestská časť Myslava
  (od: 16.06.1993 do: 22.12.1993)
Ing. Dionýz Kunder - podpredseda
  (od: 28.11.1990 do: 02.12.1992)
Ing. Fionýz Kunder - člen
390
Košice - mestská časť Myslava
  (od: 03.12.1992 do: 15.06.1993)
JUDr. Roman Kvasnica - člen
Holubyho 22
Piešťany
Skončenie funkcie: 17.04.2002
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
Ing. Ivan Lacko
Miroslavská 38
Medzev
  (od: 11.04.1995 do: 13.12.1995)
Ing. Ivan Lacko
Miroslavská 38
Medzev
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Ing. Anton Lukáč - člen
Dénešova 67
Košice
  (od: 29.02.2000 do: 17.04.2001)
Ing. Anton Masár - podpredseda
Lietavská 9
Bratislava
  (od: 19.04.2001 do: 13.06.2002)
Ing. Anton Masár - podpredseda
Lietavská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 23.05.2002
  (od: 14.06.2002 do: 31.07.2002)
Ing. Ladislav Matusák
Plzenská 121
Košice
  (od: 11.04.1995 do: 13.12.1995)
Ing. Ladislav Matusák
Plzenská 121
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 24.06.1996)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Plzenská 121
Košice
  (od: 29.02.2000 do: 17.04.2001)
Ing. Pavol Miškov - podpredseda
Nižná Úvrať 62
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Ferdinand Petrák
Stropkovská 57
Košice
  (od: 23.12.1993 do: 10.04.1995)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (od: 03.12.1992 do: 22.12.1993)
Ing. Stanislav Polák - člen
Floriánska 11
Košice
  (od: 16.06.1993 do: 22.12.1993)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - člen
č. 4
Chmeľov
  (od: 19.04.2001 do: 13.06.2002)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - člen
č. 4
Chmeľov
Vznik funkcie: 24.01.2001 Skončenie funkcie: 23.05.2002
  (od: 14.06.2002 do: 31.07.2002)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - podpredseda
č. 4
Chmeľov
  (od: 29.02.2000 do: 18.04.2001)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - podpredseda
č. 4
Chmeľov
Vznik funkcie: 23.05.2002 Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 01.08.2002 do: 11.12.2002)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - predseda
č. 4
Chmeľov
  (od: 15.07.1999 do: 28.02.2000)
Ing. Alexander Rezeš
Kremnická 43
Košice
  (od: 23.12.1993 do: 19.02.1995)
Ing. Július Rezeš - člen
Bratislavská 24
Košice
  (od: 25.06.1996 do: 26.02.1998)
Ing. Július Rezeš - predseda
Kremnická 45
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Ján Seňo - člen
Polárna 18
Košice
  (od: 25.06.1996 do: 26.02.1998)
RNDr. Ján Smerek
Rosná 5
Košice
  (od: 23.12.1993 do: 13.12.1995)
RNDr. Ján Smerek
Rosná 5
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 03.06.1997)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Milosrdenstva 14
Košice
  (od: 04.06.1997 do: 05.08.1997)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Milosrdenstva 14
Košice
  (od: 06.08.1997 do: 26.02.1998)
Ing. Ľubomír Solár - člen
Trieda SNP 83
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 27.10.1998)
PhDr. Marián Šarišský - člen
Michalovská 1
Košice
  (od: 28.11.1990 do: 22.12.1993)
Vladimír Škrovan - člen
Zochova 16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 21.10.2002
  (od: 12.12.2002 do: 18.10.2004)
Vladimír Škrovan - člen
Zochova 16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2004
  (od: 19.10.2004 do: 18.10.2004)
Ing. Vladimír Štefánik - člen
Záborského 5
Košice
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
Ing. Vladimír Štefánik - člen
Záborského 5
Košice
Vznik funkcie: 24.01.2001 Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 14.06.2002 do: 11.12.2002)
Ing. Attila Tóth , CSc. - člen
Moravská 33
Košice
  (od: 15.07.1999 do: 17.04.2001)
Ing. Július Tóth , CSc. - člen
  (od: 28.11.1990 do: 02.12.1992)
Ing. Milan Uhliar - člen
Jenisejská 14
Košice
  (od: 25.05.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Radovan Ujházy - predseda
91
Rožňavské Bystré
Vznik funkcie: 23.05.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2002
  (od: 01.08.2002 do: 16.09.2002)
Ing. Ján Valenčík
Maurerova 17
Košice
  (od: 11.04.1995 do: 13.12.1995)
Ing. Ján Valenčík
Maurerova 17
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 24.06.1996)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
  (od: 15.07.1999 do: 16.09.1999)
Ing. Sergej Zápotocký - člen
Ríznerova 8
Košice
  (od: 15.07.1999 do: 16.09.1999)
JUDr. Martin Šimun - člen
Bernolákova 12
Košice
Vznik funkcie: 04.09.2002
  (od: 17.09.2002 do: 20.03.2006)
Anton Bittner - predseda
Podháj 2835/37
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.06.2004
  (od: 12.07.2005 do: 20.03.2006)
Mgr. Lucia Toperczerová
Veternicova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 20.03.2006)
Terence Charles Carter - člen
12 Harvey Road, Surrey GU1 3SG
Guildford
Veľká Británia
dlhodobý pobyt na území SR :
Alžbetina 608/21
Košice
  (od: 29.02.2000 do: 27.07.2000)
Gabriel Eichler - predseda
Mandana Boulevard 704
Oukland
Spojené štáty americké
  (od: 29.02.2000 do: 17.04.2001)
Gabriel Eichler - podpredseda
Mandana Boulevard 704
Oukland
Spojené štáty americké
  (od: 23.03.1999 do: 28.02.2000)
John Harold Goodish - člen
Snowberry Circle 336
Venetia
Spojené štáty americké
  (od: 23.03.1999 do: 14.07.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Za predstavenstvo konajú navonok aspoň dvaja členovia predstavestva.
  (od: 21.03.2006)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Úkony v mene spoločnosti uskutočňujú členovia predstavenstva súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 12.12.2002 do: 20.03.2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva spoločnosti spolu alebo aspoň štyria členovia predstavenstva spolu a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.06.2002 do: 11.12.2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
Písomnosti, ktoré zaväzujú spoločnosť, podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 15.07.1999 do: 17.04.2001)
Písomnosti, ktoré zaväzujú spoločnosť podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 23.03.1999 do: 14.07.1999)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje vždy predseda v jeho neprítomnosti podpredseda spoločne s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí svoj podpis niektorý z členov predstavenstva.
  (od: 03.06.1992 do: 26.02.1998)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu a.s. pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 28.11.1990 do: 02.06.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Brodňan - člen kontrolnej komisie
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.03.2006)
Mgr. Ján Málek - člen kontrolnej komisie
Púpavová 7/692
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.03.2006)
Mgr. Maroš Nesťák - člen kontrolnej komisie
Štefana Králika 3/6555
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.03.2006)
Ing. Martin Barto , CSc. - člen
Palisády 12
Bratislava
  (od: 29.02.2000 do: 17.04.2001)
Ing. Vladimír Brodňan - člen
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 17.10.2002
  (od: 12.12.2002 do: 10.05.2005)
Ing. Vladimír Brodňan - člen
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 08.04.2005
  (od: 11.05.2005 do: 10.05.2005)
Ing. Anna Bubeníková - člen
Grassalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
Vznik funkcie: 22.04.2002
  (od: 14.06.2002 do: 30.03.2003)
Ing. Anna Bubeníková - predseda
Grassalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
Skončenie funkcie: 22.04.2002
  (od: 29.02.2000 do: 13.06.2002)
Ing. Štefan Czucz - člen
Pomlejská cesta 444/104
Šamorín
Skončenie funkcie: 14.02.2002
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
Ing. Ladislav Drabik - člen
Magdalénska 19
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Ladislav Drábik - člen
Štefánikova 46
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 19.02.1995)
Jaroslav Gruber
L. Novomeského 5
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Jaroslav Gruber - člen
L. Novomeského 5
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 13.12.1995)
Jaroslav Gruber - člen
L. Novomeského 5
Košice
  (od: 23.03.1999 do: 28.02.2000)
Jaroslav Gruber - podpredseda
L. Novomeského 5
Košice
  (od: 30.04.1997 do: 22.03.1999)
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda
Križkova 9
Bratislava
Vznik funkcie: 09.05.2002
  (od: 14.06.2002 do: 10.05.2005)
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda
Križkova 9
Bratislava
Vznik funkcie: 09.05.2002 Skončenie funkcie: 08.04.2005
  (od: 11.05.2005 do: 10.05.2005)
Mário Hoffman - člen
Grösslingova 45
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.2002 Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 14.06.2002 do: 11.12.2002)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 10.01.1994)
Ing. Pavol Huňor - člen
Beniakova 5/A
Bratislava
  (od: 23.03.1999 do: 28.02.2000)
Ing. Ivan Jakabovič - člen
Donnerova 717/15
Bratislava
Vznik funkcie: 22.04.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2002
  (od: 14.06.2002 do: 16.09.2002)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 23.01.2003
  (od: 31.03.2003 do: 06.12.2005)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 23.01.2003 Skončenie funkcie: 01.12.2005
  (od: 07.12.2005 do: 06.12.2005)
JUDr. Dušan Kollár
Lenárdova 18
Bratislava
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Ing. František Kušnír
Maurerova 18
Košice
  (od: 11.04.1995 do: 13.12.1995)
Ing. František Kušnír
Maurerova 18
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (od: 06.07.1994 do: 13.12.1995)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Ing. Eva Michalidesová - člen
Zimná 8
Bratislava
  (od: 25.05.1993 do: 07.02.1995)
Ing. Eva Michalová - člen
Páričkova 23
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.04.2002
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
Ing. Milan Ondáš - člen
Orgovánová 3
Košice
  (od: 23.03.1999 do: 17.04.2001)
Ing. Alojz Ondra - člen
ul. SNP 18
Bratislava
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa
Vznik funkcie: 04.09.2002
  (od: 17.09.2002 do: 10.05.2005)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa
Vznik funkcie: 04.09.2002 Skončenie funkcie: 08.04.2005
  (od: 11.05.2005 do: 10.05.2005)
Ing. Ján Peržeľ - člen
Drábova 2
Košice
  (od: 23.03.1999 do: 17.04.2001)
Ing. Vladimil Podstránsky - člen
469
Somotor
Vznik funkcie: 22.04.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2002
  (od: 14.06.2002 do: 16.09.2002)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Ing. Milan Rehák - člen
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 08.02.1995 do: 13.12.1995)
Ing. Milan Rehák - člen
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 30.04.1997 do: 26.02.1998)
Ing. Alexander Rezeš - člen
Kremnická 43
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 10.01.1994)
Ing. Alexander Rezeš - člen
Kremnická 43
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Alexander Rezeš - predseda
Kremnická 43
Košice
  (od: 30.04.1997 do: 26.02.1998)
Ing. Július Rezeš
Bratislavská 24
Košice
  (od: 06.07.1995 do: 13.12.1995)
Ing. Július Rezeš
Bratislavská 24
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 24.06.1996)
Ing. Ján Rusnák - člen
Žilinská 1
Košice
  (od: 08.02.1995 do: 13.12.1995)
Štefan Skubák
Povstania českého ľudu 14
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Štefan Skubák - člen
Povstania českého ľudu 14
Košice
  (od: 06.07.1995 do: 13.12.1995)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Milosrdenstva 14
Košice
  (od: 27.02.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Juraj Široký - člen
Priemyselná 6
Bratislava
  (od: 25.05.1993 do: 13.12.1995)
JUDr. Milan Škultéty
Bzovická 22
Bratislava
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
JUDr. Milan Škultéty - člen
Bzovická 22
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 26.02.1998)
Ing. František Špička - člen
Orgovánová 6
Košice
  (od: 23.03.1999 do: 17.04.2001)
Dušan Štefáni - člen
Sputníková 10
Košice
  (od: 23.03.1999 do: 28.02.2000)
Ing. Jozef Štubňa - člen
Valilova 7
Bratislava
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1994)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice
  (od: 06.07.1994 do: 07.02.1995)
Ing. Štefan Šulek - podpredseda
Húskova 9
Košice
  (od: 23.03.1999 do: 28.02.2000)
Ing. Otto Tomašů - člen
Kremnická 13
Košice
  (od: 30.04.1997 do: 26.02.1998)
Ing. Július Tóth , CSc.
Muránska 8
Košice
  (od: 06.07.1994 do: 13.12.1995)
JUDr. Zdenko Trebuľa - člen
Petzvalova 27
Košice
Skončenie funkcie: 22.04.2002
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerová 17
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 10.04.1995)
Ing. Ladislav Vaškovič - člen
Gorkého 4
Bratislava
  (od: 25.05.1993 do: 05.07.1995)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 29.02.2000 do: 17.04.2001)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (od: 14.12.1995 do: 29.04.1997)
Mgr. Jaroslav Haščák
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 08.04.2005
  (od: 11.05.2005 do: 20.03.2006)
Mgr. Jozef Oravkin
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 08.04.2005
  (od: 11.05.2005 do: 20.03.2006)
Ing. Vladimír Brodňan
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 08.04.2005
  (od: 11.05.2005 do: 20.03.2006)
Karlos E. Abel - člen
435 Fox Meadow Drive 15090
Wexford, PA
Spojené štáty americké
dlhodobý pobyt na území SR :
Topásová 35
Košice
Vznik funkcie: 22.04.2002 Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 14.06.2002 do: 11.12.2002)
John Harold Goodish - podpredseda
Snowberry Circle 226
Venetia
Spojené štáty americké
dlhodobý pobyt na území SR :
Vihorlatská 40
Košice
Vznik funkcie: 09.05.2002 Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 14.06.2002 do: 11.12.2002)
John Harold Goodish - člen
Snowberry Circle 226
Venetia
Spojené štáty americké
Skončenie funkcie: 22.04.2002
  (od: 18.04.2001 do: 13.06.2002)
David A. Luptak - člen
511 Rabbit Hill 15143
Sewickley, Pa
Spojené štáty americké
dlhodobý pobyt na území SR :
Plzenská 22
Košice
Vznik funkcie: 22.04.2002 Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 14.06.2002 do: 11.12.2002)
John Moffitt
228 Bleecker Street Apt. 24
New York
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 23.07.2003
  (od: 12.12.2002 do: 13.08.2003)
Albert F. Oberhofer - člen
Endresgasse 9, A - 8700
Leoben
Rakúska republika
  (od: 23.03.1999 do: 17.04.2001)
David E. Simon - podpredseda
U Hadovky 13
Praha 6
Česká republika
  (od: 29.02.2000 do: 17.04.2001)
Ján Turčan - člen
86 A RTD Florissant 1206
Ženeva
Švajčiarska konfederácia
  (od: 04.05.2000 do: 17.04.2001)
Ján Turčan - predseda
86 A RTD Florissant 1206
Ženeva
Švajčiarska konfederácia
  (od: 23.03.1999 do: 03.05.2000)
Výška základného imania: 
50 000 000 Sk
  (od: 21.03.2006)
5 642 097 209 Sk Rozsah splatenia: 5 642 097 209 Sk
  (od: 31.03.2003 do: 20.03.2006)
5 642 097 209 Sk
  (od: 14.06.2002 do: 30.03.2003)
16 449 263 000 Sk
  (od: 03.01.1996 do: 13.06.2002)
16 448 163 000 Sk
  (od: 26.02.1993 do: 02.01.1996)
16 388 163 000 Sk
  (od: 03.06.1992 do: 25.02.1993)
Akcie: 
Počet: 16449263
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 343 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v stanovách spoločnosti.
  (od: 16.10.2003 do: 20.03.2006)
Počet: 16449263
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 343 Sk
  (od: 31.03.2003 do: 15.10.2003)
Počet: 16449263
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 343 Sk
  (od: 14.06.2002 do: 30.03.2003)
Počet: 16449263
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.01.1996 do: 13.06.2002)
Počet: 16448163
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.05.1993 do: 02.01.1996)
Počet: 15956518
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.02.1993 do: 24.05.1993)
Počet: 491645
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.02.1993 do: 24.05.1993)
Počet: 15896518
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.06.1992 do: 25.02.1993)
Počet: 491645
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.06.1992 do: 25.02.1993)
Počet: 12500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 28.11.1990 do: 02.06.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Ďalšie skutočnosti : Štátna akciová spoločnosť bola založená jednorázovo na základe uznesenia vlády ČSFR č. 799 zo dňa 15.11.1990 na základe zák. číslo 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Akciová spoločnosť bola založená na základe zakladateľského plánu schváleného FMH. Práva a záväzky: Na akciovú spoločnosť prechádzajú v celom rozsahu práva a záväzky štátneho podniku VSŽ Košice ku dňu zápisu akciovej spoločnosti.
  (od: 28.11.1990)
Doplnok č. 1 k stanovám a.s., schválený dňa 19.2.1992. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 14.4.1992, 11.6.1992 a 24.3.1993.
  (od: 11.01.1994)
Zmeny a doplnky stanov schválené dňa 10.5.1994.
  (od: 06.07.1994)
Zmena stanov zo dňa 24. 1. 1995.
  (od: 08.02.1995)
Výpis zo zápisnice č. 32 Dozornej rady VSŽ a. s. Košice zo dňa 18. 1. 1995 a č. 33 zo dňa 10. 2. 1995.
  (od: 20.02.1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1995.
  (od: 06.07.1995)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.11.1995.
  (od: 14.12.1995)
Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti VSŽ ZOS na základe zmluvy o fúzií.
  (od: 03.01.1996)
Zmena stanov zo dňa 24. 4. 1997.
  (od: 30.04.1997)
Zmena stanov a. s. schválená valným zhromaždením dňa 7. 7. 1997.
  (od: 10.07.1997)
Zmena stanov zo dňa 21. 5. 1997.
  (od: 28.08.1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 27. 2. 1998.
  (od: 27.02.1998)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 5. 1998.
  (od: 25.05.1998)
Zmena stanov zo dňa 27.2.1998.
  (od: 31.08.1998)
Zmena stanov zo dňa 11. 12. 1998. Zmena stanov zo dňa 19. 2. 1999.
  (od: 23.03.1999)
Zmena stanov zo dňa 21.5.1999.
  (od: 15.07.1999)
Zmena stanov zo dňa 22. 9. 1999.
  (od: 29.02.2000)
Akciová spoločnosť preberá všetky záväzky, povinnosti, práva a majetok spoločnosti VSŽ Konzult s.r.o., Košice-Šaca, Vstupný areál VSŽ v celom rozsahu na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 OZ zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 1. 1999.
  (od: 04.05.2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000. Akciová spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených spoločností bez likvidácie: - VSŽ Finančné a účtovnícke služby s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice - VSŽ INFOCONSULT, spol. s r.o. Košice, so sídlom 044 54 Košice, Vstupný areál VSŽ a.s. Košice - VSŽ-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice v zmysle § 69 ods. 1, 3 Obchodného zákonníka zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 6. 2000.
  (od: 01.06.2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000.
  (od: 31.07.2000)
Akciová spoločnosť podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 13. 10. 2000 preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice, so sídlom v Košiciach, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, zlúčením s VSŽ akciová spoločnosť Košice ku dňu 30. 3. 2001.
  (od: 30.03.2001)
Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 24.1.2001 /Nz 38/2001/.
  (od: 18.04.2001)
Zápisnica č.89 zo zasadnutia Dozornej rady VSŽ akciová spoločnosť Košice, konaného dňa 2.3.2001.
  (od: 19.04.2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002. Osvedčenie o vyhlásení vo forme notárskej zápisnice N 222/02, Nz 224/02 zo dňa 10.6.2002.
  (od: 14.06.2002)
Zmena stanov zo dňa 4.9.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 4.9.2002.
  (od: 17.09.2002)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.9.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.10.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2002. Notárska zápisnica N 961/02, Nz 907/02 spísaná dňa 17.10.2002 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva JUDr. A.Bidovského sa končí dňom 4.9.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. V.Repčáka, CSc. a Ing. V. Štefánika sa končí dňom 17.10.2002. Funkcia členov dozornej rady M. Hoffmanna, K. E. Abela, D.A. Luptáka, J.H. Goodisha sa končí dňom 17.10.2002.
  (od: 12.12.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.1.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Anny Bubeníkovej zaniká dňom 23.1.2003.
  (od: 31.03.2003)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 602/03, Nz 62353/03, bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zánik funkcie člena dozornej rady : John Moffitt dňa 23.7.2003.
  (od: 14.08.2003)
Rozhodnutie Burzy cenných papierov v Bratislave, že končí obchodovanie s akciami, vydané dňa 3.10.2003.
  (od: 16.10.2003)
Valné zhromaždenie dňa 15.01.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 28/04, Nz 338/04 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene predchádzajúceho obchodného mena a sídla VSŽ akciová spoločnosť Košice, Trnavská cesta 8/A, Bratislava
  (od: 30.04.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom dňa 06.05.2005.
  (od: 11.05.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.6.2005.
  (od: 12.07.2005)
Notárska zápisnica N 82/2006, Nz 6303/2006, NCRls 6284/2006 zo dňa 19.2.2006 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Opravná doložka k zápisnici zo dňa 9.3.2006.
  (od: 21.03.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2024
Dátum výpisu:  18.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR