Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  116003/B

Obchodné meno: 
XKX s.r.o.
  (od: 15.12.2016)
Sídlo: 
Lichnerova 94/33
Senec 903 01
  (od: 15.12.2016)
IČO: 
50 628 968
  (od: 15.12.2016)
Deň zápisu: 
15.12.2016
  (od: 15.12.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.12.2016)
Predmet činnosti: 
Textilná výroba
  (od: 15.12.2016)
Odevná výroba
  (od: 15.12.2016)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 15.12.2016)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 15.12.2016)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (od: 15.12.2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 15.12.2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 15.12.2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 15.12.2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 15.12.2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 15.12.2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 15.12.2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 15.12.2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 15.12.2016)
Sťahovacie služby
  (od: 15.12.2016)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 25.11.2021)
Vykonávanie odťahovej služby
  (od: 15.12.2016)
Kuriérske služby
  (od: 15.12.2016)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 15.12.2016)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 15.12.2016)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 15.12.2016)
Reklamné a marketingové služby
  (od: 15.12.2016)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (od: 15.12.2016)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 15.12.2016)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 15.12.2016)
Vedenie účtovníctva
  (od: 15.12.2016)
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 15.12.2016)
Chov vybraných druhov zvierat
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 05.12.2019)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 05.12.2019)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 05.12.2019)
Výroba kŕmnych zmesí
  (od: 05.12.2019)
Výroba nápojov
  (od: 05.12.2019)
Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním
  (od: 05.12.2019)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (od: 05.12.2019)
Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (od: 05.12.2019)
Výroba koksu a rafinovaných produktov
  (od: 05.12.2019)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 05.12.2019)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 05.12.2019)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 05.12.2019)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 05.12.2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 05.12.2019)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 05.12.2019)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 05.12.2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 05.12.2019)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 05.12.2019)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 05.12.2019)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (od: 05.12.2019)
Výroba hudobných nástrojov
  (od: 05.12.2019)
Výroba hračiek a hier
  (od: 05.12.2019)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (od: 05.12.2019)
Výroba sviečok a tieniacej techniky
  (od: 05.12.2019)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 05.12.2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.12.2019)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 05.12.2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 05.12.2019)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 05.12.2019)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (od: 05.12.2019)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 05.12.2019)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 05.12.2019)
Prevádzkovanie úschovní
  (od: 05.12.2019)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 05.12.2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 05.12.2019)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 05.12.2019)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 05.12.2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 05.12.2019)
Finančný lízing
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 05.12.2019)
Záložne
  (od: 05.12.2019)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 05.12.2019)
Faktoring a forfaiting
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 05.12.2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.12.2019)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 05.12.2019)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (od: 05.12.2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.12.2019)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 05.12.2019)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 05.12.2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 05.12.2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 05.12.2019)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (od: 05.12.2019)
Dizajnérske činnosti
  (od: 05.12.2019)
Fotografické služby
  (od: 05.12.2019)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 05.12.2019)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 05.12.2019)
Služby požičovní
  (od: 05.12.2019)
Informačná činnosť
  (od: 05.12.2019)
Administratívne služby
  (od: 05.12.2019)
Verejné obstarávanie
  (od: 05.12.2019)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 05.12.2019)
Prevádzkovanie jaslí
  (od: 05.12.2019)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 05.12.2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 05.12.2019)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (od: 05.12.2019)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (od: 05.12.2019)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 05.12.2019)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 05.12.2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 05.12.2019)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 05.12.2019)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 05.12.2019)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 05.12.2019)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 25.11.2021)
Skladovanie a uskladňovanie
  (od: 15.12.2016 do: 24.11.2021)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (od: 05.12.2019 do: 24.11.2021)
Spoločníci: 
Radovan Horváth
Lichnerova 94/33
Senec 903 01
  (od: 03.06.2021)
Radovan Horváth
Lichnerova 94/33
Senec 903 01
  (od: 15.12.2016 do: 22.08.2020)
Jakub Kubovič
Bratislavská 169/27
Pezinok 902 01
  (od: 15.12.2016 do: 02.06.2021)
Samuel Petrík
Gagarinova 272/4
Senec 903 01
  (od: 15.12.2016 do: 07.08.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Radovan Horváth
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 03.06.2021)
Radovan Horváth
Vklad: 1 667 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 667 EUR
  (od: 15.12.2016 do: 07.08.2017)
Jakub Kubovič
Vklad: 1 667 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 667 EUR
  (od: 15.12.2016 do: 07.08.2017)
Samuel Petrík
Vklad: 1 666 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 666 EUR
  (od: 15.12.2016 do: 07.08.2017)
Radovan Horváth
Vklad: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 500 EUR
  (od: 08.08.2017 do: 22.08.2020)
Jakub Kubovič
Vklad: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 500 EUR
  (od: 08.08.2017 do: 22.08.2020)
Jakub Kubovič
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 23.08.2020 do: 02.06.2021)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 25.11.2021)
konatelia
  (od: 15.12.2016 do: 24.11.2021)
Radovan Horváth
Lichnerova 94/33
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016)
Jakub Kubovič
Bratislavská 169/27
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016 do: 27.11.2020)
Jakub Kubovič
Bratislavská 169/27
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 15.12.2016 Skončenie funkcie: 22.09.2020
  (od: 28.11.2020 do: 27.11.2020)
Samuel Petrík
Gagarinova 272/4
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016 do: 07.08.2017)
Samuel Petrík
Gagarinova 272/4
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.12.2016 Skončenie funkcie: 11.07.2017
  (od: 08.08.2017 do: 07.08.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne
  (od: 28.11.2020)
Konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne.
  (od: 08.08.2017 do: 27.11.2020)
Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
  (od: 15.12.2016 do: 07.08.2017)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 15.12.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápsnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.07.2017.
  (od: 08.08.2017)
Oprava zápisu vykonaného ku dňu 23.8.2020 v konaní sp. zn. 10Re/4985/2020 v časti spoločníci.
  (od: 03.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.12.2021
Dátum výpisu:  08.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)