Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3080/B

Business name: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 01/07/2003)
Registered seat: 
Prešovská 48
Bratislava 826 46
  (from: 01/07/2003)
Identification number (IČO): 
35 850 370
  (from: 01/07/2003)
Date of entry: 
01/07/2003
  (from: 01/07/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/07/2003)
Objects of the company: 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (from: 02/24/2005)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (from: 02/24/2005)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/24/2005)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/24/2005)
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
  (from: 08/15/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 08/15/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/12/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/12/2010)
distribúcia a predaj úžitkovej vody
  (from: 11/12/2010)
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné a inžinierske stavby
  (from: 08/19/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/19/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/19/2015)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/19/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/19/2015)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/21/2016)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 06/01/2021)
betonárske práce
  (from: 06/01/2021)
čistenie a údržba komunikácií
  (from: 06/01/2021)
zemné práce
  (from: 06/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2021)
mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2021)
vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách
  (from: 06/01/2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/01/2021)
počítačové služby
  (from: 06/01/2021)
administratívne služby
  (from: 06/01/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/01/2021)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 06/01/2021)
zámočníctvo
  (from: 06/01/2021)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/01/2021)
opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody
  (from: 06/01/2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/12/2023)
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
  (from: 07/12/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/07/2003)
Ing. Ladislav Kizak - člen
Páričkova 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 12/13/2019
  (from: 02/26/2020)
Ing. Marián Havel - Member of the Board of Directors
Pri potoku 639/7
Skalica 909 01
From: 11/13/2020
  (from: 02/16/2021)
Ing. Matúš Letko - Member of the Board of Directors
Daxnerovo nám. 913/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/30/2022
  (from: 05/20/2022)
Ing. Ivan Peschl - Chairman of the Board of Directors
Pri jazere 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/11/2023
  (from: 10/05/2023)
Ing. Pavol Pčola - Member of the Board of Directors
Strážnická 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 11/07/2023
  (from: 12/05/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/01/2019)
Capital: 
281 365 934,89 EUR Paid up: 281 365 934,89 EUR
  (from: 01/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 8477431
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: V zmysle Čl. 7 ods. 7.4 stanov spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 03/23/2017)
Supervisory board: 
Ing. Viliam Szász
Hany Meličkovej 18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 11/16/2021
  (from: 01/27/2022)
Jozef Kolla
Kukučínova 657/35
Malacky 901 01
From: 11/16/2021
  (from: 01/27/2022)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Mgr. Martin Vlačiky , PhD.
Bellova 52
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Jozef Krúpa
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Martin Patoprstý
Sputniková 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Mgr. Zdenka Zaťovičová
Ľuda Zúbka 31
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Peter Chalány
Rezedova 28
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Katarína Chovancová
Bajanova 1297/36
Skalica 909 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 12/14/2022
  (from: 05/16/2023)
Ing. Peter Tokoš
Mudrochova 1355/31
Senica 905 01
From: 12/14/2022
  (from: 05/16/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 866/2002, Nz 860/2002 dňa 2.12.2002 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 2.10.2002, spis č. KM-1306/2002 a to vkladom celého majetku zrušeného štátného podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO : 00179302 a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik so sídlom Trnavská 32, Bratislava - odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2276. Akciová spoločnosť preberá po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Po zrušenom štátnom podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Trnavská 32, Batislava boli založené ďalšie dve akciové spoločnosti a to : - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Kukučínova 13, Piešťany, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Nitre.
  (from: 01/07/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.4.2003. Ing. Ján Odzgan, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 9.4.2003.
  (from: 09/11/2003)
Štaturárny orgán - Predstavenstvo Ing. Ján Hlinka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Pavel Závadský - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Aleš Procházka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jaroslav Néma - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jozef Tarič - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Michal Dušanič - zánik funkcie: 31.10.2003 Dozorná rada Ing. Igor Grošaft - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Peter Huňor - zánik funkcie: 07.01.2003 Ing. Štefan Pétery - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ivan Mitošinka - zánik funkcie: 23.10.2003 JUDr. Mária Paučová - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Radoslav Paulovič - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ladislav Dobos - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Vladimír Bajan - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Andrej Ďurkovský - zánik funkcie: 23.10.2003 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 23.10.2003.
  (from: 08/27/2004)
Zápisnica z dozornej rady 2.7.04. Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.6.04.
  (from: 09/21/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2004 spísané do notárskej zápisnice N 547/2004, Nz 87494/2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
  (from: 02/24/2005)
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.10.2006.
  (from: 10/28/2006)
Notárska zápisnica N 142/2007, Nz 23878/2007, NCRls 23745/2007 napísaná dňa 18.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007.
  (from: 08/15/2007)
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.4.2008.
  (from: 05/28/2008)
Notárska zápisnica N 173/2008, Nz 26248/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 07/01/2008)
Notárska zápisnica N299/2009, Nz 37996/2009 osvedčujúca prieheh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009 v znení opravnej doložky zo dňa 16.11.2009.
  (from: 11/26/2009)
Notárska zápisnica N 6/2010, Nz 1543/2010, NCRls 1582/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/05/2010)
Notárska zápisnica N 83/2011, Nz 26227/2011 osvedčujúca priebeh mioiradneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011
  (from: 08/03/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011.
  (from: 12/15/2011)
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 26.09.2014.
  (from: 10/03/2014)
Notárska zápisnica č. N 466/2015, Nz 24010/2015, NCRls 24543/2015 zo dňa 08.07.2015 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2015.
  (from: 08/19/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 859/2015, Nz 51190/2015, NCRls 52145/2015 zo dňa 07.12.2015.
  (from: 12/17/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2019.
  (from: 10/01/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/01/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Infra Services, a. s. 43898190 ,
Hraničná
10
  (from: 06/01/2021)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person