Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3080/B

Obchodné meno: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (od: 07.01.2003)
Sídlo: 
Prešovská 48
Bratislava 826 46
  (od: 07.01.2003)
IČO: 
35 850 370
  (od: 07.01.2003)
Deň zápisu: 
07.01.2003
  (od: 07.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.01.2003)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (od: 24.02.2005)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (od: 24.02.2005)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.02.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 24.02.2005)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 24.02.2005)
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
  (od: 15.08.2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 15.08.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 12.11.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 12.11.2010)
distribúcia a predaj úžitkovej vody
  (od: 12.11.2010)
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné a inžinierske stavby
  (od: 19.08.2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 19.08.2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 19.08.2015)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 19.08.2015)
reklamné a marketingové služby
  (od: 19.08.2015)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.08.2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 21.10.2016)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (od: 01.06.2021)
betonárske práce
  (od: 01.06.2021)
čistenie a údržba komunikácií
  (od: 01.06.2021)
zemné práce
  (od: 01.06.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.06.2021)
mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.06.2021)
vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách
  (od: 01.06.2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 01.06.2021)
počítačové služby
  (od: 01.06.2021)
administratívne služby
  (od: 01.06.2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 01.06.2021)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 01.06.2021)
zámočníctvo
  (od: 01.06.2021)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.06.2021)
opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody
  (od: 01.06.2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 12.07.2023)
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
  (od: 12.07.2023)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 24.02.2005 do: 25.11.2009)
overovanie určených meradiel
  (od: 24.02.2005 do: 25.11.2009)
opravy určených meradiel
  (od: 24.02.2005 do: 25.11.2009)
zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
správa a údržba verejných vodohospodárskych zariadení, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečerpávacích staníc kanalizácie
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
zabezpečenie vodohospodárskeho a technického rozvoja a investičnej výstavby
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činnosti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh, ako i pomocné činnosti
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
Povinný predmet činností :
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia, vodné zdroje, vodojemy, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
zabezpečiť vodohospodársky a techniký rozvoj a investičnú výstavbu
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
zahraničnoobchodná činnosť
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
vykonávanie medzinárodnej osobnej dopravy
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
výkon stavebných mechanizmov
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
overenie vodomerov na teplú a studenú vodu
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu potrebnom pre činnosť podniku, ako i pre ďalšie fyzické a právnické osoby
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácii budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.01.2003)
Ing. Ladislav Kizak - člen
Páričkova 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 13.12.2019
  (od: 26.02.2020)
Ing. Marián Havel - Člen predstavenstva
Pri potoku 639/7
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.11.2020
  (od: 16.02.2021)
Ing. Matúš Letko - Člen predstavenstva
Daxnerovo nám. 913/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 30.03.2022
  (od: 20.05.2022)
Ing. Ivan Peschl - Predseda predstavenstva
Pri jazere 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 11.09.2023
  (od: 05.10.2023)
Ing. Pavol Pčola - Člen predstavenstva
Strážnická 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 07.11.2023
  (od: 05.12.2023)
Ing. Stanislav Beňo - člen predstavenstva
Partizánska 67
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.10.2014)
Ing. Stanislav Beňo - predseda predstavenstva
Partizánska 67
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.10.2014 do: 16.12.2015)
Ing. Stanislav Beňo - predseda predstavenstva
Partizánska 67
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. Peter Čecho - člen predstavenstva
Ožvodlíkova 11
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 02.08.2011)
Ing. Peter Čecho - člen predstavenstva
Ožvodlíkova 11
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.08.2011)
Ing. Radoslav Daniš - člen
Mesačná 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Ing. Radoslav Daniš - člen
Mesačná 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Michal Dušanič - člen predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Anna Dyttertová
ul. Alžbety Gwerkovej 10
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 22.10.2004
  (od: 03.12.2004 do: 12.11.2007)
Anna Dyttertová
ul. Alžbety Gwerkovej 10
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 22.10.2004 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 12.11.2007)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen
Štefunkova 19
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen
Štefunkova 19
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen predstavenstva
Štefunkova 19
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 16.12.2015)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen predstavenstva
Štefunkova 19
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. Daniel Gemeran - predseda
Furdekova 21
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 12.11.2007)
Ing. Daniel Gemeran - predseda
Furdekova 21
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 27.08.2004 do: 12.11.2007)
Ing. Daniel Gemeran - predseda predstavenstva
Furdekova 21
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 02.08.2011)
Ing. Daniel Gemeran - predseda predstavenstva
Furdekova 21
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.08.2011)
Ing. Boris Gregor - podpredseda predstavenstva
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 16.12.2015)
Ing. Boris Gregor - podpredseda predstavenstva
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. Igor Grošaft - podpredseda
Stupavská 23
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 12.11.2007)
Ing. Igor Grošaft - podpredseda
Stupavská 23
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 27.08.2004 do: 12.11.2007)
Peter Hallon - člen
Slovenská 5252/1A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Peter Hallon - člen
Slovenská 5252/1A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Eva Mária Harvanová - člen
Včelárska 5
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 12.11.2007)
Ing. Eva Mária Harvanová - člen
Včelárska 5
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 30.10.2004 do: 12.11.2007)
JUDr. Henrich Haščák - člen predstavenstva
Prokopova 42
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 25.02.2020)
JUDr. Henrich Haščák - člen predstavenstva
Prokopova 42
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 13.12.2019
  (od: 26.02.2020 do: 25.02.2020)
Ing. Eva Mária Havranová - člen
Včelárska 5
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 27.08.2004 do: 29.10.2004)
Ing. Ján Hlinka - predseda predstavenstva
Mudroňova 3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek , LLM - člen predstavenstva
Narcisova 799/8
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 20.12.2019)
JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek , LLM - člen predstavenstva
Narcisova 799/8
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 07.11.2019
  (od: 21.12.2019 do: 20.12.2019)
Ing. Marián Hreščák - člen predstavenstva
Karpatská 26/A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 14.12.2011)
Ing. Marián Hreščák - člen predstavenstva
Karpatská 26/A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 21.11.2011
  (od: 15.12.2011 do: 14.12.2011)
Ing. Milan Hutkai - člen predstavenstva
Strelecká 7
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 16.12.2015)
Ing. Milan Hutkai - člen predstavenstva
Strelecká 7
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. Radoslav Jakab - predseda predstavenstva
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 18.07.2014)
Ing. Radoslav Jakab - predseda predstavenstva
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.07.2014
  (od: 19.07.2014 do: 18.11.2014)
Ing. Ľubomír Kmeťko - člen predstavenstva
Ivana Bukovčana 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 22.11.2011
  (od: 15.12.2011 do: 16.12.2015)
Ing. Ľubomír Kmeťko - člen predstavenstva
Ivana Bukovčana 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 22.11.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. Karol Kolada - člen
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2004
  (od: 03.12.2004 do: 02.12.2004)
Ing. Karol Kolada - člen
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 27.08.2004 do: 02.12.2004)
Ing. Miroslav Kollár , PhD. - člen predstavenstva
Ádorská 40
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 21.12.2019 do: 26.01.2022)
Ing. Miroslav Kollár , PhD. - člen predstavenstva
Ádorská 40
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 07.11.2019 Skončenie funkcie: 17.12.2021
  (od: 27.01.2022 do: 26.01.2022)
Ing. Vladimír Kollár - člen predstavenstva
Trnavská cesta 74/D
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 20.12.2019)
Ing. Vladimír Kollár - člen predstavenstva
Trnavská cesta 74/D
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 07.11.2019
  (od: 21.12.2019 do: 20.12.2019)
Ing. Peter Lenč - člen predstavenstva
Púpavová 48
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 02.08.2011)
Ing. Peter Lenč - člen predstavenstva
Púpavová 48
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.08.2011)
Ing. Zsolt Lukáč - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 21.10.2016)
Ing. Zsolt Lukáč , EMBA - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 22.10.2016 do: 17.05.2019)
Ing. Zsolt Lukáč , EMBA - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Boris Masloviec - predseda predstavenstva
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 30.09.2019)
Ing. Boris Masloviec - predseda predstavenstva
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 04.09.2019
  (od: 01.10.2019 do: 30.09.2019)
Mgr. Andrej Mede - člen
Hadriánova 11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Mgr. Andrej Mede - člen
Hadriánova 11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Jaroslav Néma - člen predstvenstva
Košická 4984/48
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Jaroslav Néma - člen
Košická 4984/48
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 12.11.2007)
Ing. Jaroslav Néma - člen
Košická 4984/48
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 27.08.2004 do: 12.11.2007)
Ing. Jaroslav Néma - člen predstavenstva
Trenčianska 56F
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 02.08.2011)
Ing. Jaroslav Néma - člen predstavenstva
Trenčianska 56F
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.08.2011)
RNDr. Oto Nevický
Amurská 49
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 30.06.2008)
RNDr. Oto Nevický - podpredseda
Amurská 49
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 01.07.2008 do: 02.08.2011)
RNDr. Oto Nevický - podpredseda
Amurská 49
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.08.2011)
JUDr. Peter Olajoš - predseda predstavenstva
Senecká 41
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 04.09.2019
  (od: 01.10.2019 do: 04.10.2023)
JUDr. Peter Olajoš - predseda predstavenstva
Senecká 41
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 04.09.2019 Skončenie funkcie: 11.09.2023
  (od: 05.10.2023 do: 04.10.2023)
Ing. Aleš Prochádzka - člen
Hollého 72
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 02.07.2004
  (od: 21.09.2004 do: 08.03.2005)
Ing. Aleš Procházka - člen predstavenstva
Hollého 72
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Aleš Procházka - člen
Hollého 72
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 02.07.2004
  (od: 09.03.2005 do: 12.11.2007)
Ing. Aleš Procházka - člen
Hollého 72
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 02.07.2004 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 12.11.2007)
Ing. Aleš Procházka - člen predstavenstva
Hollého 72
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 02.08.2011)
Ing. Aleš Procházka - člen predstavenstva
Hollého 72
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.08.2011)
Ing. Ján Rafajdus - člen
Malá 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 12.11.2007)
Ing. Ján Rafajdus - člen
Malá 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2007
  (od: 27.08.2004 do: 12.11.2007)
Ing. Ján Rafajdus - člen predstavenstva
Malá 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 13.11.2007 do: 02.08.2011)
Ing. Ján Rafajdus - člen predstavenstva
Malá 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 02.08.2011)
JUDr. Stanislav Rehuš - člen predstavenstva
Na Hlinách 6966/35
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 16.12.2015)
JUDr. Stanislav Rehuš - člen predstavenstva
Na Hlinách 6966/35
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. František Sobota - člen predstavenstva
Čulenova 40
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 16.12.2015)
Ing. František Sobota - člen predstavenstva
Čulenova 40
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. František Sobota - podpredseda
Čulenova 40
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 25.02.2020)
Ing. František Sobota - podpredseda
Čulenova 40
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 13.12.2019
  (od: 26.02.2020 do: 25.02.2020)
Ing. Emerich Šinka - člen predstavenstva
Bezručova 2533/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 21.12.2019 do: 11.06.2020)
Ing. Jozef Tarič - člen predstavenstva
Svíbová 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
PaedDr. Milan Trstenský - člen
Hanulova 11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
PaedDr. Milan Trstenský - člen
Hanulova 11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
PaedDr. Milan Trstenský - člen predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 16.12.2015)
PaedDr. Milan Trstenský - člen predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Ing. Pavel Závadský - podpredseda predstavenstva
Mišíkova 25
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Emerich Šinka - člen predstavenstva
Medovková 20691/8
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 07.11.2019 Skončenie funkcie: 07.11.2023
  (od: 05.12.2023 do: 04.12.2023)
Ing. Emerich Šinka - člen predstavenstva
Medovková 20691/8
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 12.06.2020 do: 04.12.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.10.2019)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 18.05.2019 do: 30.09.2019)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 26.11.2009 do: 17.05.2019)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.01.2003 do: 25.11.2009)
Základné imanie: 
281 365 934,89 EUR Rozsah splatenia: 281 365 934,89 EUR
  (od: 28.01.2009)
8 477 431 000 Sk Rozsah splatenia: 8 477 431 000 Sk
  (od: 07.01.2003 do: 27.01.2009)
Akcie: 
Počet: 8477431
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle Čl. 7 ods. 7.4 stanov spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 23.03.2017)
Počet: 8477431
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle Čl. V ods. 6) stanov spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 28.01.2009 do: 22.03.2017)
Počet: 8477431
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle Čl. V ods. 6) stanov spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 24.02.2005 do: 27.01.2009)
Počet: 8477431
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 07.01.2003 do: 23.02.2005)
Akcionár: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Dozorná rada: 
Ing. Viliam Szász
Hany Meličkovej 18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 16.11.2021
  (od: 27.01.2022)
Jozef Kolla
Kukučínova 657/35
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 16.11.2021
  (od: 27.01.2022)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Mgr. Martin Vlačiky , PhD.
Bellova 52
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Ing. Jozef Krúpa
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Ing. Martin Patoprstý
Sputniková 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Mgr. Zdenka Zaťovičová
Ľuda Zúbka 31
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Ing. Peter Chalány
Rezedova 28
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Ing. Katarína Chovancová
Bajanova 1297/36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 14.12.2022
  (od: 16.05.2023)
Ing. Peter Tokoš
Mudrochova 1355/31
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14.12.2022
  (od: 16.05.2023)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 29.11.2012
  (od: 08.12.2012 do: 29.12.2016)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 29.11.2012 Skončenie funkcie: 14.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 14.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 26.01.2022)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 14.12.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2021
  (od: 27.01.2022 do: 26.01.2022)
Ing. Vladimír Bajan
Lenárdova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Ľudovít Barát
Duklianska 627/27
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 29.06.2018
  (od: 12.10.2018 do: 17.05.2019)
Ing. Ľudovít Barát
Duklianska 627/27
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 29.06.2018 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Dagmar Blahová
Pribinova 380/2
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 28.05.2008 do: 01.08.2012)
Ing. Dagmar Blahová
Pribinova 380/2
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 02.08.2012 do: 01.08.2012)
Ing. Dagmar Blahová
Zimný prístav 380/2
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 25.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 15.01.2018)
Ing. Dagmar Blahová
Zimný prístav 380/2
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 25.06.2013 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 16.01.2018 do: 15.01.2018)
Ing. Martin Borguľa
Chorvátska 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Ing. Martin Borguľa
Chorvátska 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Mgr. Veronika Buc , PhD.
Ľudvíka Svobodu 1222/23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 15.11.2020 do: 21.03.2023)
Mgr. Veronika Buc , PhD.
Ľudvíka Svobodu 1222/23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Štefan Burian - člen
151
Dojč 906 02
Vznik funkcie: 23.10.2003
  (od: 28.10.2006 do: 27.05.2008)
Štefan Burian - člen
151
Dojč 906 02
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 27.10.2006)
Štefan Burian - člen
151
Dojč 906 02
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 28.05.2008 do: 27.05.2008)
RNDr. Milan Cílek - člen
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 30.06.2006)
RNDr. Milan Cílek - člen
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 14.08.2007)
RNDr. Milan Cílek - člen
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2007
  (od: 01.07.2006 do: 14.08.2007)
Mgr. Ing. Peter Cmorej
Gercenova 1
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 15.02.2021)
Mgr. Ing. Peter Cmorej
Gercenova 1
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 01.02.2021
  (od: 16.02.2021 do: 15.02.2021)
Richard Dírer
Bosákova 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Richard Dírer
Bosákova 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Ladislav Dobos
Jilemnického 16
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Andrej Ďurkovský
Klobučnícka 2
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 09.04.2003
  (od: 11.09.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Andrej Ďurkovský - predseda
Klobúčnícka 2
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2004
  (od: 03.12.2004 do: 02.12.2004)
Ing. Andrej Ďurkovský - predseda
Klobúčnícka 2
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 02.12.2004)
Ing. Zuzana Dzivjáková
Kadnárova 18
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 18.08.2015)
Ing. Zuzana Dzivjáková
Kadnárova 18
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 13.07.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
Ing. Stanislav Fialík - člen
Jasovská 43
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Stanislav Fialík - člen
Jasovská 43
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 14.08.2007)
Ing. Stanislav Fialík - člen
Jasovská 43
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2007
  (od: 01.07.2006 do: 14.08.2007)
Marian Greksa
Blagoevova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Marian Greksa
Blagoevova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Igor Grošaft
Stupavská 23
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Mgr. Veronika Hanzalíková , PhD.
Ľudvíka Svobodu 1222/23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 14.11.2020)
Doc. PhDr. Branislav Hochel , CSc. - člen
Vigľašská 12
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 30.06.2006)
Doc. PhDr. Branislav Hochel , CSc. - člen
Vigľašská 12
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 14.08.2007)
Doc. PhDr. Branislav Hochel , CSc. - člen
Vigľašská 12
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2007
  (od: 01.07.2006 do: 14.08.2007)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 06.01.2006
  (od: 27.08.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 06.01.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Peter Hurban
J.Rašu 476
Budmerice 900 86
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 28.05.2008 do: 01.08.2012)
Peter Hurban
J.Rašu 476
Budmerice 900 86
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 02.08.2012 do: 01.08.2012)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 11.10.2018)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 23.05.2018
  (od: 12.10.2018 do: 11.10.2018)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 22.11.2011
  (od: 15.12.2011 do: 16.12.2015)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 22.11.2011 Skončenie funkcie: 22.11.2015
  (od: 17.12.2015 do: 16.12.2015)
Radovan Jenčík
Maďarská 33
Bratislava - mestská časť Ružinov 851 10
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Radovan Jenčík
Maďarská 33
Bratislava - mestská časť Ružinov 851 10
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Juraj Káčer
Janka Alexyho 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Ing. Juraj Káčer
Janka Alexyho 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Ján Karman
Andrusovova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 26.02.2021
  (od: 15.04.2021 do: 21.03.2023)
Ing. Ján Karman
Andrusovova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 26.02.2021 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Ing. Karol Kolada
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 28.06.2011)
Ing. Karol Kolada
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 07.06.2007 Skončenie funkcie: 07.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
Ing. Karol Kolada - predseda
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 07.12.2004
  (od: 24.02.2005 do: 14.08.2007)
Ing. Karol Kolada - predseda
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 07.12.2004 Skončenie funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 14.08.2007)
Jozef Kolla
Kukučínova 657/35
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 14.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 26.01.2022)
Jozef Kolla
Kukučínova 657/35
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 14.12.2016 Skončenie funkcie: 16.11.2021
  (od: 27.01.2022 do: 26.01.2022)
JUDr. Tomáš Korček
Riazanská 11
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 28.06.2011)
JUDr. Tomáš Korček
Riazanská 11
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 07.06.2007 Skončenie funkcie: 07.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
Ing. Gabriel Kosnáč
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 28.06.2011)
Ing. Gabriel Kosnáč
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.06.2007 Skončenie funkcie: 07.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
Ing. Jozef Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 21.03.2023)
Ing. Jozef Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 21.03.2023)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Jozef Kvetan - člen
Kĺzavá 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.10.2003
  (od: 28.10.2006 do: 27.05.2008)
Jozef Kvetan - člen
Kĺzavá 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 27.10.2006)
Jozef Kvetan - člen
Kĺzavá 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 28.05.2008 do: 27.05.2008)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 21.03.2023)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Ing. Ivan Mitošinka
Bajzova 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Jakub Mrva
Rozvodná 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 21.03.2023)
Ing. Jakub Mrva
Rozvodná 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Michal Muránsky
Sabinovská 14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 18.08.2015)
Michal Muránsky
Sabinovská 14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 13.07.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
Ing. Ján Odzgan
Gunduličova 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 09.04.2003
  (od: 07.01.2003 do: 10.09.2003)
Ing. Katarína Otčenášová
Trnavská cesta 58
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 28.06.2011)
Ing. Katarína Otčenášová
Trnavská cesta 58
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.06.2007 Skončenie funkcie: 07.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
Ján Panák
Rybničná 14
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 18.08.2015)
Ján Panák
Rybničná 14
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 13.07.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
JUDr. Mária Paučová
Kalinčiakova 7
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Radoslav Paulovič
Koceľova 32
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Štefan Pétery
Šoltésovej 17
Nové Zámky 940 59
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 26.08.2004)
Mgr. Ing. Michal Radosa
Lietavská 3
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 21.03.2023)
Mgr. Ing. Michal Radosa
Lietavská 3
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Mgr. Oliver Solga
M.R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 14.01.2010
  (od: 05.02.2010 do: 14.12.2011)
Mgr. Oliver Solga
M.R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 14.01.2010 Skončenie funkcie: 21.11.2011
  (od: 15.12.2011 do: 14.12.2011)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 08.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 25.11.2009)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 08.06.2006 Skončenie funkcie: 14.10.2009
  (od: 26.11.2009 do: 25.11.2009)
Jozef Šafárik - člen
Jánošíková 576
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 23.10.2003
  (od: 28.10.2006 do: 27.05.2008)
Jozef Šafárik - člen
Jánošíková 576
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 27.10.2006)
Jozef Šafárik - člen
Jánošíková 576
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 28.05.2008 do: 27.05.2008)
Ing. Milan Šindler - predseda dozornej rady
Vŕbova 8
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 18.08.2015)
Ing. Milan Šindler - predseda dozornej rady
Vŕbova 8
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 13.07.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
Ing. Sven Šovčík
Björnsonova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 03.08.2011 do: 30.08.2011)
Mgr. Sven Šovčík
Björnsonova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 13.07.2011
  (od: 31.08.2011 do: 18.08.2015)
Mgr. Sven Šovčík
Björnsonova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 13.07.2011 Skončenie funkcie: 13.07.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
Ing. Boris Šramko - člen
Ráztočná 25
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2006
  (od: 27.08.2004 do: 30.06.2006)
Ing. Boris Šramko - člen
Ráztočná 25
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 14.08.2007)
Ing. Boris Šramko - člen
Ráztočná 25
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2007
  (od: 01.07.2006 do: 14.08.2007)
Pavol Šťastný
Štúrova 1464/58
Borský Mikuláš 908 77
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 28.05.2008 do: 01.08.2012)
Pavol Šťastný
Štúrova 1464/58
Borský Mikuláš 908 77
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 02.08.2012 do: 01.08.2012)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 25.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 15.01.2018)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 25.06.2013 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 16.01.2018 do: 15.01.2018)
PaedDr. Milan Trstenský
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 07.06.2007
  (od: 15.08.2007 do: 28.06.2011)
PaedDr. Milan Trstenský
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 07.06.2007 Skončenie funkcie: 07.06.2011
  (od: 29.06.2011 do: 28.06.2011)
Ing. Jarmila Tvrdá
Rajecká 38
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 04.12.2015
  (od: 17.12.2015 do: 17.05.2019)
Ing. Jarmila Tvrdá
Rajecká 38
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 04.12.2015 Skončenie funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Mgr. Martin Vlačiky , PhD.
Bellova 52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 18.05.2019 do: 21.03.2023)
Mgr. Martin Vlačiky , PhD.
Bellova 52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 20.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 22.11.2017 Skončenie funkcie: 14.12.2022
  (od: 16.05.2023 do: 15.05.2023)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 22.11.2017
  (od: 16.01.2018 do: 15.05.2023)
Mgr. Peter Littera
Blagoevova 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 22.11.2017 Skončenie funkcie: 14.12.2022
  (od: 16.05.2023 do: 15.05.2023)
Mgr. Peter Littera
Blagoevova 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 22.11.2017
  (od: 16.01.2018 do: 15.05.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 866/2002, Nz 860/2002 dňa 2.12.2002 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 2.10.2002, spis č. KM-1306/2002 a to vkladom celého majetku zrušeného štátného podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO : 00179302 a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik so sídlom Trnavská 32, Bratislava - odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2276. Akciová spoločnosť preberá po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Po zrušenom štátnom podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Trnavská 32, Batislava boli založené ďalšie dve akciové spoločnosti a to : - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Kukučínova 13, Piešťany, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Nitre.
  (od: 07.01.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.4.2003. Ing. Ján Odzgan, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 9.4.2003.
  (od: 11.09.2003)
Štaturárny orgán - Predstavenstvo Ing. Ján Hlinka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Pavel Závadský - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Aleš Procházka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jaroslav Néma - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jozef Tarič - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Michal Dušanič - zánik funkcie: 31.10.2003 Dozorná rada Ing. Igor Grošaft - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Peter Huňor - zánik funkcie: 07.01.2003 Ing. Štefan Pétery - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ivan Mitošinka - zánik funkcie: 23.10.2003 JUDr. Mária Paučová - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Radoslav Paulovič - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ladislav Dobos - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Vladimír Bajan - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Andrej Ďurkovský - zánik funkcie: 23.10.2003 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 23.10.2003.
  (od: 27.08.2004)
Zápisnica z dozornej rady 2.7.04. Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.6.04.
  (od: 21.09.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2004 spísané do notárskej zápisnice N 547/2004, Nz 87494/2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
  (od: 24.02.2005)
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.10.2006.
  (od: 28.10.2006)
Notárska zápisnica N 142/2007, Nz 23878/2007, NCRls 23745/2007 napísaná dňa 18.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007.
  (od: 15.08.2007)
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.4.2008.
  (od: 28.05.2008)
Notárska zápisnica N 173/2008, Nz 26248/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 01.07.2008)
Notárska zápisnica N299/2009, Nz 37996/2009 osvedčujúca prieheh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009 v znení opravnej doložky zo dňa 16.11.2009.
  (od: 26.11.2009)
Notárska zápisnica N 6/2010, Nz 1543/2010, NCRls 1582/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 05.02.2010)
Notárska zápisnica N 83/2011, Nz 26227/2011 osvedčujúca priebeh mioiradneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011
  (od: 03.08.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011.
  (od: 15.12.2011)
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 26.09.2014.
  (od: 03.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 466/2015, Nz 24010/2015, NCRls 24543/2015 zo dňa 08.07.2015 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2015.
  (od: 19.08.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 859/2015, Nz 51190/2015, NCRls 52145/2015 zo dňa 07.12.2015.
  (od: 17.12.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2019.
  (od: 01.10.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.06.2021)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Infra Services, a. s.
Hraničná 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (od: 01.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  24.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR