Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1458/V

Business name: 
Inseminačná služba s.r.o.
  (from: 05/25/1992 until: 10/15/2013)
Registered seat: 
J. Záborského 1760
Trebišov 075 01
  (from: 05/19/1997 until: 10/15/2013)
Kollárova 2
Trebišov 075 01
  (from: 05/25/1992 until: 05/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 652 719
  (from: 05/25/1992)
Date of entry: 
05/25/1992
  (from: 05/25/1992)
Person dissolved from: 
29.8.2013
  (from: 10/16/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 10/16/2013)
Date of deletion: 
10/16/2013
  (from: 10/16/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/16/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/25/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie plemenárskych služieb
  (from: 05/25/1992 until: 10/15/2013)
Partners: 
Tomáš Dömötör
Štefánikova 174
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Tomáš Dömötör
Štefánikova 174
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Gabriel Gönczi
54
Sirník
Slovak Republic
  (from: 12/21/1998 until: 03/21/2000)
Gabriel Gönczi
54
Sirník
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
Gabriel Gönczi
54
Sirník
Slovak Republic
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Gabriel Gönczi
54
Sirník
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Michal Pritiskač
32
Zemplínske Hradište
Slovak Republic
  (from: 12/21/1998 until: 03/11/2001)
Michal Pritiskač
32
Zemplínske Hradište
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
Michal Pritiskač
32
Zemplínske Hradište
Slovak Republic
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Michal Pritiskač
32
Zemplínske Hradište
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Arpád Rico
ul. SNP 10
Streda nad Bodrogom
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
Arpád Rico
ul. SNP 10
Streda nad Bodrogom
Slovak Republic
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Arpád Rico
ul. SNP 10
Streda nad Bodrogom
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 05/02/2002 until: 02/11/2003)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 03/12/2001 until: 05/01/2002)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 03/22/2000 until: 03/11/2001)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 03/21/2000)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 08/19/1998)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Milan Štefan
Jablonkova 22
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 12/21/1998 until: 05/01/2002)
Milan Štefan
Jablonkova 22
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
Milan Štefan
Jablonkova 22
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Milan Štefan
Jablonkova 22
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Milan Urban
190
Zemplínske Hradište
Slovak Republic
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Marta Stahorská
1. Decembra 2207/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/12/2003 until: 10/15/2013)
Contribution of each member: 
MVDr. Ján Stahorský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Milan Štefan
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Tomáš Dömötör
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Arpád Rico
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Michal Pritiskač
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Gabriel Gönczi
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Milan Urban
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
MVDr. Ján Stahorský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Milan Štefan
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Tomáš Dömötör
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Arpád Rico
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Michal Pritiskač
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
Gabriel Gönczi
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1994 until: 11/01/1995)
MVDr. Ján Stahorský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 08/19/1998)
Milan Štefan
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
Arpád Rico
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
Michal Pritiskač
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
Gabriel Gönczi
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 12/20/1998)
MVDr. Ján Stahorský
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/20/1998 until: 03/21/2000)
Milan Štefan
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 05/01/2002)
Michal Pritiskač
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 03/11/2001)
Gabriel Gönczi
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 03/21/2000)
MVDr. Ján Stahorský
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 03/11/2001)
MVDr. Ján Stahorský
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 03/12/2001 until: 05/01/2002)
MVDr. Ján Stahorský
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/02/2002 until: 02/11/2003)
Marta Stahorská
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/12/2003 until: 03/04/2010)
Marta Stahorská
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/05/2010 until: 10/15/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/25/1992 until: 10/15/2013)
Marta Stahorská
1. Decembra 2207/4
Trebišov
From: 11/06/2002
  (from: 02/12/2003 until: 06/19/2007)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov
  (from: 05/25/1992 until: 11/01/1995)
MVDr. Ján Stahorský
l. decembra 2207/4
Trebišov 075 01
Until: 11/06/2002
  (from: 11/02/1995 until: 02/11/2003)
Marta Stahorská
1. Decembra 2207/4
Trebišov
From: 11/06/2002
  (from: 06/20/2007 until: 10/15/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje a podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/25/1992 until: 10/15/2013)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/05/2010 until: 10/15/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/20/2007 until: 03/04/2010)
150 000 Sk
  (from: 09/02/1994 until: 08/19/1998)
140 000 Sk
  (from: 05/25/1992 until: 09/01/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 31Cbr/95/2011-35 zo dňa 25.06.2013.
  (from: 10/16/2013)
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti Inseminačná služba s.r.o. spísaná v zmysle ust. § 105 a násl. ust. zák.č. 513/ /91 Zb. a podpísaná dňa 14.4.1992.
  (from: 05/25/1992 until: 10/15/2013)
Dodatok č.1 zo dňa 2.8.1994 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/02/1994 until: 10/15/2013)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4. 10.1995.
  (from: 11/02/1995 until: 10/15/2013)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.1997.
  (from: 05/19/1997 until: 10/15/2013)
Dodatok č. 4 k spol. zmluve zo dňa 19.6.1998. Spol. zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 08/20/1998 until: 10/15/2013)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.10.1998.
  (from: 12/21/1998 until: 10/15/2013)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.1999.
  (from: 03/22/2000 until: 10/15/2013)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.1.2001.
  (from: 03/12/2001 until: 10/15/2013)
Zmena spoločenskej zmluvy na zakladateľskú listinu vo forme notárskej zápisnice č. N 188/2002, Nz 180/2002 zo dňa 24.4.2002.
  (from: 05/02/2002 until: 10/15/2013)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 6.11.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 6.11.2002.
  (from: 02/12/2003 until: 10/15/2013)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person