Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  28235/B

Obchodné meno: 
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
  (od: 17.01.2007)
Sídlo: 
Jašíkova 6
Bratislava 821 03
  (od: 19.02.2003)
IČO: 
35 852 216
  (od: 19.02.2003)
Deň zápisu: 
19.02.2003
  (od: 19.02.2003)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.02.2003)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.02.2003)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 04.02.2005)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.08.2005)
vydavateľská činnosť
  (od: 10.08.2005)
činnosť podnikateľských,organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.08.2005)
odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
  (od: 10.08.2005)
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
  (od: 25.04.2007)
certifikácia systémov manažérstva kvality
  (od: 25.04.2007)
certifikácia systémov environmentálneho manažérstva
  (od: 25.04.2007)
certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (od: 25.04.2007)
certifikácia systémov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
  (od: 25.04.2007)
certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín
  (od: 25.04.2007)
certifikácia osôb, ktoré vykonávajú: prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových, obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, plynových, opravy vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, plynových
  (od: 25.04.2007)
činnosť inšpekčného orgánu typu A
  (od: 25.04.2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových, - výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na ZZ A Aa, b, c, d, e, f, g, h, i, j Ba, b, c, d, e, f, g, h, i, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na ZZ A Aa, b, c, d, e, f, g, h, i, j Ba, b, c, d, e, f, g, h, i, - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na ZZ A Aa, b, c, d, e, f, g, h, i, j Ba, b, c, d, e, f, g, h, i, - výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových, - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových, - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky, - výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.05.2008)
certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní
  (od: 16.06.2010)
certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií
  (od: 16.06.2010)
certifikácia spotrebiteľského reťazca lesných produktov
  (od: 16.06.2010)
certifikácia systémov energetického manažérstva
  (od: 01.08.2015)
výkon činnosti certifikačného orgánu osôb
  (od: 01.08.2015)
certifikácia kvality služieb a výrobkov
  (od: 01.08.2015)
certifikácia neurčených výrobkov
  (od: 01.08.2015)
výkon činnosti energetického audítora
  (od: 01.08.2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 01.08.2015)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 01.08.2015)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.08.2015)
počítačové služby
  (od: 01.08.2015)
výkon činnosti certifikačného orgánu výrobkov
  (od: 11.08.2015)
certifikácia poskytovateľov dôveryhodných služieb (eIDAS): (i) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, (ii) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať, (iii) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel, (iv) kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov, (v) kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí, (vi) kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov, (vii) kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí, (viii) kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, (ix) kvalifikovaná dôveryhodná elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky
  (od: 16.08.2017)
certifikácia strojov a technických zariadení alebo ich častí, bezpečnostných častí strojov, výťahov a ich bezpečnostných častí, bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených k osobnej lanovej doprave, jednoduchých tlakových nádob, tlakových zariadení, elektrických a elektrotechnických zariadení (zariadenia s požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu), zariadení na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, elektronických registračných pokladníc, prostriedkov ľudovej zábavy, zariadení detských ihrísk, športovo-rekreačných zariadení
  (od: 16.08.2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby
  (od: 25.01.2023)
kontroly originality vozidiel
  (od: 08.01.2021)
inžinierska a poradenská činnosť v oblasti technických zariadení, okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby
  (od: 25.01.2023)
inžinierska a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, strojárenstva a poľnohospodárstva, okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje inšpekčné a certifikačné služby
  (od: 25.01.2023)
technické kontroly vozidiel
  (od: 25.01.2023)
emisné kontroly vozidiel
  (od: 25.01.2023)
certifikácia systémov manažérstva plynulého podnikania
  (od: 25.01.2023)
certifikácia systémov manažérstva proti korupcii
  (od: 25.01.2023)
environmentálne overovanie
  (od: 25.01.2023)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 26.05.2023)
Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
  (od: 26.05.2023)
Spoločníci: 
TÜV SÜD Aktiengesellschaft
Westendstr. 199
Mníchov 806 86
Nemecká spolková republika
Iné identifikačné číslo: HRB 109326
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2023)
Výška vkladu každého spoločníka: 
TÜV SÜD Aktiengesellschaft
Vklad: 4 107 881 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 4 107 881 EUR
  (od: 19.07.2023)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 19.02.2003)
Ing. Branislav Chmel
Kišovce 258
Hôrka 059 12
Vznik funkcie: 01.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konateľ konať samostatne.
  (od: 19.02.2003)
Prokúra: 
Ing. Pavol Hačunda
Jeséniova 51/2317
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.2019)
Ing. Martin Tichý , MBA
Sadová 5191/33
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 29.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2020)
samostatne
  (od: 10.03.2016)
Výška základného imania: 
4 107 881 EUR Rozsah splatenia: 4 107 881 EUR
  (od: 25.01.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 477/02, Nz 477/02 zo dňa 13.11.2002 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (od: 19.02.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme not. zápisnice N 19/2005 Nz 938/2005 NCRls 1004/2005 zo dňa 12.01.2005 napísané JUDr. Zuzanou Grófikovou o zmene obchodného mena z TÜV STC s.r.o. na TÜV Slovakia s.r.o..
  (od: 04.02.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 81/2006,Nz 51457/2006, NCRls 51157/2006 zo dňa 6.12.2006. Zmena obchodného mena z TÜV SLOVAKIA s.r.o. na TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.
  (od: 17.01.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2008.
  (od: 01.05.2008)
Notárska zápisnica N 57/2010, Nz 20716/2101, NCRls 21057/2010 zo dňa 9.6.2010.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2015.
  (od: 01.08.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.07.2017.
  (od: 16.08.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2018.
  (od: 05.10.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2024
Dátum výpisu:  19.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR