Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3444/S

Business name: 
GASSTAV, spol. s r.o.
  (from: 03/28/1996 until: 02/27/2014)
Registered seat: 
Pribinova 737
Zvolen 960 01
  (from: 09/27/1997 until: 02/27/2014)
Družstevná 14
Zvolen 960 01
  (from: 03/28/1996 until: 09/26/1997)
Identification number (IČO): 
35 674 130
  (from: 03/28/1996)
Date of entry: 
03/28/1996
  (from: 03/28/1996)
Person dissolved from: 
11.2.2014
  (from: 02/28/2014)
Date of deletion: 
02/28/2014
  (from: 02/28/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/28/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/1996)
Objects of the company: 
montáž, opravy, revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 03/28/1996 until: 06/26/2001)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídlištných celkov
  (from: 09/27/1997 until: 02/21/2001)
činnosť stavebného dozoru * pozemné stavby * vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 09/27/1997 until: 02/21/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/1996 until: 02/27/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/1996 until: 02/27/2014)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/1996 until: 02/27/2014)
projektovanie stavieb * technické vybavenie stavieb * zdravotechnika /plyn/
  (from: 09/27/1997 until: 02/27/2014)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/22/2001 until: 02/27/2014)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/22/2001 until: 02/27/2014)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: výroba: - rozvádzače nn , montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 02/22/2001 until: 02/27/2014)
montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení
  (from: 06/27/2001 until: 02/27/2014)
Partners: 
Ing. Marian Duraj
Bystrický rad 2584/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/12/2003 until: 01/21/2004)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/22/2004 until: 01/14/2005)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/12/2003 until: 01/21/2004)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 10/22/2002 until: 03/11/2003)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 11/09/1998 until: 02/21/2001)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/1998)
Ing. Miroslav Zlatník
Orgovánová 5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/22/2001 until: 10/21/2002)
Ing. Miroslav Zlatník
Orgovánová 5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 11/09/1998 until: 02/21/2001)
Ing. Miroslav Zlatník
Orgovánová 5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/1998)
Jozef Bezák
124
Tehla 935 35
Slovak Republic
  (from: 01/15/2005 until: 02/27/2014)
Contribution of each member: 
Jozef Jancík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/1998)
Ing. Miroslav Zlatník
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/1998)
Jozef Jancík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 02/21/2001)
Ing. Miroslav Zlatník
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 02/21/2001)
Ing. Miroslav Zlatník
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/22/2001 until: 10/21/2002)
Jozef Jancík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/22/2002 until: 03/11/2003)
Jozef Jancík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/12/2003 until: 01/21/2004)
Ing. Marian Duraj
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/12/2003 until: 01/21/2004)
Jozef Jancík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/22/2004 until: 01/14/2005)
Jozef Bezák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/15/2005 until: 02/27/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/2004 until: 02/27/2014)
konatelia
  (from: 03/12/2003 until: 01/21/2004)
konatelia
  (from: 03/28/1996 until: 03/11/2003)
Ing. Marian Duraj
Bystrický rad 2584/11
Zvolen 960 01
From: 02/17/2003 Until: 12/03/2003
  (from: 03/12/2003 until: 01/21/2004)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
  (from: 03/28/1996 until: 10/21/2002)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
From: 03/28/1996
  (from: 10/22/2002 until: 01/14/2005)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
From: 03/28/1996 Until: 12/13/2004
  (from: 01/15/2005 until: 01/14/2005)
Jozef Bezák
124
Tehla 935 35
From: 12/13/2004
  (from: 01/15/2005 until: 02/27/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 01/22/2004 until: 02/27/2014)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 03/12/2003 until: 01/21/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/28/1996 until: 03/11/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/22/2002 until: 02/27/2014)
200 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 10/21/2002)
100 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 27Cbr 11/2013-35 zo dňa 16. 12. 2013, právoplatným dňa 11. 02. 2014 bola spoločnosť GASSTAV, spol. s r.o., Pribinova 737, 960 01 Zvolen, IČO: 35 674 130, zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/28/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8971
  (from: 03/28/1996 until: 02/27/2014)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.9.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/27/1997 until: 02/27/2014)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 31.7.1998 a Dodatok č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/09/1998 until: 02/27/2014)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2001 a Dodatku č. 3.
  (from: 02/22/2001 until: 02/27/2014)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.4
  (from: 06/27/2001 until: 02/27/2014)
. Valné zhromaždenie dňa 13.8.2002 prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy v zmysle ust.zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 10/22/2002 until: 02/27/2014)
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.2.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a prevod časti obchodného podielu a bolo vyhotovené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/12/2003 until: 02/27/2014)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/22/2004 until: 02/27/2014)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person