Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3444/S

Obchodné meno: 
GASSTAV, spol. s r.o.
  (od: 28.03.1996 do: 27.02.2014)
Sídlo: 
Pribinova 737
Zvolen 960 01
  (od: 27.09.1997 do: 27.02.2014)
Družstevná 14
Zvolen 960 01
  (od: 28.03.1996 do: 26.09.1997)
IČO: 
35 674 130
  (od: 28.03.1996)
Deň zápisu: 
28.03.1996
  (od: 28.03.1996)
Spoločnosť zrušená od: 
11.2.2014
  (od: 28.02.2014)
Deň výmazu: 
28.02.2014
  (od: 28.02.2014)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 28.02.2014)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.03.1996)
Predmet činnosti: 
montáž, opravy, revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom
  (od: 28.03.1996 do: 26.06.2001)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídlištných celkov
  (od: 27.09.1997 do: 21.02.2001)
činnosť stavebného dozoru * pozemné stavby * vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby
  (od: 27.09.1997 do: 21.02.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 28.03.1996 do: 27.02.2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 28.03.1996 do: 27.02.2014)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 28.03.1996 do: 27.02.2014)
projektovanie stavieb * technické vybavenie stavieb * zdravotechnika /plyn/
  (od: 27.09.1997 do: 27.02.2014)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 22.02.2001 do: 27.02.2014)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 22.02.2001 do: 27.02.2014)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: výroba: - rozvádzače nn , montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 22.02.2001 do: 27.02.2014)
montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení
  (od: 27.06.2001 do: 27.02.2014)
Spoločníci: 
Ing. Marian Duraj
Bystrický rad 2584/11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2003 do: 21.01.2004)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2004 do: 14.01.2005)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2003 do: 21.01.2004)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2002 do: 11.03.2003)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.1998 do: 21.02.2001)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.1996 do: 08.11.1998)
Ing. Miroslav Zlatník
Orgovánová 5
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2001 do: 21.10.2002)
Ing. Miroslav Zlatník
Orgovánová 5
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.1998 do: 21.02.2001)
Ing. Miroslav Zlatník
Orgovánová 5
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.1996 do: 08.11.1998)
Jozef Bezák
124
Tehla 935 35
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2005 do: 27.02.2014)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Jozef Jancík
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.03.1996 do: 08.11.1998)
Ing. Miroslav Zlatník
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.03.1996 do: 08.11.1998)
Jozef Jancík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 09.11.1998 do: 21.02.2001)
Ing. Miroslav Zlatník
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 09.11.1998 do: 21.02.2001)
Ing. Miroslav Zlatník
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 22.02.2001 do: 21.10.2002)
Jozef Jancík
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 22.10.2002 do: 11.03.2003)
Jozef Jancík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 12.03.2003 do: 21.01.2004)
Ing. Marian Duraj
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 12.03.2003 do: 21.01.2004)
Jozef Jancík
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 22.01.2004 do: 14.01.2005)
Jozef Bezák
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 15.01.2005 do: 27.02.2014)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 22.01.2004 do: 27.02.2014)
konatelia
  (od: 12.03.2003 do: 21.01.2004)
konatelia
  (od: 28.03.1996 do: 11.03.2003)
Ing. Marian Duraj
Bystrický rad 2584/11
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.02.2003 Skončenie funkcie: 03.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2003 do: 21.01.2004)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.1996 do: 21.10.2002)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Vznik funkcie: 28.03.1996
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2002 do: 14.01.2005)
Jozef Jancík
Bystrický rad 1973/11
Zvolen
Vznik funkcie: 28.03.1996 Skončenie funkcie: 13.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2005 do: 14.01.2005)
Jozef Bezák
124
Tehla 935 35
Vznik funkcie: 13.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2005 do: 27.02.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (od: 22.01.2004 do: 27.02.2014)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (od: 12.03.2003 do: 21.01.2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 28.03.1996 do: 11.03.2003)
Základné imanie: 
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 22.10.2002 do: 27.02.2014)
200 000 Sk
  (od: 09.11.1998 do: 21.10.2002)
100 000 Sk
  (od: 28.03.1996 do: 08.11.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 27Cbr 11/2013-35 zo dňa 16. 12. 2013, právoplatným dňa 11. 02. 2014 bola spoločnosť GASSTAV, spol. s r.o., Pribinova 737, 960 01 Zvolen, IČO: 35 674 130, zrušená bez likvidácie.
  (od: 28.02.2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8971
  (od: 28.03.1996 do: 27.02.2014)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.9.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 27.09.1997 do: 27.02.2014)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 31.7.1998 a Dodatok č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 09.11.1998 do: 27.02.2014)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2001 a Dodatku č. 3.
  (od: 22.02.2001 do: 27.02.2014)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.4
  (od: 27.06.2001 do: 27.02.2014)
. Valné zhromaždenie dňa 13.8.2002 prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy v zmysle ust.zák.č. 500/2001 Z.z.
  (od: 22.10.2002 do: 27.02.2014)
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.2.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a prevod časti obchodného podielu a bolo vyhotovené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 12.03.2003 do: 27.02.2014)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 22.01.2004 do: 27.02.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  21.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)