Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42344/N

Business name: 
Construct Solutions, s.r.o.
  (from: 12/22/2010)
Registered seat: 
Kmeťkova 5
Nitra 949 01
  (from: 09/24/2015)
Lazaretská 23
Bratislava 811 09
  (from: 06/28/2011 until: 09/23/2015)
Košická 6
Bratislava 821 09
  (from: 12/22/2010 until: 06/27/2011)
Identification number (IČO): 
45 965 536
  (from: 12/22/2010)
Date of entry: 
12/22/2010
  (from: 12/22/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/22/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/22/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/22/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/22/2010)
administratívne služby
  (from: 12/22/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/22/2010)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/24/2015)
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 09/24/2015)
Pestovanie, spracovanie, úprava a obchodovanie s bylinami
  (from: 09/24/2015)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 09/24/2015)
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 09/24/2015)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 09/24/2015)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/24/2015)
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 09/24/2015)
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
  (from: 09/24/2015)
Výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 09/24/2015)
Spracovanie prírodného medu
  (from: 09/24/2015)
Výroba nápojov
  (from: 09/24/2015)
Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
  (from: 09/24/2015)
Maloobchod s potravinami, s nápojmi, s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu
  (from: 09/24/2015)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 09/24/2015)
Skladovanie
  (from: 09/24/2015)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 09/24/2015)
Počítačové služby
  (from: 09/24/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/24/2015)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/24/2015)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/24/2015)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 09/24/2015)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 09/24/2015)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 09/24/2015)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/24/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/24/2015)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/24/2015)
Spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 09/24/2015)
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 09/24/2015)
Výroba mlynských výrobkov
  (from: 09/24/2015)
Partners: 
Peter Haberland
Slnečná 1939/6
Šaľa 927 05
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
JUDr. Marián Pataj
Národná 1011/9
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Exipo, s. r. o.
Lazaretská 23
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 08/12/2014 until: 09/23/2015)
Peter Haberland
Slnečná 1939/6
Šaľa 927 05
Slovak Republic
  (from: 05/29/2020 until: 05/22/2022)
Mgr. Marek Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 08/05/2011 until: 08/11/2014)
Bc. Marek Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 12/22/2010 until: 08/04/2011)
Pavol Melo
Hlavná ulica 259/203
Jarok 951 48
Slovak Republic
  (from: 03/17/2018 until: 05/28/2020)
Peter Melo
Mierové námestie 5/9
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/2018 until: 05/28/2020)
JUDr. Marián Pataj
Národná 1011/9
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2015 until: 05/22/2022)
Bc. Jozef Süss
Javorová 36
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2010 until: 03/16/2018)
Contribution of each member: 
JUDr. Marián Pataj
  (from: 03/17/2018 until: 05/22/2022)
JUDr. Marián Pataj
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/23/2022)
Peter Haberland
( peňažný vklad )
  (from: 05/29/2020 until: 05/22/2022)
Peter Haberland
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/23/2022)
Bc. Marek Hanic
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 12/22/2010 until: 08/04/2011)
Bc. Jozef Süss
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 12/22/2010 until: 08/04/2011)
Mgr. Marek Hanic
Amount of investment: 1 225 EUR Paid up: 1 225 EUR
  (from: 08/05/2011 until: 08/11/2014)
Bc. Jozef Süss
Amount of investment: 3 775 EUR Paid up: 3 775 EUR
  (from: 08/05/2011 until: 09/23/2015)
Exipo, s. r. o.
Amount of investment: 1 225 EUR Paid up: 1 225 EUR
  (from: 08/12/2014 until: 09/23/2015)
Bc. Jozef Süss
Amount of investment: 2 550 EUR Paid up: 2 550 EUR
  (from: 09/24/2015 until: 03/16/2018)
JUDr. Marián Pataj
Amount of investment: 2 450 EUR Paid up: 2 450 EUR
  (from: 09/24/2015 until: 03/16/2018)
Pavol Melo
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 03/17/2018 until: 05/28/2020)
Peter Melo
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 03/17/2018 until: 05/28/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/17/2018)
Individual managing director
  (from: 12/22/2010 until: 03/16/2018)
Peter Haberland
Slnečná 1939/6
Šaľa 927 05
From: 05/04/2020
  (from: 05/29/2020)
Pavol Melo
Hlavná ulica 259/203
Jarok 951 48
From: 12/12/2017
  (from: 03/17/2018 until: 05/28/2020)
Pavol Melo
Hlavná ulica 259/203
Jarok 951 48
From: 12/12/2017 Until: 05/04/2020
  (from: 05/29/2020 until: 05/28/2020)
Peter Melo
Mierové námestie 5/9
Ilava 019 01
From: 12/12/2017
  (from: 03/17/2018 until: 05/28/2020)
Peter Melo
Mierové námestie 5/9
Ilava 019 01
From: 12/12/2017 Until: 05/04/2020
  (from: 05/29/2020 until: 05/28/2020)
JUDr. Marián Pataj
Národná 1011/9
Banská Bystrica 974 01
From: 11/11/2016
  (from: 01/18/2017 until: 08/02/2021)
JUDr. Marián Pataj
Národná 1011/9
Banská Bystrica 974 01
From: 11/11/2016 Until: 04/20/2021
  (from: 08/03/2021 until: 08/02/2021)
Bc. Jozef Süss
Javorová 36
Levice 934 01
From: 12/22/2010
  (from: 12/22/2010 until: 03/16/2018)
Bc. Jozef Süss
Javorová 36
Levice 934 01
From: 12/22/2010 Until: 12/12/2017
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločnosti, pričom jedným z nich musí byť JUDr. Marián Pataj.
  (from: 03/17/2018)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 01/18/2017 until: 03/16/2018)
Konateľ spoločnosti má právo konať v mene spoločnosti samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše konateľ spoločnosti.
  (from: 12/22/2010 until: 01/17/2017)
Procuration: 
Bc. Marek Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
From: 12/22/2010
  (from: 12/22/2010 until: 08/04/2011)
Mgr. Marek Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
From: 12/22/2010
  (from: 08/05/2011 until: 09/23/2015)
Mgr. Marek Hanic
Majoránová 71
Bratislava 821 07
From: 12/22/2010 Until: 09/24/2015
  (from: 09/24/2015 until: 09/23/2015)
Prokurista spoločnosti má právo konať v mene spoločnosti samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše prokurista spoločnosti.
  (from: 12/22/2010 until: 09/23/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/22/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/22/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2011.
  (from: 06/28/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2011.
  (from: 08/05/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2014.
  (from: 08/12/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2015.
  (from: 09/24/2015)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person