Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3071/B

Business name: 
SOLE Slovakia a.s.
  (from: 12/06/2001 until: 03/31/2014)
Krtíšska mliekáreň a.s.
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Registered seat: 
Pri starej prachárni 14
Bratislava 831 04
  (from: 02/14/2003 until: 03/31/2014)
Pri starej prachárni
Bratislava 931 04
  (from: 10/25/2002 until: 02/13/2003)
Osloboditeľov 59
Malý Krtíš 990 01
  (from: 09/29/1995 until: 10/24/2002)
Identification number (IČO): 
31 637 108
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Date of deletion: 
04/01/2014
  (from: 04/01/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
nákup mlieka a poživatín všetkého druhu, výroba konzumného mlieka, kyslomliečnych výrobkov, smotán, krémov, pudingov, tvarohov, syrov a výrobkov z nich, trvanlivých poživatín a poživatín s predĺženou trvanlivosťou
  (from: 09/29/1995 until: 03/31/2014)
obchodná činnosť a služby, maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/1995 until: 03/31/2014)
servisná a opravárenská činnosť, projekčná a technologická činnosť pre výrobu a spracovanie poživatín
  (from: 09/29/1995 until: 03/31/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Managing board
  (from: 12/19/2003 until: 03/30/2004)
Managing board
  (from: 10/25/2002 until: 12/18/2003)
Managing board
  (from: 09/29/1995 until: 10/24/2002)
Ing. Jana Černáková - člen
141
Záhorce
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Pavel Filip - člen
Hviezdoslavova 19
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Milan Findra
Za parkom 32
Veľký Krtíš
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
Ing. Elena Kánová
Poľná 504/8
Modrý Kameň
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
Ing. Elena Kánová - člen
Poľná 504/8
Modrý Kameň
Until: 03/27/2002
  (from: 12/06/2001 until: 10/24/2002)
Pavel Kazi - člen
Pionierska 1
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Anton Macko - člen
Janka Kráľa 3
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Ing. Jozef Paholík - člen
27
Sklabiná
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Mgr. Rudolf Petrovský - člen a generálny riaditeľ
Žitavská 5042/18
Bratislava 821 07
From: 02/23/2004
  (from: 03/31/2004 until: 01/28/2005)
Mgr. Rudolf Petrovský - člen a generálny riaditeľ
Žitavská 5042/18
Bratislava 821 07
From: 02/23/2004 Until: 09/28/2004
  (from: 01/29/2005 until: 01/28/2005)
Dr. Alfio Puglisi Cosentino - predseda
Osloboditeľov 1039/59
Malý Krtíš
  (from: 12/06/2001 until: 12/03/2003)
MVDr. Anna Ragačová - člen
Okružná 18
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Miroslav Zahoranský - člen
Za parkom 25
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Miroslav Záhoranský - podpredseda
Za parkom 25
Veľký Krtíš
  (from: 12/06/2001 until: 12/03/2003)
Ing. Miroslav Záhoranský - podpredseda
Za parkom 25
Veľký Krtíš
From: 05/21/2001
  (from: 12/04/2003 until: 11/22/2004)
Ing. Miroslav Záhoranský - podpredseda
Za parkom 25
Veľký Krtíš
From: 05/21/2001 Until: 11/10/2004
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Ľubica Zvarová
B. Němcove 53
Veľký Krtíš
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
JUDr. Dušan Hazlinger - predseda a generálny riaditeľ
Riazanská 673/79
Bratislava 831 02
From: 11/10/2004
  (from: 11/23/2004 until: 03/31/2014)
Monika Števková - člen
Novohradská 24
Veľký Krtíš 900 01
From: 11/10/2004
  (from: 11/23/2004 until: 03/31/2014)
Gerald Anthony Lenihan - člen
Thöhöly u. 50/C 6
Szeged
Maďarská republika
From: 03/27/2002 Until: 02/23/2004
  (from: 10/25/2002 until: 03/30/2004)
Dr. Alfio Puglisi Cosentino - predseda
Via E. Gianturco 1
Rím
Taliansko
From: 05/21/2001
  (from: 12/04/2003 until: 11/22/2004)
Dr. Alfio Puglisi Cosentino - predseda
Via E. Gianturco 1
Rím
Taliansko
From: 05/21/2001 Until: 10/18/2004
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zastupujú akciovú spoločnosť v podpisovaní v mene spoločnosti, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo generálny riaditeľ svoj podpis.
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení rokovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda svoj podpis.
  (from: 12/19/2003 until: 03/30/2004)
Predseda predstavenstva spoločnosti alebo generálny riaditeľ, ktorý je členom predstavenstva, zastupujú spoločnosti v podpisovaní v mene spoločnosti, každý samostatne.
  (from: 10/25/2002 until: 12/18/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/29/1995 until: 10/24/2002)
Branch of the enterprise: 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod 01 Malý Krtíš
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Registered seat: 
Osloboditeľov 59
Malý Krtíš 990 01
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Head: 
Mgr. Rudolf Petrovský
Žitavská 5042/18
Bratislava 821 07
From: 23.2.2004
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
 
 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod 02 Krupina
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Registered seat: 
Osloboditeľov 15
Krupina 963 18
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Head: 
Mgr. Rudolf Petrovský
ŽItavská 5042/18
Bratislava 821 07
From: 23.2.2004
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
 
 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod 03 Nové Zámky
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Registered seat: 
Šurianska 10
Nové Zámky 940 20
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Head: 
Mgr. Rudolf Petrovský
Žitavská 5042/18
Bratislava 821 07
From: 23.2.2004
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
 
 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod 04 Hlohovec
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Registered seat: 
Rázusova 1
Hlohovec 920 01
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Head: 
Mgr. Rudolf Petrovský
Žitavská 5042/18
Bratislava 821 07
From: 23.2.2004
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
 
 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod Malý Krtíš
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Registered seat: 
Osloboditeľov 59
Malý Krtíš 990 01
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Head: 
Dr. Alfio Puglisi Cosentino
Via E. Gianturco 1
Rím
Taliansko
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
 
 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod Krupina
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Registered seat: 
Osloboditeľov 15
Krupina 963 18
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Head: 
Dr. Alfio Puglisi Cosentino
Via E. Gianturco 1
Rím
Taliansko
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
 
 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod Nové Zámky
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Registered seat: 
Šurianska 10
Nové Zámky 940 20
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Head: 
Dr. Alfio Puglisi Cosentino
Via E. Gianturco 1
Rím
Taliansko
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
 
 
Name: 
SOLE Slovakia a.s., odštepný závod Hlohovec
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Registered seat: 
Rázusova 1
Hlohovec 920 01
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
Head: 
Dr. Alfio Puglisi Cosentino
Via E. Gianturco 1
Rím
Taliansko
  (from: 02/10/2004 until: 03/30/2004)
 
 
Capital: 
756 116 000 Sk Paid up: 756 116 000 Sk
  (from: 12/19/2003 until: 03/31/2014)
500 000 000 Sk Paid up: 356 500 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 12/18/2003)
295 000 000 Sk Paid up: 295 000 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 12/03/2003)
125 000 000 Sk
  (from: 12/06/2001 until: 02/13/2003)
110 346 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Shares: 
Number of shares: 7561160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 12/19/2003 until: 03/31/2014)
Number of shares: 125000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 12/18/2003)
Number of shares: 17000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 12/18/2003)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 12/18/2003)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 12/18/2003)
Number of shares: 125000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 12/03/2003)
Number of shares: 17000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 12/03/2003)
Number of shares: 0
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/06/2001 until: 02/13/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Stockholder: 
SOLE Hungaria Rt., zápis v OR: Cg. 06 - 10 - 000119
Budapesti út. 6
Szeged 7628
Maďarská republika
  (from: 12/18/2003 until: 03/30/2004)
Supervisory board: 
Anna Balogová
97
Sklabiná
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Anna Hošková
Horná 15
Brezno
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Slavomír Hudec
Škultétyho 10
Veľký Krtíš
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
Anna Ivaničová
Strhárska 488
Modrý Kameň
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Dušan Kováč
Novohradská 6
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Ing. Dušan Kováč - člen
Novohradská 6
Veľký Krtíš
  (from: 12/06/2001 until: 12/03/2003)
Alžbeta Ľuptáková
Karlovo 35
Banská Bystrica
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Robert Paulický
B. Němcovej 55/16
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
JUDr. Jozef Veselý - predseda
Venevská 9
Veľký Krtíš
  (from: 12/06/2001 until: 12/03/2003)
Ing. Dušan Kováč - člen
Novohradská 6
Veľký Krtíš
From: 05/21/2001
  (from: 12/04/2003 until: 03/31/2014)
JUDr. Jozef Veselý - predseda
Venevská 9
Veľký Krtíš
From: 05/21/2001
  (from: 12/04/2003 until: 03/31/2014)
Ing. Alexander Szecsei
Športová 283
Balog nad Ipľom 991 11
From: 02/23/2004
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Ing. Štefan Mácsadi
Slovenská 110
Nové Zámky 940 01
From: 02/23/2004
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Sean McDermott
Maria u. 16
Szeged 6726
Maďarská republika
From: 02/23/2004
  (from: 03/31/2004 until: 03/31/2014)
Sean McDermott - člen
Fürj ut. 44/B
Szeged
Maďarská republika
  (from: 12/06/2001 until: 12/03/2003)
Sean McDermott - člen
Fürj ut. 44/B
Szeged
Maďarská republika
From: 05/21/2001 Until: 09/17/2003
  (from: 12/04/2003 until: 12/18/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.9.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 933
  (from: 09/29/1995 until: 03/31/2014)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/08/1996 until: 03/31/2014)
. Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.1997 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 07/28/1997 until: 03/31/2014)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/06/2001 until: 03/31/2014)
. Na valných zhromaždeniach dňa 5.5.2002 a 27.3.2002 bolo prijaté nové znenie stanov. Spis odstúpený na OS Bratislava 11.12.2002-zmena sídla.
  (from: 10/25/2002 until: 03/31/2014)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 380/2002, Nz 283/2002 zo dňa 26. 11. 2002.
  (from: 02/14/2003 until: 03/31/2014)
Notárska zápisnica č. Nz 81609/2003 zo dňa 17.9.2003.
  (from: 12/04/2003 until: 03/31/2014)
Sean McDermott, deň zániku funkcie: 17.9.2003. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SOLE Slovakia, a.s., zo dňa 08.12.2003 spísané do notárskej zápisnice Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu č. N 2773/2003, Nz 116747/2003, ktorým bolo ku dňu 01.01.2004 schválené zlúčenie SOLE Slovakia, a.s. so spoločnosťami Krupinská mliekáreň, a.s., Pri Starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 31 562 281, MLIEKOSPOL, a.s., Pri Starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 31 412 599 a TAMILK, a.s., Pri Starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 34 126 767, na základe ktorého sa SOLE Slovakia, a.s. stáva právnym nástupcom a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky spoločností Krupinská mliekáreň, a.s., MLIEKOSPOL, a.s. a TAMILK, a.s., a na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení a nové úplné znenie stanov SOLE Slovakia, a.s.
  (from: 12/19/2003 until: 03/31/2014)
Notárska zápisnica N 510/2004, Nz 56049/2004 zo dňa 2.7.2004 spísana JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 07/20/2004 until: 03/31/2014)
Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 27.09.2004
  (from: 01/29/2005 until: 03/31/2014)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 223/2004 zo dňa 22.3.2005, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka SOLE Slovakia, a.s. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Bolješika, so sídlom Advokátska kancelária Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
  (from: 04/06/2005 until: 03/31/2014)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.10.2012, právopl. dňa 07.12.2012, č.k. 3K 223/2004-833, ktorým súd zrušil konkurz na spoločnosť SOLE Slovakia a.s., Pri starej prachárni 14, Bratislava. Súd zbavil JUDr. Jozefa Bolješika, sídlom AK Radlinského 50, Piešťany funckie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/10/2013 until: 03/31/2014)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person