Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  40/S

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo Počúvadlo "v likvidácii"
  (od: 17.07.2010 do: 01.03.2024)
Roľnícke družstvo Počúvadlo, v dodatočnej likvidácii
  (od: 02.03.2024 do: 23.11.2021)
Roľnícke družstvo Počúvadlo
  (od: 01.04.1991 do: 16.07.2010)
Sídlo: 
Počúvadlo
Baďan 969 75
  (od: 01.04.1991 do: 23.11.2021)
IČO: 
00 210 498
  (od: 01.04.1991)
Deň zápisu: 
01.04.1991
  (od: 01.04.1991)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.04.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
poľnohospodárska výroba
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
potravinárska výroba
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
práce a služby pre členov a občanov
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
priemyselná výroba
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
drevovýroba a stavebná činnosť
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
obchodná činnosť - ubytovanie
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
obchodná činnosť - nákup a predaj potravi- nárskeho tovaru vo vlastnej predajni
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
Základné imanie :
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
Člen družstva ručí za stratu do výšky menovitej hodnoty členských podielov - až po vyčerpaní kapitálu družstva.
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 18.10.1993 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.10.1993 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
Ján Anguš - člen
34
Počúvadlo
  (od: 18.10.1993 do: 13.05.1996)
Božena Gembešová - člen
22
Počúvadlo
  (od: 18.10.1993 do: 13.05.1996)
Božena Gembešová - člen
22
Počúvadlo
  (od: 14.05.1996 do: 23.11.2021)
Pavel Hlinický - podpredseda
27
Počúvadlo
  (od: 14.05.1996 do: 23.11.2021)
Ján Krajč - člen
74
Počúvadlo
  (od: 14.05.1996 do: 23.11.2021)
Pavel Mráz - člen
25
Počúvadlo
  (od: 18.10.1993 do: 13.05.1996)
Milan Pomothy - predseda
64
Počúvadlo
  (od: 14.05.1996 do: 23.11.2021)
Ján Šalko - podpredseda
17
Počúvadlo
  (od: 01.04.1991 do: 13.05.1996)
Ján Valach - predseda
50
Počúvadlo
  (od: 01.04.1991 do: 13.05.1996)
Helena Vargová - člen
75
Počúvadlo
  (od: 14.05.1996 do: 23.11.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny oprávnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 18.10.1993 do: 23.11.2021)
Za družstvo podpisuje predseda, alebo ním poverená osoba.
  (od: 01.04.1991 do: 17.10.1993)
Zapisované základné imanie: 
15 218 342 Sk
  (od: 18.10.1993 do: 23.11.2021)
Základný členský vklad: 
15 000 Sk
  (od: 18.10.1993 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 3. 2024
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 25Cbr/9/2023-162 zo dňa 06. 12. 2023, právoplatným dňa 28. 12. 2023 súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Roľnícke družstvo Počúvadlo „v likvidácii“, Počúvadlo, 969 75 Baďan, IČO: 00 210 498 a menoval ORAKON, k.s., so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 54 517 702 zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S2059 do funkcie likvidátora zaniknutého družstva.
  (od: 02.03.2024)
Dátum vstupu do likvidácie: 2. 6. 2009
  (od: 17.07.2010 do: 01.03.2024)
 Likvidátor:
ORAKON, k.s.
Cesta na štadión 10
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 28.12.2023
  (od: 02.03.2024)
 Likvidátor:
Pavel Hlinický
Počúvadlo 27
Počúvadlo
Vznik funkcie: 29.11.2011
  (od: 28.02.2012 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Milan Pomothy
Počúvadlo 64
Počúvadlo
Vznik funkcie: 29.11.2011
  (od: 28.02.2012 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (od: 02.03.2024)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Každý z likvidátorov koná za spoločnosť samostatne.
  (od: 28.02.2012 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 01.03.2024 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 26/Exre/18/2024.
  (od: 02.03.2024)
Družstvo bolo založené uznesením ustanovujúcej člen- skej schôdze zo dňa 14.2.1991, prijatím stanov. Starý spis: Dr 72
  (od: 01.04.1991 do: 23.11.2021)
Družstvo na členskej schôdzi, konanej dňa 19.12.1992, po transformácii v zmysle zák. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov v súlade so zákonom 513/91 Zb.
  (od: 18.10.1993 do: 23.11.2021)
Zapisujú sa zmeny uskutočnené v súlade s uznesením členskej schôdze dňa 29.03.1996.
  (od: 14.05.1996 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 27.7.2000 , č.k. 46-24K 466/99-84, bol na majetok dlžníka Roľnícke družstvo Počúvadlo, so sídlom Počúvadlo Baďan, IČO: 00 210 498 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Miroslava Ďurčanského, so sídlom Borová 3345/39, Žilina.
  (od: 09.08.2000 do: 23.11.2021)
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 466/99-1401 zo dňa 23.04.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2009 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Roľnícke družstvo Počúvadlo, Počúvadlo, 969 75 Baďan, IČO: 00 210 498 a správca konkurznej podstaty Ing. Miroslav Ďurčanský, Borová 3345/39, Žilina bol zbavený funkcie.
  (od: 17.07.2010 do: 23.11.2021)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27. 7. 2000
  (od: 09.08.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  20.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR