Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3085/B

Obchodné meno: 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
  (od: 08.05.2009 do: 31.03.2018)
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
  (od: 27.01.2003 do: 07.05.2009)
Sídlo: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 68
  (od: 31.12.2008 do: 31.03.2018)
Priemyselná 1/a
Bratislava 821 09
  (od: 02.12.2003 do: 30.12.2008)
Nedbalova 17
Bratislava 811 01
  (od: 27.01.2003 do: 01.12.2003)
IČO: 
35 851 023
  (od: 27.01.2003)
Deň zápisu: 
27.01.2003
  (od: 27.01.2003)
Deň výmazu: 
01.04.2018
  (od: 01.04.2018)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.04.2018)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.01.2003)
Predmet podnikania (činnosti): 
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve, poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4
  (od: 27.01.2003 do: 22.02.2007)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve, poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
  (od: 23.02.2007 do: 12.02.2016)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti B Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve, poistenie úrazu - s jednorázovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich, individuálne zdravotné poistenie, poistenie choroby - s jednorázovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie, individuálne zdravotné poistenie
  (od: 09.11.2013 do: 12.02.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 09.11.2013 do: 31.03.2018)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti B - poistné odvetvia životného poistenia, klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zákonu o poisťovníctve : 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi
  (od: 13.02.2016 do: 31.03.2018)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti A - poistné odvetvia neživotného poistenia, Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zákonu o poisťovníctve : 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2.Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
  (od: 13.02.2016 do: 31.03.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.01.2003 do: 31.03.2018)
Ing. Dušan Doliak - predseda
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.01.2003
  (od: 27.01.2003 do: 26.08.2004)
Ing. Dušan Doliak - predseda
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.01.2003 Skončenie funkcie: 04.08.2004
  (od: 27.08.2004 do: 26.08.2004)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.08.2004
  (od: 27.08.2004 do: 04.01.2005)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.08.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2004
  (od: 05.01.2005 do: 04.01.2005)
Ing. Martin Kaňa - predseda predstavenstva
Slovanské nábrežie 1089/40
Bratislava - Devín 841 10
Vznik funkcie: 06.12.2010
  (od: 06.12.2010 do: 22.11.2017)
Ing. Martin Kaňa - predseda predstavenstva
Slovanské nábrežie 1089/40
Bratislava - Devín 841 10
Vznik funkcie: 06.12.2010 Skončenie funkcie: 16.10.2017
  (od: 23.11.2017 do: 22.11.2017)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.12.2004
  (od: 05.01.2005 do: 21.07.2010)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.12.2004 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 22.07.2010 do: 21.07.2010)
Ing. Martin Suchánek - člen
Šalviová 56
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.01.2003
  (od: 27.01.2003 do: 20.02.2006)
Ing. Martin Suchánek - člen
Šalviová 56
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 27.01.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2006
  (od: 21.02.2006 do: 20.02.2006)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 25.05.2007 do: 31.03.2018)
Mag. Martin Hornig - člen
Fenzlgasse 49/20
Viedeň A - 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2003
  (od: 27.01.2003 do: 20.02.2006)
Mag. Martin Hornig - člen
Fenzlgasse 49/20
Viedeň A - 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2003 Skončenie funkcie: 31.01.2006
  (od: 21.02.2006 do: 20.02.2006)
Mag. Martin Hornig - člen
Zum Druidenhain 3
Bad Sauerbrunn A - 7202
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 21.02.2006 do: 24.05.2007)
Mag. Martin Hornig - člen
Zum Druidenhain 3
Bad Sauerbrunn A - 7202
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 30.04.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Kurt Ebner - predseda predstavenstva
Robert-Foller-Strabe 6a
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.10.2017
  (od: 23.11.2017 do: 31.03.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 27.01.2003 do: 31.03.2018)
Dozorná rada: 
Kurt Ebner
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.09.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 22.01.2014 do: 18.06.2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 16.06.2012 do: 18.06.2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 19.06.2014 do: 18.06.2014)
Ing. Jarmila Gregorová
Ružová dolina 8
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 15.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 22.11.2012)
Ing. Jarmila Gyuríková
Ružová dolina 8
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 15.04.2009
  (od: 23.11.2012 do: 18.06.2014)
Ing. Jarmila Gyuríková
Ružová dolina 8
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 15.04.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 19.06.2014 do: 18.06.2014)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 17.06.2009 do: 18.06.2014)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.04.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 19.06.2014 do: 18.06.2014)
Ing. Juraj Lelkeš
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 16.06.2009)
Ing. Slávka Miklošová
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 15.12.2008
  (od: 31.12.2008 do: 07.05.2009)
Ing. Slávka Miklošová
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 15.12.2008 Skončenie funkcie: 01.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 07.05.2009)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.09.2013 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 22.01.2014 do: 18.06.2014)
Ľuboš Solnoky
Stránska 7
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 18.06.2014)
Ľuboš Solnoky
Stránska 7
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.04.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 19.06.2014 do: 18.06.2014)
Ing. Peter Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2008
  (od: 11.04.2008 do: 09.10.2008)
Ing. Peter Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2008 Skončenie funkcie: 16.09.2008
  (od: 10.10.2008 do: 09.10.2008)
RNDr. Roman Vlček - člen
Pečnianska 33
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.01.2003
  (od: 27.01.2003 do: 22.07.2004)
RNDr. Roman Vlček - člen
Pečnianska 33
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.01.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Milan Zeman
Palisády 725/30
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 29.03.2007
  (od: 13.04.2007 do: 10.04.2008)
Ing. Milan Zeman
Palisády 725/30
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 29.03.2007 Skončenie funkcie: 28.03.2008
  (od: 11.04.2008 do: 10.04.2008)
Ing. Daniel Morvay
Hurbanova 4
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 12.06.2007
  (od: 22.06.2007 do: 31.03.2018)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 19.06.2014 do: 31.03.2018)
RNDr. Mária Maryniaková
Majerníková 52
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 28.02.2017 do: 31.03.2018)
Ing. Mária Maryniaková
Majerníková 52
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 19.06.2014 do: 27.02.2017)
Mag. Klaus Bergsmann - predseda
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2003
  (od: 27.01.2003 do: 10.04.2008)
Mag. Klaus Bergsmann - predseda
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2003 Skončenie funkcie: 26.01.2008
  (od: 11.04.2008 do: 10.04.2008)
Mag. Klaus Bergsmann
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2008
  (od: 11.04.2008 do: 07.05.2009)
Mag. Klaus Bergsmann
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 01.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 07.05.2009)
Dr. Peter Bosek - člen
Dr. Leopold Barschstrasse 10/6
Langenzersdorf 2103
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2003 Skončenie funkcie: 28.03.2007
  (od: 13.04.2007 do: 12.04.2007)
Dr. Peter Bosek - člen
Dr. Leopold Barschstrasse 10/6
Langenzersdorf 2103
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2003
  (od: 27.01.2003 do: 12.04.2007)
Paul Huss
St. Pöltner Strasse 14
Karlstetten 3121
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 15.06.2012)
Paul Huss
St. Pöltner Strasse 14
Karlstetten 3121
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.04.2009 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 16.06.2012 do: 15.06.2012)
Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.03.2004 Skončenie funkcie: 28.03.2007
  (od: 13.04.2007 do: 12.04.2007)
Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.03.2004
  (od: 23.07.2004 do: 12.04.2007)
Dipl.Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 19.06.2014 do: 19.07.2016)
Dipl.Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 31.03.2018)
Mag. Hans Meixner
Am Steinfeld 11/5
Maria Enzersdorf A 2344
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 19.06.2014 do: 31.03.2018)
Prof. Elisabeth Stadler
H?llgasse 32
Langenlois 3550
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2015 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 24.04.2015 do: 31.03.2018)
JUDr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.04.2016
  (od: 20.07.2016 do: 31.03.2018)
Prokúra: 
Ing. Viera Kubašová
Magurská 2767/8
Bratislava - Nové Mesto
  (od: 02.12.2003 do: 24.05.2007)
Ing. Viera Kubašová
Magurská 2767/8
Bratislava - Nové Mesto
Skončenie funkcie: 30.04.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Ing. Adriána Lopatková
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.05.2007
  (od: 25.05.2007 do: 26.11.2009)
Ing. Adriána Palčová
Čremchová 2266/11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.05.2007
  (od: 27.11.2009 do: 27.02.2017)
Ing. Adriána Palčová
Čremchová 2266/11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.05.2007 Skončenie funkcie: 13.10.2016
  (od: 28.02.2017 do: 27.02.2017)
Ing. Anna Samuelová
Mozartova 4174/17
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 01.03.2011 do: 31.03.2018)
Ing. Richard Schiffer
Blagoevova 8
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 19.06.2014
  (od: 19.06.2014 do: 31.03.2018)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 25.05.2007 do: 31.03.2018)
Výška základného imania: 
7 011 000 EUR Rozsah splatenia: 7 011 000 EUR
  (od: 30.05.2013 do: 31.03.2018)
5 677 200 EUR Rozsah splatenia: 5 677 200 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 29.05.2013)
171 000 000 Sk Rozsah splatenia: 171 000 000 Sk
  (od: 23.02.2007 do: 11.02.2009)
81 000 000 Sk Rozsah splatenia: 81 000 000 Sk
  (od: 27.01.2003 do: 22.02.2007)
Akcie: 
Počet: 171000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 41 EUR
  (od: 30.05.2013 do: 31.03.2018)
Počet: 171000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 29.05.2013)
Počet: 171000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.02.2007 do: 11.02.2009)
Počet: 81000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.01.2003 do: 22.02.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 332/2018, Nz 6532/2018, NCRls 6626/2018 zo dňa 28.02.2018. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018. Akciová spoločnosť Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO: 35 851 023, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 3085/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (od: 01.04.2018)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 517/02, Nz 505/02 zo dňa 20.9.2002, dodatkom č. 1 pod č. N 651/02, Nz 636/02 zo dňa 25.11.2002 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
  (od: 27.01.2003 do: 31.03.2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 31. 7. 2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 555/2003, Nz 65637/2003, spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT - 040/2003/STPO. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 4. 8. 2003.
  (od: 02.12.2003 do: 31.03.2018)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 04.08.2004.
  (od: 27.08.2004 do: 31.03.2018)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 30.1.2006. Ing. Martin Suchánek, člen predstavenstva od 27.1.2003 do 30.1.2006.
  (od: 21.02.2006 do: 31.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2007.
  (od: 13.04.2007 do: 31.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2007.
  (od: 25.05.2007 do: 31.03.2018)
Notárska zápisnica č. N 114/2008, Nz 12966/2008, NCRls 12849/2008 zo dňa 28.03.2008.
  (od: 11.04.2008 do: 31.03.2018)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady doručené spoločnosti dňa 16.9.2008.
  (od: 10.10.2008 do: 31.03.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008. vo forme not. zápisnice N 507/2008 Nz 62653
  (od: 31.12.2008 do: 31.03.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2009 vo forme notárskej zápisnice N 85/2009, Nz 10810/2009 . Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.4.2009.
  (od: 08.05.2009 do: 31.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia Výboru Dozornej rady pre záležitosti predstavenstva zo dňa 24.06.2010.
  (od: 22.07.2010 do: 31.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2010.
  (od: 06.12.2010 do: 31.03.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 221/2012, Nz 10932/2012, NCRls 11221/2012.
  (od: 16.06.2012 do: 31.03.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 340/2013, Nz 11944/2013, NCRls 12224/2013.
  (od: 30.05.2013 do: 31.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1204/2013 Nz 38349/2013 NCRls 39053/2013 dňa 28.10.2013.
  (od: 09.11.2013 do: 31.03.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.
  (od: 22.01.2014 do: 31.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2014
  (od: 19.06.2014 do: 31.03.2018)
Zápisnica z volebnej komisie o priebehu Volieb členov Dozornej rady zo dňa 16.04.2014.
  (od: 19.06.2014 do: 31.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2015
  (od: 24.04.2015 do: 31.03.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2018)
Právny nástupca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IČO: 00 585 441
Štefanovičova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 816 23
  (od: 01.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024
Dátum výpisu:  19.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR