Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3085/B

Business name: 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
  (from: 05/08/2009 until: 03/31/2018)
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
  (from: 01/27/2003 until: 05/07/2009)
Registered seat: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 68
  (from: 12/31/2008 until: 03/31/2018)
Priemyselná 1/a
Bratislava 821 09
  (from: 12/02/2003 until: 12/30/2008)
Nedbalova 17
Bratislava 811 01
  (from: 01/27/2003 until: 12/01/2003)
Identification number (IČO): 
35 851 023
  (from: 01/27/2003)
Date of entry: 
01/27/2003
  (from: 01/27/2003)
Date of deletion: 
04/01/2018
  (from: 04/01/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/27/2003)
Objects of the company: 
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve, poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4
  (from: 01/27/2003 until: 02/22/2007)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve, poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
  (from: 02/23/2007 until: 02/12/2016)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti B Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve, poistenie úrazu - s jednorázovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich, individuálne zdravotné poistenie, poistenie choroby - s jednorázovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie, individuálne zdravotné poistenie
  (from: 11/09/2013 until: 02/12/2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 11/09/2013 until: 03/31/2018)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti B - poistné odvetvia životného poistenia, klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zákonu o poisťovníctve : 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi
  (from: 02/13/2016 until: 03/31/2018)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví uvedených v časti A - poistné odvetvia neživotného poistenia, Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zákonu o poisťovníctve : 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2.Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
  (from: 02/13/2016 until: 03/31/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/27/2003 until: 03/31/2018)
Ing. Dušan Doliak - predseda
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
From: 01/27/2003
  (from: 01/27/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Dušan Doliak - predseda
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
From: 01/27/2003 Until: 08/04/2004
  (from: 08/27/2004 until: 08/26/2004)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 08/04/2004
  (from: 08/27/2004 until: 01/04/2005)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 08/04/2004 Until: 12/01/2004
  (from: 01/05/2005 until: 01/04/2005)
Ing. Martin Kaňa - predseda predstavenstva
Slovanské nábrežie 1089/40
Bratislava - Devín 841 10
From: 12/06/2010
  (from: 12/06/2010 until: 11/22/2017)
Ing. Martin Kaňa - predseda predstavenstva
Slovanské nábrežie 1089/40
Bratislava - Devín 841 10
From: 12/06/2010 Until: 10/16/2017
  (from: 11/23/2017 until: 11/22/2017)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 12/01/2004
  (from: 01/05/2005 until: 07/21/2010)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 12/01/2004 Until: 07/01/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Martin Suchánek - člen
Šalviová 56
Bratislava 821 01
From: 01/27/2003
  (from: 01/27/2003 until: 02/20/2006)
Ing. Martin Suchánek - člen
Šalviová 56
Bratislava 821 01
From: 01/27/2003 Until: 01/31/2006
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava 831 01
From: 05/01/2007
  (from: 05/25/2007 until: 03/31/2018)
Mag. Martin Hornig - člen
Fenzlgasse 49/20
Viedeň A - 1140
Rakúska republika
From: 01/27/2003
  (from: 01/27/2003 until: 02/20/2006)
Mag. Martin Hornig - člen
Fenzlgasse 49/20
Viedeň A - 1140
Rakúska republika
From: 01/27/2003 Until: 01/31/2006
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Mag. Martin Hornig - člen
Zum Druidenhain 3
Bad Sauerbrunn A - 7202
Rakúsko
From: 02/01/2006
  (from: 02/21/2006 until: 05/24/2007)
Mag. Martin Hornig - člen
Zum Druidenhain 3
Bad Sauerbrunn A - 7202
Rakúsko
From: 02/01/2006 Until: 04/30/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Kurt Ebner - predseda predstavenstva
Robert-Foller-Strabe 6a
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 10/16/2017
  (from: 11/23/2017 until: 03/31/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 01/27/2003 until: 03/31/2018)
Procuration: 
Ing. Viera Kubašová
Magurská 2767/8
Bratislava - Nové Mesto
  (from: 12/02/2003 until: 05/24/2007)
Ing. Viera Kubašová
Magurská 2767/8
Bratislava - Nové Mesto
Until: 04/30/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Ing. Adriána Lopatková
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
From: 05/25/2007
  (from: 05/25/2007 until: 11/26/2009)
Ing. Adriána Palčová
Čremchová 2266/11
Bratislava 831 01
From: 05/25/2007
  (from: 11/27/2009 until: 02/27/2017)
Ing. Adriána Palčová
Čremchová 2266/11
Bratislava 831 01
From: 05/25/2007 Until: 10/13/2016
  (from: 02/28/2017 until: 02/27/2017)
Ing. Anna Samuelová
Mozartova 4174/17
Bratislava 811 02
From: 03/01/2011
  (from: 03/01/2011 until: 03/31/2018)
Ing. Richard Schiffer
Blagoevova 8
Bratislava 851 04
From: 06/19/2014
  (from: 06/19/2014 until: 03/31/2018)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 05/25/2007 until: 03/31/2018)
Capital: 
7 011 000 EUR Paid up: 7 011 000 EUR
  (from: 05/30/2013 until: 03/31/2018)
5 677 200 EUR Paid up: 5 677 200 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 05/29/2013)
171 000 000 Sk Paid up: 171 000 000 Sk
  (from: 02/23/2007 until: 02/11/2009)
81 000 000 Sk Paid up: 81 000 000 Sk
  (from: 01/27/2003 until: 02/22/2007)
Shares: 
Number of shares: 171000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 41 EUR
  (from: 05/30/2013 until: 03/31/2018)
Number of shares: 171000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 05/29/2013)
Number of shares: 171000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/23/2007 until: 02/11/2009)
Number of shares: 81000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/27/2003 until: 02/22/2007)
Supervisory board: 
Kurt Ebner
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 09/23/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 01/22/2014 until: 06/18/2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/18/2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 03/31/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Jarmila Gregorová
Ružová dolina 8
Bratislava 821 09
From: 04/15/2009
  (from: 05/08/2009 until: 11/22/2012)
Ing. Jarmila Gyuríková
Ružová dolina 8
Bratislava 821 09
From: 04/15/2009
  (from: 11/23/2012 until: 06/18/2014)
Ing. Jarmila Gyuríková
Ružová dolina 8
Bratislava 821 09
From: 04/15/2009 Until: 03/31/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/01/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/18/2014)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/01/2009 Until: 03/31/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Juraj Lelkeš
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 04/01/2009
  (from: 05/08/2009 until: 06/16/2009)
Ing. Slávka Miklošová
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 12/15/2008
  (from: 12/31/2008 until: 05/07/2009)
Ing. Slávka Miklošová
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 12/15/2008 Until: 04/01/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
From: 09/23/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 01/22/2014 until: 06/18/2014)
Ľuboš Solnoky
Stránska 7
Banská Bystrica 974 11
From: 04/01/2009
  (from: 05/08/2009 until: 06/18/2014)
Ľuboš Solnoky
Stránska 7
Banská Bystrica 974 11
From: 04/01/2009 Until: 03/31/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Peter Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava 851 01
From: 03/29/2008
  (from: 04/11/2008 until: 10/09/2008)
Ing. Peter Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava 851 01
From: 03/29/2008 Until: 09/16/2008
  (from: 10/10/2008 until: 10/09/2008)
RNDr. Roman Vlček - člen
Pečnianska 33
Bratislava 851 01
From: 01/27/2003
  (from: 01/27/2003 until: 07/22/2004)
RNDr. Roman Vlček - člen
Pečnianska 33
Bratislava 851 01
From: 01/27/2003 Until: 03/31/2004
  (from: 07/23/2004 until: 07/22/2004)
Ing. Milan Zeman
Palisády 725/30
Bratislava 811 06
From: 03/29/2007
  (from: 04/13/2007 until: 04/10/2008)
Ing. Milan Zeman
Palisády 725/30
Bratislava 811 06
From: 03/29/2007 Until: 03/28/2008
  (from: 04/11/2008 until: 04/10/2008)
Ing. Daniel Morvay
Hurbanova 4
Trnava 917 08
From: 06/12/2007
  (from: 06/22/2007 until: 03/31/2018)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
From: 04/01/2014
  (from: 06/19/2014 until: 03/31/2018)
RNDr. Mária Maryniaková
Majerníková 52
Bratislava 841 05
From: 04/01/2014
  (from: 02/28/2017 until: 03/31/2018)
Ing. Mária Maryniaková
Majerníková 52
Bratislava 841 05
From: 04/01/2014
  (from: 06/19/2014 until: 02/27/2017)
Mag. Klaus Bergsmann - predseda
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 01/27/2003
  (from: 01/27/2003 until: 04/10/2008)
Mag. Klaus Bergsmann - predseda
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 01/27/2003 Until: 01/26/2008
  (from: 04/11/2008 until: 04/10/2008)
Mag. Klaus Bergsmann
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 03/28/2008
  (from: 04/11/2008 until: 05/07/2009)
Mag. Klaus Bergsmann
Steinfeldergasse 32
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 03/28/2008 Until: 04/01/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Dr. Peter Bosek - člen
Dr. Leopold Barschstrasse 10/6
Langenzersdorf 2103
Rakúska republika
From: 01/27/2003 Until: 03/28/2007
  (from: 04/13/2007 until: 04/12/2007)
Dr. Peter Bosek - člen
Dr. Leopold Barschstrasse 10/6
Langenzersdorf 2103
Rakúska republika
From: 01/27/2003
  (from: 01/27/2003 until: 04/12/2007)
Paul Huss
St. Pöltner Strasse 14
Karlstetten 3121
Rakúsko
From: 04/01/2009
  (from: 05/08/2009 until: 06/15/2012)
Paul Huss
St. Pöltner Strasse 14
Karlstetten 3121
Rakúsko
From: 04/01/2009 Until: 03/19/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 03/31/2004 Until: 03/28/2007
  (from: 04/13/2007 until: 04/12/2007)
Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 03/31/2004
  (from: 07/23/2004 until: 04/12/2007)
Dipl.Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/01/2014
  (from: 06/19/2014 until: 07/19/2016)
Dipl.Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 04/01/2014 Until: 04/07/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/19/2016)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 04/01/2009
  (from: 05/08/2009 until: 03/31/2018)
Mag. Hans Meixner
Am Steinfeld 11/5
Maria Enzersdorf A 2344
Rakúska republika
From: 04/01/2014
  (from: 06/19/2014 until: 03/31/2018)
Prof. Elisabeth Stadler
H?llgasse 32
Langenlois 3550
Rakúska republika
From: 03/19/2015 Until: 03/31/2019
  (from: 04/24/2015 until: 03/31/2018)
JUDr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 04/07/2016
  (from: 07/20/2016 until: 03/31/2018)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 332/2018, Nz 6532/2018, NCRls 6626/2018 zo dňa 28.02.2018. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018. Akciová spoločnosť Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, IČO: 35 851 023, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 3085/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/01/2018)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 517/02, Nz 505/02 zo dňa 20.9.2002, dodatkom č. 1 pod č. N 651/02, Nz 636/02 zo dňa 25.11.2002 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
  (from: 01/27/2003 until: 03/31/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 31. 7. 2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 555/2003, Nz 65637/2003, spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT - 040/2003/STPO. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 4. 8. 2003.
  (from: 12/02/2003 until: 03/31/2018)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 04.08.2004.
  (from: 08/27/2004 until: 03/31/2018)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 30.1.2006. Ing. Martin Suchánek, člen predstavenstva od 27.1.2003 do 30.1.2006.
  (from: 02/21/2006 until: 03/31/2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2007.
  (from: 04/13/2007 until: 03/31/2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2007.
  (from: 05/25/2007 until: 03/31/2018)
Notárska zápisnica č. N 114/2008, Nz 12966/2008, NCRls 12849/2008 zo dňa 28.03.2008.
  (from: 04/11/2008 until: 03/31/2018)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady doručené spoločnosti dňa 16.9.2008.
  (from: 10/10/2008 until: 03/31/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008. vo forme not. zápisnice N 507/2008 Nz 62653
  (from: 12/31/2008 until: 03/31/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2009 vo forme notárskej zápisnice N 85/2009, Nz 10810/2009 . Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.4.2009.
  (from: 05/08/2009 until: 03/31/2018)
Zápisnica zo zasadnutia Výboru Dozornej rady pre záležitosti predstavenstva zo dňa 24.06.2010.
  (from: 07/22/2010 until: 03/31/2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2010.
  (from: 12/06/2010 until: 03/31/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 221/2012, Nz 10932/2012, NCRls 11221/2012.
  (from: 06/16/2012 until: 03/31/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 340/2013, Nz 11944/2013, NCRls 12224/2013.
  (from: 05/30/2013 until: 03/31/2018)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1204/2013 Nz 38349/2013 NCRls 39053/2013 dňa 28.10.2013.
  (from: 11/09/2013 until: 03/31/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.
  (from: 01/22/2014 until: 03/31/2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2014
  (from: 06/19/2014 until: 03/31/2018)
Zápisnica z volebnej komisie o priebehu Volieb členov Dozornej rady zo dňa 16.04.2014.
  (from: 06/19/2014 until: 03/31/2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2015
  (from: 04/24/2015 until: 03/31/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2018)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00 585 441 ,
Štefanovičova
4
  (from: 04/01/2018)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person