Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3081/B

Obchodné meno: 
Auto Group a.s. v konkurze
  (od: 07.09.2010)
Sídlo: 
Galvaniho 13
Bratislava 2 821 04
  (od: 29.08.2008)
IČO: 
31 397 093
  (od: 21.01.2003)
Deň zápisu: 
07.06.1995
  (od: 21.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.2003)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
  (od: 21.01.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 21.01.2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 21.01.2003)
poradenská činnosť v oblasti motorizmu
  (od: 21.01.2003)
diagnostika, servis a oprava motorových vozidiel
  (od: 21.01.2003)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 21.01.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 21.01.2003)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 21.01.2003)
prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel
  (od: 21.01.2003)
prenájom a leasing motorových vozidiel tretím subjektom
  (od: 21.01.2003)
plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 21.01.2003)
pohostinská činnosť
  (od: 21.01.2003)
oprava karosérií
  (od: 20.06.2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 14.07.2006)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 14.07.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.07.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 06.01.2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 06.01.2009)
faktoring a forfaiting
  (od: 06.01.2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 06.01.2009)
vykonávanie odťahovej služby
  (od: 06.01.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.01.2003)
Ing.arch. Martin Filipovič - predseda predstavenstva
Šafárikova 14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.08.2003
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 19.09.2007)
Základné imanie: 
995 835 EUR Rozsah splatenia: 995 835 EUR
  (od: 01.12.2009)
Akcie: 
Počet: 75
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 639 EUR
  (od: 01.12.2009)
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 01.12.2009)
Akcionár: 
Ing. arch. Martin Filipovič
Šafárikova 14
Senec 903 01
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
Vyhlásenie konkurzu: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. 4R/2/2010 zo dňa 19. júla 2010 uverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 142B/2010 dňa 26. júla 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. júla 2010, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Auto Group a.s. so sídlom Galvaniho 13, 821 04 Bratislava, IČO 31 397 093. Za správcu úpadcu Auto Group a.s. v konkurze bol ustanovený JUDr. Michal Mišík, so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, S 1358.
  (od: 07.09.2010)
Dozorná rada: 
Ing. Tibor Filipovič - predseda dozornej rady
398
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 09.06.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2008)
Ing. Miroslav Ilaš
Pionierska 225
Závod 908 72
Vznik funkcie: 09.06.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2008)
Ing. Juraj Bais
Pod Mlynom 3
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 09.06.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou č. N 13/95 zo dňa 20.01.1995 doplnené dňa 27.01.1995 č. N 22/95 a 30.05.1995 č.N 132/95 v súlade s prísl. Obch. zákonníka. Živ. oprav. vydal OÚ živ. odd. Bratislava 1, č. reg. 1386/95.
  (od: 07.06.1995)
Notárska zápisnica zo dňa 21.3.1996 pod. č. N 64/95, Nz 57/95 o doplnení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 15991
  (od: 02.08.1996)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 448/96, Nz 436/96 spísanej dňa 28. 11. 1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: S.r.o. 15991
  (od: 03.03.1997)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 518/98, Nz 516/98 zo dňa 15.06.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 30.07.1998)
Osvedčenie o dodatku k notárskej zápisnici vo forme notárskej zápisnice N 982/98, Nz 978/98 napísanej dňa 30.9.1998 notárkou JUDr. Hrušovskou v Bratislave, zápis zmien z valného zhromaždenia dňa 30.9.1998, Zmena obchodného mena z MALCHAREK RACING ENGINEERING, spol. s r.o. na MALCHAREK RACING, spol. s r.o.
  (od: 25.11.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.3.1999. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 296/99, Nz 291/99 zo dňa 18.3.1999 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.
  (od: 29.03.1999)
Notárska zápisnica č. N 871/99, Nz 857/99 zo dňa 4.8.1999.
  (od: 06.10.1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 1215/99 Nz 1199/99 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou dňa 25.10.1999.
  (od: 20.01.2000)
Notárska zápisnica č. N 696/2001, Nz 683/2001 zo dňa 13.8.2001.
  (od: 08.10.2001)
Notárska zápisnica zo dňa 21.3.2002 notárky JUDr. Heleny Hrušovskej N 253/2002, Nz 249/2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.3.2002.
  (od: 08.04.2002)
Živnostenské oprávnenie zo dňa 15.7.2002.
  (od: 02.10.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 407/2002 spísanej notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.9.2002.
  (od: 03.10.2002)
Notárska zápisnica Nz 442/2002 zo dňa 15.10.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníkov o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť a o schválení stanov akciovej spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného MALCHÁREK RACING, spol. s r.o. na nové MALCHÁREK RACING, a.s. Zánik funkcie konateľov Ing. Jaroslava Malchárka, CSc. a Ing. Mária Partla dňa 21.1.2003. Zmena právnej formy ku dňu 21.1.2003.
  (od: 21.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia Malchárek Racing a.s. zo dňa 20.8.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Malchárek Racing, a.s. zo dňa 19.8.2003 o udelení prokúry Ing. Jaroslavovi Malchárkovi. Udelenie prokúry zo dňa 19.8.2003.
  (od: 23.09.2003)
Notárska zápisnica č. N 458/2004, Nz 6398/2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2004. Viliam Langsfeld, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 26.1.2004. Ing. Jaroslav Malchárek, deň skončenia funkcie prokuristu: 26.1.2004.
  (od: 12.02.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.3.2004.
  (od: 27.03.2004)
Notárska zápisnica zo dňa 12.05.2005 N 204/2005, Nz 21103/2005, NCRIs 20818/2005 osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaťdenia - rozhodnutie o zmene obchodného mena z MALCHÁREK RACING, a.s. na Auto Group a.s.
  (od: 17.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 1828/2006, Nz 14852/2006, NCRIs 14741/2006 zo dňa 19.4.2006.
  (od: 20.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 2807/2006, Nz 23855/2006.
  (od: 14.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 4830/2007, Nz 33351/2007, NCRls 33131/2007 zo dňa 22.08.2007.
  (od: 19.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.06.2008.
  (od: 19.06.2008)
Notárska zápisnica č. N 6018/2008, Nz 34177/2008, NCRls 33833/2008 zo dňa 12.08.2008.
  (od: 29.08.2008)
Notárska zápisnica N 8985/2008, Nz 57016/2008 zo dňa 09.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 06.01.2009)
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: Auto Group a. s. , so sídlom Galvaniho 13, 821 04 Bratislava2, IČO: 31 397 093. Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: Auto Group a. s. , so sídlom Galvanoho 13, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31 397 093. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Auto Group a. s. , so sídlom Galvaniho 13, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31 397 093. Súd ustanovuje JUDr. Michala Mišíka, so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, za správcu dlžníka Auto Group a. s. , so sídlom Galvaniho 13, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31 397 093.
  (od: 15.10.2010)
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Auto Group a. s. , so sídlom Galvaniho 13, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31 397 093. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu spoločnosť Konkurzný správca a. s. , so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava.
  (od: 15.10.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  25.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR