Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2154/N

Business name: 
HELIOS LIGHTING, spol. s r.o.
  (from: 03/29/1996)
Registered seat: 
Viničná 2
Nové Zámky 940 01
  (from: 12/16/2005)
Komjatická 84
Nové Zámky 940 63
  (from: 09/12/2001 until: 12/15/2005)
Mederská ul. č.8
Nové Zámky 940 52
  (from: 03/29/1996 until: 09/11/2001)
Identification number (IČO): 
31 385 249
  (from: 03/29/1996)
Date of entry: 
10/26/1994
  (from: 03/29/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
  (from: 03/29/1996)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
  (from: 03/29/1996)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja a výkonu služieb
  (from: 03/29/1996)
reklama a propagácia
  (from: 03/29/1996)
výroba svietidiel a ich komponentov
  (from: 03/29/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/29/1996)
Partners: 
Ing. Miloš Balog
Rázusova 4034/7
Nové Zámky 940 02
Slovak Republic
  (from: 10/08/2020)
Ing. Ladislav Decsi , CSc.
Bernolákovo námestie 119/2
Nové Zámky 940 01
Slovak Republic
  (from: 10/08/2020)
Ing. Marián Polák
Bajč 447
Bajč 946 54
Slovak Republic
  (from: 06/22/2022)
Ing. Tomáš Mészáros
Gorkého 1863/6
Tvrdošovce 941 10
Slovak Republic
  (from: 10/08/2020)
BBD, spol. s r.o. IČO: 34 121 323
Mederská 8
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 11/20/1998 until: 07/13/2004)
DAVI, spol. s r.o. IČO: 60 718 943
485
Dolné Bojanovice
Czech Republic
  (from: 11/20/1998 until: 07/13/2004)
BBD, spol. s r.o. IČO: 34 121 323
Krajná 73
Nové Zámky 940 55
Slovak Republic
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
DAVI, spol. s r.o.
Dolné Bojanovice
Czech Republic
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
Ing. Miloš Balog
Rázusova 7
Nové Zámky 940 02
Slovak Republic
  (from: 10/09/2009 until: 10/07/2020)
Ing. Miloš Balog
Jazdecká 13
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 07/14/2004 until: 10/08/2009)
Ing. Ladislav Decsi , CSc.
Bernolákovo nám. 2
Nové Zámky 940 01
Slovak Republic
  (from: 10/09/2009 until: 10/07/2020)
Ing. Ladislav Decsi , CSc.
Bernolákovo nám. 2
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 07/14/2004 until: 10/08/2009)
Ing. Marián Polák
Hviezdoslavova 1231/2
Nové Zámky 940 02
Slovak Republic
  (from: 10/08/2020 until: 06/21/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Miloš Balog
Amount of investment: 2 570 EUR Paid up: 2 570 EUR
  (from: 10/08/2020)
Ing. Ladislav Decsi , CSc.
Amount of investment: 2 570 EUR Paid up: 2 570 EUR
  (from: 10/08/2020)
Ing. Marián Polák
( peňažný vklad )
  (from: 10/08/2020 until: 06/21/2022)
Ing. Marián Polák
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 06/22/2022)
Ing. Tomáš Mészáros
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 10/08/2020)
BBD, spol. s r.o.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
DAVI, spol. s r.o.
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
BBD, spol. s r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 07/13/2004)
DAVI, spol. s r.o.
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 07/13/2004)
Ing. Miloš Balog
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/14/2004 until: 10/08/2009)
Ing. Ladislav Decsi , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/14/2004 until: 10/08/2009)
Ing. Miloš Balog
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/09/2009 until: 10/07/2020)
Ing. Ladislav Decsi , CSc.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/09/2009 until: 10/07/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/20/1998)
Individual managing director
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
Ing. Miloš Balog
Rázusova 7
Nové Zámky 940 02
  (from: 02/14/2019)
Ing. Ladislav Decsi
Bernolákovo nám. 2
Nové Zámky
  (from: 02/14/2019)
Ing. Marián Polák
Bajč 447
Bajč 946 54
From: 09/23/2020
  (from: 06/22/2022)
Ing. Tomáš Mészáros
Gorkého 1863/6
Tvrdošovce 941 10
From: 09/23/2020
  (from: 10/08/2020)
Ing. Miloš Balog
Jazdecká 13
Nové Zámky
  (from: 11/20/1998 until: 02/13/2019)
Ing. Jozef Barák
Krajná č.73
Nové Zámky 940 55
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
Ing. Ladislav Decsi
Bernolákovo nám. 2
Nové Zámky
  (from: 11/20/1998 until: 02/13/2019)
Ing. Marián Polák
Hviezdoslavova 1231/2
Nové Zámky 940 02
From: 09/23/2020
  (from: 10/08/2020 until: 06/21/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 11/20/1998)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 10/08/2009)
100 000 Sk
  (from: 03/29/1996 until: 11/19/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou N 91/94, Nz 65/94 zo dňa 4.10.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydané Obvodným úradom-živnostenské oddelenie Bratislava 3, č.2210/94. Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 359/95, Nz 325/95 zo dňa 16.11.1995. Stary spis: S.r.o. 5918
  (from: 03/29/1996)
Prevzatie záväzkov na nové vklady zo dňa 31.7.1998, 4.8.1998. Dodatok č. 2 zo dňa 6.8.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/20/1998)
Dodatok č. 3 zo dňa 10.3.2000 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Mederská ul. č. 8, Nové Zámky, na: Komjatická 84, Nové Zámky.
  (from: 09/12/2001)
Dodatok č. 4 spoločenskej zmluvy schválený na valnom zhromaždení dňa 18.12.2002. Dodatok č. 5 spoločenskej zmluvy schválený na valnom zhromaždení dňa 30.12.2002.
  (from: 07/14/2004)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person