Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34237/R

Business name: 
Kingtaxi s.r.o.
  (from: 02/11/2017 until: 03/17/2023)
Registered seat: 
Pod hájom 1089/57
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 02/11/2017 until: 03/17/2023)
Identification number (IČO): 
50 604 091
  (from: 02/11/2017)
Date of entry: 
02/11/2017
  (from: 02/11/2017)
Person dissolved from: 
18. 7. 2022
  (from: 03/18/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 03/18/2023)
Date of deletion: 
03/18/2023
  (from: 03/18/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku.
  (from: 03/18/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/2017)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 02/11/2017 until: 03/17/2023)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti Kingtaxi s.r.o., IČO 50 604 091, so sídlom Pod hájom 1089/57, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 34237/R z obchodného registra.
  (from: 03/18/2023)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person