Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10060/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tvarožná
  (from: 07/13/1998 until: 05/26/2006)
Registered seat: 
155
Tvarožná 059 71
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Tvarožná 059 71
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Identification number (IČO): 
36 456 403
  (from: 07/13/1998)
Date of entry: 
07/13/1998
  (from: 07/13/1998)
Date of deletion: 
05/27/2006
  (from: 05/27/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/27/2006)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/13/1998)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba a podnikanie v lesníctve a záhradníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných produktov na účely ich ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 07/13/1998 until: 05/26/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/13/1998 until: 05/26/2006)
Štefan Cehuľa , ml. - člen
4
Vlkovce
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Alžbeta Ďuricová - člen
Kuzmanyho 11
Kežmarok
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Jozef Kellner - člen
2
Tvarožná
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Ing. Jozef Klein , CSc. - člen
Sihoť 1
Kežmarok
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Ján Madeja - člen
105
Tvarožná
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Jozef Majerčák - podpredseda
68
Tvarožná
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Miroslav Zakopjan - predseda
151
Tvarožná
  (from: 07/13/1998 until: 02/11/2005)
Miroslav Zakopjan - predseda
151
Tvarožná 059 71
From: 07/13/1998
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Jozef Majerčák - podpredseda
68
Tvarožná 059 71
From: 07/13/1998
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Štefan Cehuľa - člen
4
Vlkovce 059 71
From: 07/13/1998
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Ing. Jozef Klein , CSc. - člen
Sihoť 1
Kežmarok 060 01
From: 07/13/1998
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Jozef Kellner - člen
2
Tvarožná 059 71
From: 07/13/1998
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Ján Madeja - člen
105
Tvarožná 059 71
From: 07/13/1998
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Alžbeta Ďuricová - člen
Kuzmányho 11
Kežmarok 060 01
From: 07/13/1998
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva, spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/13/1998 until: 05/26/2006)
Supervisory board: 
Marián Madeja
12
Tvarožná 059 71
From: 10/28/2004
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Jozef Zombek
Levočská 8
Kežmarok 060 01
From: 10/28/2004
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Anna Šromovská
166
Tvarožná 059 71
From: 10/28/2004
  (from: 02/12/2005 until: 05/26/2006)
Registered capital: 
1 280 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 05/26/2006)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 05/26/2006)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 28.5.1998 podľa § 221 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Družstvo prevzalo časť majetku, práv a záväzkov Roľníckeho družstva VRBOV, IČO: 36 453 218 pôvodne zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Prešov vo vložke číslo 10049/P v odd. Dr, zrušeného rozdelením na základe uznesenia členskej schôdze konanej dňa 28.5. 1998 na 3 družstvá.
  (from: 07/13/1998 until: 05/26/2006)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person