Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6542/B

Business name: 
STTA, a. s.
  (from: 02/17/2017)
Registered seat: 
Vlčie Hrdlo 64
Bratislava 821 07
  (from: 02/17/2017)
Identification number (IČO): 
36 846 775
  (from: 02/17/2017)
Date of entry: 
10/11/2007
  (from: 02/17/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/17/2017)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/17/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/17/2017)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
technicko-organizačné zabezpečenie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
nákup, predaj a prenájom kancelárskej, reprodukčnej, prezentačnej a výpočtovej techniky
  (from: 02/17/2017)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 02/17/2017)
reklamná činnosť
  (from: 02/17/2017)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
  (from: 02/17/2017)
spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov a pre štrukturálne nástroje Európskej únie
  (from: 02/17/2017)
administratívna činnosť
  (from: 02/17/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/17/2017)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2017)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/17/2017)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/17/2017)
Počítačové služby
  (from: 05/20/2017)
Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
  (from: 05/20/2017)
Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
  (from: 05/20/2017)
Návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 05/20/2017)
Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
  (from: 05/20/2017)
Údržba a oprava mechanických častí počítačov
  (from: 05/20/2017)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/20/2017)
Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)
  (from: 05/20/2017)
Spracovanie kože
  (from: 07/16/2019)
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  (from: 07/16/2019)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 07/16/2019)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku , slamy, prútia a ich úprava oprava a údržba
  (from: 07/16/2019)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 07/16/2019)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 07/16/2019)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu
  (from: 07/16/2019)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 07/16/2019)
Keramická výroba
  (from: 07/16/2019)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 07/16/2019)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 07/16/2019)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 07/16/2019)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 07/16/2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 07/16/2019)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/16/2019)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 07/16/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/2017)
Jaroslav Holeša - predseda predstavenstva
Suché Miesto 1845/92
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018)
Jaroslav Holeša - predseda predstavenstva
Suché Miesto 1845/92
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/17/2017
  (from: 02/17/2017 until: 05/10/2018)
Jaroslav Holeša - predseda predstavenstva
Suché Miesto 1845/92
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/17/2017 Until: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 02/17/2017)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 12/22/2017)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/17/2017 until: 12/21/2017)
Shares: 
Number of shares: 166
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 12/22/2017)
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 02/17/2017 until: 12/21/2017)
Stockholder: 
Jaroslav Holeša
Suché Miesto 1845/92
Chorvátsky Grob 900 25
  (from: 02/17/2017)
Supervisory board: 
Matúš Holeša - predseda
Suché Miesto 92
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018)
Rastislav Ľorko
Heyrovského 2053/16
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018)
Miloš Mrovčák
Wolkrova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018)
Božena Slobodová
Balkánska 4/8
Bratislava 851 10
From: 02/17/2017 Until: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
Božena Slobodová
Balkánska 4/8
Bratislava 851 10
From: 02/17/2017
  (from: 02/17/2017 until: 05/10/2018)
Rastislav Ľorko
Heyrovského 2053/16
Bratislava 841 03
From: 02/17/2017 Until: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
Rastislav Ľorko
Heyrovského 2053/16
Bratislava 841 03
From: 02/17/2017
  (from: 02/17/2017 until: 05/10/2018)
Miloš Mrovčák
Wolkrova 21
Bratislava 851 01
From: 02/17/2017 Until: 04/26/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
Miloš Mrovčák
Wolkrova 21
Bratislava 851 01
From: 02/17/2017
  (from: 02/17/2017 until: 05/10/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.9.2007 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/17/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2008
  (from: 02/17/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.4.2010.
  (from: 02/17/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2014.
  (from: 02/17/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N292/2017, Nz 11487/2017, NCRIs 11714/2017 zo dňa 05.04.2017.
  (from: 05/20/2017)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person