Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  67213/L

Business name: 
AUPARK Piešťany SC, s. r. o.
  (from: 11/13/2008)
Registered seat: 
Veľká okružná 59A
Žilina 010 01
  (from: 11/17/2016)
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
  (from: 05/24/2012 until: 11/16/2016)
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (from: 11/13/2008 until: 05/23/2012)
Identification number (IČO): 
44 486 693
  (from: 11/13/2008)
Date of entry: 
11/13/2008
  (from: 11/13/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/13/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/13/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/13/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/13/2008)
finančný leasing
  (from: 11/13/2008)
počítačové služby
  (from: 11/13/2008)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/13/2008)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 11/13/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/13/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/13/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/13/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/13/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/13/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/13/2008)
Partners: 
NE Property B.V.
Claude Debussylaan 7-29, Tribes Offices SOM Building 3rd floor
Amsterdam 1082 MC
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 000016818024
  (from: 08/24/2021)
NE Property B.V.
Claude Debussylaan 7-29, Tribes Offices SOM Building 3rd floor
Amsterdam 1082 MC
Kingdom of the Netherlands
  (from: 08/29/2019 until: 08/23/2021)
NE Property Coöperatief U.A.
Claude Debussylaan 7-29, Tribes Offices SOM Building 3rd floor
Amsterdam 1082 MC
Kingdom of the Netherlands
  (from: 09/20/2017 until: 08/28/2019)
NE Property Coöperatief U.A.
Paulus Potterstraat 32-2
Amsterdam 1071 DB
Kingdom of the Netherlands
  (from: 10/05/2016 until: 09/19/2017)
NEPI Real estate project two s.r.o.
Veľká okružná 59A
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 10/05/2016 until: 09/19/2017)
HBR CE REIF LUX1 S.a r.l.
rue de la poste 20
Luxemburg L-2346
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 08/10/2011 until: 10/04/2016)
HBR CE REIF LUX2 S.a r.l.
rue de la poste 20
Luxemburg L-2346
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 08/10/2011 until: 10/04/2016)
HB REAVIS GROUP B.V.
Arlandaweg 12
Amsterdam 1043EW
Kingdom of the Netherlands
  (from: 02/23/2010 until: 08/09/2011)
HB Reavis B.V.
Arlandaweg 12
Amsterdam 1043EW
Kingdom of the Netherlands
  (from: 11/13/2008 until: 02/22/2010)
Contribution of each member: 
NE Property B.V.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/24/2021)
HB Reavis B.V.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/13/2008 until: 02/22/2010)
HB REAVIS GROUP B.V.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/23/2010 until: 08/09/2011)
HBR CE REIF LUX1 S.a r.l.
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX1 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech obchodnej spoločnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, Kremser Gasse 20,3100 St. Pölten, Rakúska republika, zapísanej v obchodnom registri Regionálneho súdu St. Pölten s číslom zápisu: FN99073x ako záložného veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorenej dňa 09.02.2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2011, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 08/10/2011 until: 07/30/2012)
HBR CE REIF LUX2 S.a r.l.
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX2 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech obchodnej spoločnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, Kremser Gasse 20,3100 St. Pölten, Rakúska republika, zapísanej v obchodnom registri Regionálneho súdu St. Pölten s číslom zápisu: FN99073x ako záložného veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorenej dňa 09.02.2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2011, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 08/10/2011 until: 07/30/2012)
HBR CE REIF LUX1 S.a r.l.
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX1 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech obchodnej spoločnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, Kremser Gasse 20,3100 St. Pölten, Rakúska republika, zapísanej v obchodnom registri Regionálneho súdu St. Pölten s číslom zápisu: FN99073x ako záložného veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorenej dňa 09.02.2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2012, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 07/31/2012 until: 03/18/2016)
HBR CE REIF LUX2 S.a r.l.
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX2 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech obchodnej spoločnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, Kremser Gasse 20,3100 St. Pölten, Rakúska republika, zapísanej v obchodnom registri Regionálneho súdu St. Pölten s číslom zápisu: FN99073x ako záložného veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorenej dňa 09.02.2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2012, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 07/31/2012 until: 03/18/2016)
HBR CE REIF LUX1 S.a r.l.
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX1 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech obchodnej spoločnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, Kremser Gasse 20,3100 St. Pölten, Rakúska republika, zapísanej v obchodnom registri Regionálneho súdu St. Pölten s číslom zápisu: FN99073x ako záložného veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorenej dňa 09.02.2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2012, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra. Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX1 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 47 231 564, právna forma: organizačná zložka zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1914/B ako záložného veriteľa, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 02/16/BA/06 uzatvorenej dňa 14.03.2016, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 03/19/2016 until: 05/02/2016)
HBR CE REIF LUX2 S.a r.l.
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX2 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech obchodnej spoločnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, Kremser Gasse 20,3100 St. Pölten, Rakúska republika, zapísanej v obchodnom registri Regionálneho súdu St. Pölten s číslom zápisu: FN99073x ako záložného veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorenej dňa 09.02.2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2012, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra. Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka - právnickej osoby HBR CE REIF LUX2 S.a r.l., so sídlom 20, rue de la poste, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadené v prospech Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 47 231 564, právna forma: organizačná zložka zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1914/B ako záložného veriteľa, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 02/16/BA/07 uzatvorenej dňa 14.03.2016, a to na zabezpečenie pohľadávok uvedených v tejto zmluve. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 03/19/2016 until: 05/02/2016)
HBR CE REIF LUX1 S.a r.l.
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 05/03/2016 until: 10/04/2016)
HBR CE REIF LUX2 S.a r.l.
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
  (from: 05/03/2016 until: 10/04/2016)
NEPI Real estate project two s.r.o.
Amount of investment: 4 250 EUR Paid up: 4 250 EUR
  (from: 10/05/2016 until: 09/19/2017)
NE Property Coöperatief U.A.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 10/05/2016 until: 09/19/2017)
NE Property Coöperatief U.A.
  (from: 09/20/2017 until: 08/28/2019)
NE Property B.V.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/29/2019 until: 08/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/13/2008)
Nicola Perucconi
Povraznícka 4007/18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 04/16/2020
  (from: 05/01/2020)
Sorin Badea
Belizarie Str. 3, budova XXi/6, Ap. 6
Bukurešť 013967
Rumunsko
From: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 09/19/2017)
Sorin Badea
Belizarie Str. 3, budova XXi/6, Ap. 6
Bukurešť 013967
Rumunsko
From: 10/05/2016 Until: 08/02/2017
  (from: 09/20/2017 until: 09/19/2017)
Marius Barbu
Hagi Ghita 33, District 1
Bukurešť 011501
Rumunsko
From: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 02/22/2018)
Daniel Boďa
SNP 378/1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 01/18/2019)
Daniel Boďa
SNP 378/1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/05/2016 Until: 11/20/2018
  (from: 01/19/2019 until: 01/18/2019)
Mirela Covasa
Strada Traian Popovici 132, bl. B3D, sc. 1, 9. poschodie, byt č. 48, 3. Okres
Bukurešť 031425
Rumunsko
From: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 02/22/2018)
Peter Grančič
Svetlá 12
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/22/2016
  (from: 05/03/2016 until: 10/04/2016)
Peter Grančič
Svetlá 12
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/22/2016 Until: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 10/04/2016)
Marián Herman
Čárskeho 3541/2
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/01/2011
  (from: 02/25/2016 until: 10/04/2016)
Marián Herman
Čárskeho 3541/2
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/01/2011 Until: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 10/04/2016)
Marián Herman
Valová 32
Piešťany 921 01
From: 08/01/2011
  (from: 08/10/2011 until: 02/24/2016)
Adrian Chiriac
Grivitei 206, budova K, byt č. 15
Bukurešť 010756
Rumunsko
From: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 02/22/2018)
Adrian Chiriac
Grivitei 206, budova K, byt č. 15
Bukurešť 010756
Rumunsko
From: 10/05/2016 Until: 02/06/2018
  (from: 02/23/2018 until: 02/22/2018)
Mgr. Zdenko Kučera
Brumovická 8418/8
Bratislava 841 06
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 10/04/2016)
Mgr. Zdenko Kučera
Brumovická 8418/8
Bratislava 841 06
From: 11/13/2008 Until: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 10/04/2016)
Miloš Masarik
Alžbetin Dvor 1339
Miloslavov 900 42
From: 04/17/2014
  (from: 06/19/2014 until: 05/02/2016)
Miloš Masarik
Alžbetin Dvor 1339
Miloslavov 900 42
From: 04/17/2014 Until: 04/22/2016
  (from: 05/03/2016 until: 05/02/2016)
Ing. Zsolt Ollé
Revolučná štvrť 961/8
Galanta 924 01
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/09/2011)
Ing. Zsolt Ollé
Revolučná štvrť 961/8
Galanta 924 01
From: 11/13/2008 Until: 08/01/2011
  (from: 08/10/2011 until: 08/09/2011)
Peter Povala
164
Podbiel 027 42
From: 05/15/2012
  (from: 05/24/2012 until: 06/18/2014)
Peter Povala
164
Podbiel 027 42
From: 05/15/2012 Until: 04/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Pavel Trenka
Kysucká 7373/2
Bratislava 811 04
From: 05/15/2012
  (from: 05/24/2012 until: 10/04/2016)
Pavel Trenka
Kysucká 7373/2
Bratislava 811 04
From: 05/15/2012 Until: 10/05/2016
  (from: 10/05/2016 until: 10/04/2016)
Marek Paweł Noetzel
W. Bogusławskiego 11
Łomianki Dolne 05-092
Poľská republika
From: 04/16/2020
  (from: 08/26/2022)
Costin-Marius Barbu
Hagi Ghita Street no. 33
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 10/05/2016
  (from: 02/23/2018 until: 04/30/2020)
Costin-Marius Barbu
Hagi Ghita Street no. 33
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 10/05/2016 Until: 04/16/2020
  (from: 05/01/2020 until: 04/30/2020)
Mirela-Florenta Covasa
Traian Popovici Street, ap. building B3D, entrance 1, 9th floor ap. 48, or. č. 132
Bukurešť Sector 3
Rumunsko
From: 10/05/2016 Until: 08/02/2019
  (from: 08/29/2019 until: 08/28/2019)
Mirela-Florenta Covasa
Traian Popovici Street, ap. building B3D, entrance 1, 9th floor ap. 48, or. č. 132
Bukurešť Sector 3
Rumunsko
From: 10/05/2016
  (from: 02/23/2018 until: 08/28/2019)
Anca-Silviana Nacu
Calea Călăraşi č.174, 58, vchod 1, 2p., byt č.6
Bukurešť Sektor 3
Rumunsko
From: 08/02/2017
  (from: 09/20/2017 until: 08/28/2019)
Anca-Silviana Nacu
Calea Călăraşi č.174, 58, vchod 1, 2p., byt č.6
Bukurešť Sektor 3
Rumunsko
From: 08/02/2017 Until: 08/02/2019
  (from: 08/29/2019 until: 08/28/2019)
Marek Paweł Noetzl
W. Bogusławskiego 11
Łomianki Dolne 05-092
Poľská republika
From: 04/16/2020
  (from: 05/01/2020 until: 05/25/2020)
Eliza Predoiu
Tuzla č. 9/27, dom E, byt č. E12
Bukurešť Sektor 2
Rumunsko
From: 08/02/2017
  (from: 09/20/2017 until: 08/28/2019)
Eliza Predoiu
Tuzla č. 9/27, dom E, byt č. E12
Bukurešť Sektor 2
Rumunsko
From: 08/02/2017 Until: 08/02/2019
  (from: 08/29/2019 until: 08/28/2019)
Razvan - Vlad Sin
Str. Nicolae G. Caramfil, no. 12-14, Building A, 2nd floor, ap. A.2-4
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 08/02/2019
  (from: 08/29/2019 until: 04/30/2020)
Razvan - Vlad Sin
Str. Nicolae G. Caramfil, no. 12-14, Building A, 2nd floor, ap. A.2-4
Bukurešť Sector 1
Rumunsko
From: 08/02/2019 Until: 04/16/2020
  (from: 05/01/2020 until: 04/30/2020)
Marek Paweł Noetzel
W. Bogusławskiego 11
Łomianki Dolne 05-092
Poľská republika
From: 04/16/2020
  (from: 05/26/2020 until: 08/25/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 08/29/2019)
Konateľ Mirela-Florenta Covasa, Eliza Predoiu a Anca-Silviana Nacu koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Konateľ Costin-Marius Barbu koná a podpisuje v mene spoločnosti spoločne spolu s konateľom Mirela-Florenta Covasa, Eliza Predoiu alebo Anca-Silviana Nacu.
  (from: 01/19/2019 until: 08/28/2019)
Konateľ Mirela-Florenta Covasa, Eliza Predoiu a Anca-Silviana Nacu koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Konateľ Daniel Boďa koná a podpisuje v mene spoločnosti spoločne s konateľom Costin-Marius Barbu. Konateľ Costin-Marius Barbu môže konať a podpisovať v mene spoločnosti aj spoločne spolu s konateľom Mirela-Florenta Covasa, Eliza Predoiu alebo Anca-Silviana Nacu.
  (from: 02/23/2018 until: 01/18/2019)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konatelia p. Costin-Marius Barbu a p. Daniel Boďa konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 09/20/2017 until: 02/22/2018)
Konatelia Adrian Chiriac, Mirela Covasa a Sorin Badea konajú v mene spoločnosti samostatne. Konatelia Marius Barbu a Daniel Boďa konajú v mene spoločnosti vždy spoločne.
  (from: 10/05/2016 until: 09/19/2017)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to nasledovným spôsobom: (i) Pavel Trenka spolu s Petrom Grančičom alebo s Mariánom Hermanom, alebo (ii) Mgr. Zdenko Kučera spolu s Petrom Grančičom alebo s Mariánom Hermanom.
  (from: 05/03/2016 until: 10/04/2016)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to nasledovným spôsobom: (i) Pavel Trenka spolu s Milošom Masarikom alebo s Mariánom Hermanom, alebo (ii) Mgr. Zdenko Kučera spolu s Milošom Masarikom alebo s Mariánom Hermanom.
  (from: 06/19/2014 until: 05/02/2016)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to nasledovným spôsobom: (i) Pavel Trenka spolu s Petrom Povalom alebo s Mariánom Hermanom, alebo (ii) Mgr. Zdenko Kučera spolu s Petrom Povalom alebo s Mariánom Hermanom.
  (from: 05/24/2012 until: 06/18/2014)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 11/13/2008 until: 05/23/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/13/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 27.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/13/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.10.2009.
  (from: 02/23/2010)
Zápsinica z valného zhromaždenmia zo dňa 01.08.2011
  (from: 08/10/2011)
Zápsinica z valného zhromaždenmia zo dňa 15.05.2012.
  (from: 05/24/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2014.
  (from: 06/19/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2016.
  (from: 05/03/2016)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person