Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3098/B

Business name: 
Renesans, a.s.
  (from: 12/08/1998)
Registered seat: 
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
  (from: 01/28/2003)
Identification number (IČO): 
36 230 138
  (from: 12/08/1998)
Date of entry: 
12/08/1998
  (from: 12/08/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/08/1998)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti investícií a financovania
  (from: 12/08/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/08/1998)
obchodovanie na vlastný účet v oblasti investovania a nakladania s majetkom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/1998)
leasingová činnosť
  (from: 12/08/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/08/1998)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/04/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/04/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/04/2014)
administratívne služby
  (from: 01/04/2014)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/04/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/04/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/04/2014)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/04/2014)
počítačové služby
  (from: 01/04/2014)
poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 01/04/2014)
spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 01/04/2014)
technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 01/04/2014)
poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
  (from: 01/04/2014)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
  (from: 01/23/2016)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 01/23/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/1998)
Daniel Čečetka - predseda predstavenstva
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
From: 12/05/2002
  (from: 01/04/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/04/2014)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 12/07/2010)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
  (from: 12/07/2010)
Stockholder: 
Daniel Čečetka
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
  (from: 01/04/2014)
Supervisory board: 
Dana Repáňová - člen dozornej rady
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
From: 12/05/2002
  (from: 01/04/2014)
Vladimír Čečetka
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
From: 11/28/2013
  (from: 01/04/2014)
Kornélia Čečetková - člen dozornej rady
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
From: 11/28/2013
  (from: 01/04/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov dňa 26.11.1998 do notárskej zápisnice N 148/98, Nz 133/98 podľa slovenského práva.
  (from: 12/08/1998)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 05.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 584/02, NZ 557/02. Zmena sídla spoločnosti z: Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203 na: Bratislava, Sládkovičova 4.
  (from: 01/28/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.1.2005.
  (from: 01/22/2005)
Notárska zápisnica N 1316/2013, NZ 46347/2013, NCRls 47113/2013 zo dňa 28.11.2013.
  (from: 01/04/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3032/2015, NZ 48359/2015, NCRls 49304/2015 zo dňa 1.12.2015.
  (from: 01/23/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/23/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
RLDM s.r.o.
Sládkovičova 4
Bratislava 811 06
  (from: 01/23/2016)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person