Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34630/R

Business name: 
MSM LAND SYSTEMS s.r.o.
  (from: 04/10/2019)
Montservis, s.r.o.
  (from: 09/18/2001 until: 04/09/2019)
Techbena, s.r.o.
  (from: 02/05/2001 until: 09/17/2001)
Registered seat: 
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (from: 03/10/2017)
Kragujevská 12
Žilina 010 01
  (from: 02/05/2001 until: 03/09/2017)
Identification number (IČO): 
36 396 711
  (from: 02/05/2001)
Date of entry: 
02/05/2001
  (from: 02/05/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/05/2001)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 02/05/2001)
skladovacia činnosť
  (from: 02/05/2001)
defektoskopické skúšky nedeštruktívnymi metódami
  (from: 02/05/2001)
opravy a montáž určených meradiel
  (from: 02/05/2001)
servisné služby, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 02/05/2001)
výroba a oprava cestných cisternových prepravníkov
  (from: 02/05/2001)
výroba strojnotechnologických zariadení
  (from: 02/05/2001)
servis, oprava a montáž čerpadiel s mechanickým pohonom
  (from: 02/05/2001)
práce mechanizmov a strojov /zemné práce bez použitia výbušnín/
  (from: 02/05/2001)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/05/2001)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 12/02/2017)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 12/02/2017)
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 04/10/2019)
Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
  (from: 06/11/2020)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 06/11/2020)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (from: 06/11/2020)
Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (from: 06/11/2020)
Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (from: 06/11/2020)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2409/2020-1050 zo dňa 05.05.2020
  (from: 06/12/2020)
Opravy pracovných strojov
  (from: 06/27/2020)
Opravy karosérií
  (from: 06/27/2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/27/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 06/27/2020)
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/27/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 06/27/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/27/2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/27/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/27/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/27/2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 06/27/2020)
Administratívne služby
  (from: 06/27/2020)
Vedenie účtovníctva
  (from: 06/27/2020)
Faktoring a forfaiting
  (from: 06/27/2020)
Finančný lízing
  (from: 06/27/2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/27/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/27/2020)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/27/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/27/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/27/2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 06/27/2020)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 06/27/2020)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 06/27/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/30/2020)
Bezpečnostnotechnické služby
  (from: 12/03/2020)
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 12/03/2020)
Technik požiarnej ochrany
  (from: 12/03/2020)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 08/20/2021)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 08/20/2021)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 06/14/2001 until: 12/01/2017)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/14/2001 until: 09/27/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 06/14/2001 until: 09/27/2017)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 02/14/2006 until: 10/25/2016)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/05/2001 until: 06/26/2020)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/05/2001 until: 06/26/2020)
revízia elektrických zariadení do 1000 V a revízie bleskozvodov v objektoch triedy B
  (from: 02/05/2001 until: 12/01/2017)
montáž plynového zraidenia k pohonom motorových vozidiel
  (from: 02/05/2001 until: 09/27/2017)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/05/2001 until: 06/26/2020)
ubytovacie služby v turistických ubytovniach
  (from: 02/05/2001 until: 09/27/2017)
Partners: 
CSG Land Systems CZ a.s.
Na poříčí 1071/17
Nové mesto, Praha 1 110 00
Czech Republic
Other identification number : 08584923
  (from: 02/12/2021)
CSG Land System CZ a.s.
Na poříčí 1071/17
Nové mesto, Praha 1 110 00
Czech Republic
Other identification number : 08584923
  (from: 11/14/2020 until: 02/11/2021)
MSM Martin, s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 06/12/2020 until: 11/13/2020)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 03/10/2017 until: 11/13/2020)
Ing. Ján Baďura
T. Vansovej 1600/1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/05/2001 until: 03/09/2017)
Ing. Juraj Chochúľ
Alexyho 26/14
Žilina - Považský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 02/05/2001 until: 03/09/2017)
Ing. Martin Skákala
Tatranská 3108/2
Žilina 010 08
Slovak Republic
  (from: 04/15/2014 until: 10/25/2016)
Ing. Zlatica Skákalová
Malá Čierna 66
Malá Čierna 015 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/2016 until: 03/09/2017)
Ing. Zlatica Skákalová
Tatranská 3108/2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/05/2001 until: 04/14/2014)
Contribution of each member: 
CSG Land System CZ a.s.
  (from: 11/14/2020 until: 02/11/2021)
CSG Land Systems CZ a.s.
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 02/12/2021)
Ing. Juraj Chochúľ
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 01/23/2009)
Ing. Ján Baďura
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 01/23/2009)
Ing. Zlatica Skákalová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 01/23/2009)
Ing. Juraj Chochúľ
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 10/15/2009)
Ing. Ján Baďura
Amount of investment: 1 659,695944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 10/15/2009)
Ing. Zlatica Skákalová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 10/15/2009)
Ing. Juraj Chochúľ
Amount of investment: 50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 10/16/2009 until: 03/09/2017)
Ing. Ján Baďura
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/16/2009 until: 03/09/2017)
Ing. Zlatica Skákalová
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/16/2009 until: 04/14/2014)
Ing. Martin Skákala
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/15/2014 until: 10/25/2016)
Ing. Zlatica Skákalová
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/26/2016 until: 03/09/2017)
MSM GROUP s.r.o.
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 03/10/2017 until: 06/11/2020)
MSM GROUP s.r.o.
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 06/12/2020 until: 11/13/2020)
MSM Martin, s.r.o.
Amount of investment: 99 000 EUR Paid up: 99 000 EUR
  (from: 06/12/2020 until: 11/13/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/04/2021)
konatelia
  (from: 02/12/2021 until: 05/03/2021)
Individual managing director
  (from: 01/15/2021 until: 02/11/2021)
konatelia
  (from: 07/22/2020 until: 01/14/2021)
Individual managing director
  (from: 03/10/2017 until: 07/21/2020)
konatelia
  (from: 02/05/2001 until: 03/09/2017)
Ing. Michal Baláž , PhD.
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
From: 01/18/2021
  (from: 02/12/2021)
Ing. Ján Baďura
T. Vansovej 1600/1
Žilina
  (from: 02/05/2001 until: 03/09/2017)
Ing. Ján Baďura
T. Vansovej 1600/1
Žilina
Until: 02/01/2017
  (from: 03/10/2017 until: 03/09/2017)
Miloslav Bobek
171
Malé Chyndice 951 54
From: 07/03/2017
  (from: 07/14/2017 until: 05/23/2019)
Miloslav Bobek
171
Malé Chyndice 951 54
From: 07/03/2017 Until: 05/02/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/23/2019)
Ing. Pavol Čahoj
457
Trenčianska Turná 913 21
From: 01/17/2020
  (from: 02/29/2020 until: 01/14/2021)
Ing. Pavol Čahoj
457
Trenčianska Turná 913 21
From: 01/17/2020 Until: 12/11/2020
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 02/01/2017
  (from: 03/10/2017 until: 07/13/2017)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 02/01/2017 Until: 07/03/2017
  (from: 07/14/2017 until: 07/13/2017)
Ing. Juraj Chochúľ
Alexyho 26/14
Žilina - Považský Chlmec
  (from: 02/05/2001 until: 03/09/2017)
Ing. Juraj Chochúľ
Alexyho 26/14
Žilina - Považský Chlmec
Until: 02/01/2017
  (from: 03/10/2017 until: 03/09/2017)
Ing. Erika Chrenková
Pod Sokolice 521/20
Trenčín 911 01
From: 07/01/2020
  (from: 07/22/2020 until: 05/03/2021)
Ing. Erika Chrenková
Pod Sokolice 521/20
Trenčín 911 01
From: 07/01/2020 Until: 04/15/2021
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 05/03/2019
  (from: 05/24/2019 until: 02/28/2020)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 05/03/2019 Until: 01/16/2020
  (from: 02/29/2020 until: 02/28/2020)
Ing. Zlatica Skákalová
Tatranská 3108/2
Žilina
  (from: 02/05/2001 until: 04/14/2014)
Ing. Zlatica Skákalová
Tatranská 3108/2
Žilina
Until: 04/08/2014
  (from: 04/15/2014 until: 04/14/2014)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 05/04/2021)
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, z ktorých každý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia.
  (from: 02/12/2021 until: 05/03/2021)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia.
  (from: 01/15/2021 until: 02/11/2021)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/15/2014 until: 01/14/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú najmenej dvaja konatelia spoločne.
  (from: 02/05/2001 until: 04/14/2014)
Procuration: 
Ing. Erika Chrenková
Pod Sokolice 521/20
Trenčín 911 01
From: 05/04/2021
  (from: 05/04/2021)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (from: 05/04/2021)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 10/16/2009)
6 638,783776 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 10/15/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 01/23/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/19/2013
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4R 2/2013-200 zo dňa 11.7.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (from: 07/24/2013 until: 10/28/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Gabriela Bírošová
Moyzesova 939/46
Žilina 010 01
From: 07/19/2013
  (from: 07/24/2013 until: 10/28/2013)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Hojč
B. Bjőrnsona 145/42
Prievidza 971 01
From: 02/01/2017
  (from: 03/10/2017 until: 09/13/2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 02/01/2017
  (from: 03/10/2017 until: 05/23/2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 02/01/2017 Until: 04/30/2019
  (from: 05/24/2019 until: 05/23/2019)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
From: 02/01/2017 Until: 05/28/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
From: 02/01/2017
  (from: 09/14/2019 until: 06/11/2020)
Ing. Michal Baláž , PhD.
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
From: 02/01/2017 Until: 05/28/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
Ing. Michal Baláž , PhD.
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
From: 02/01/2017
  (from: 03/10/2017 until: 06/11/2020)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/01/2019 Until: 05/28/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/01/2019
  (from: 05/24/2019 until: 06/11/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.11. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/05/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 1.3. 2001 bol schválený dodatok č. 1.
  (from: 06/14/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 4.6.2001 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/18/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 17.04.2002 bol schválený Dodatok č. 3 k SZ.
  (from: 05/28/2002)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 07/19/2013
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.4R 2/2013 z 11.7.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (from: 02/26/2014)
Authorisation of proceedings: 07/19/2013
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.4R 2/2013 z 11.7.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (from: 10/29/2013 until: 02/25/2014)
Restructuring trustee: 
JUDr. Gabriela Bírošová
Moyzesova 939/46
Žilina 010 01
From: 07/19/2013
  (from: 10/29/2013 until: 02/25/2014)
JUDr. Gabriela Bírošová
Moyzesova 939/46
Žilina 010 01
From: 07/19/2013 Until: 02/25/2014
  (from: 02/26/2014 until: 02/25/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 02/25/2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4R 2/2013-554 zo dňa 17.2.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán a ukončil reštrukturalizáciu.
  (from: 02/26/2014)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person