Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1459/B

Obchodné meno: 
H Y D R O U N I O N , spol. s.r.o.
  (od: 03.10.1991 do: 10.02.2020)
Sídlo: 
Mýtna 2
Bratislava 811 05
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
Mýtna 2
Bratislava 811 07
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Mýtna 23
Bratislava
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
IČO: 
30 416 159
  (od: 03.10.1991)
Deň zápisu: 
03.10.1991
  (od: 03.10.1991)
Deň výmazu: 
11.02.2020
  (od: 11.02.2020)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.2.2020, sp. zn. 33Exre/307/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť H Y D R O U N I O N, spol. s r.o., Mýtna 2, 811 05 Bratislava, IČO: 30 416 159 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.5.2019, č. k. 4K/3/2010-330, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.6.2019, ktorým súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu H Y D R O U N I O N , spol. s r.o., Mýtna 2, 811 05 Bratislava, IČO: 30 416 159 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku a vzhľadom na to, že po skončení konkurzného konania spoločnosť nemá majetok.
  (od: 11.02.2020)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 03.10.1991)
Predmet činnosti: 
1/ Vykonávanie projektových, konzultačných a prieskumných prác, najmä v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení, monitorovacích systémov, inžinierskych a dopravných sietí a pozemných objektov, súvisiacich s predmetom hlavnej činnosti
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
2/ poskytovanie technickej pomoci, inžinierskych, informačných, sprostredkovateľských a servisných služieb pri výstavbe objektov a zariadení, uvádzaní stavieb do prevádzky, vrátane zaškolenia obsluhy
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
3/ vykonávanie inej hospodárskej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu prác v základných odboroch podnikania
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
4/ vykonávanie obchodnej, sprostredkovateľskej a obstarávateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej, inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžienierska činnosť v invetičnej výstavbe
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej, inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
prevádzka a údržba vodovodných a kanalizačných zariadení
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
výroba elektriny malej vodnej elektrárne
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
Spoločníci: 
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (od: 02.06.1997 do: 22.04.1999)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (od: 19.01.1995 do: 01.06.1997)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (od: 02.06.1997 do: 22.04.1999)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (od: 19.01.1995 do: 01.06.1997)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Ing. Gustáv Zatkalík
Kuklovská 51
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Ing. Gustáv Zatkalík
Kuklovská 51
Bratislava
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (od: 23.04.1999 do: 10.02.2020)
Ing. Vincent Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (od: 23.04.1999 do: 10.02.2020)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Vladimír Chrobák
Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
Ing. Gustáv Zatkalík
Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
Ing. Vladimír Chrobák
Vklad: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 000 Sk
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Ing. Gustáv Zatkalík
Vklad: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 000 Sk
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Ing. Vincenc Straka
Vklad: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 36 000 Sk
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Ing. Vladimír Chrobák
Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk
  (od: 19.01.1995 do: 01.06.1997)
Ing. Vincenc Straka
Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk
  (od: 19.01.1995 do: 01.06.1997)
Ing. Vladimír Chrobák
Vklad: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Splatené: 535 000 Sk
  (od: 02.06.1997 do: 22.04.1999)
Ing. Vincenc Straka
Vklad: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Splatené: 535 000 Sk
  (od: 02.06.1997 do: 22.04.1999)
Ing. Vladimír Chrobák
Vklad: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Splatené: 535 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 30.04.2010)
Ing. Vincent Straka
Vklad: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Splatené: 535 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 30.04.2010)
Ing. Vladimír Chrobák
Vklad: 17 758,746598 EUR ( nepeňažný vklad ) Splatené: 17 758,746598 EUR
  (od: 01.05.2010 do: 10.02.2020)
Ing. Vincent Straka
Vklad: 17 758,746598 EUR ( nepeňažný vklad ) Splatené: 17 758,746598 EUR
  (od: 01.05.2010 do: 10.02.2020)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 17.05.1993 do: 10.02.2020)
konatelia
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 22.04.1999)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 22.04.1999)
Ing. Gustáv Zatkalík
Kuklovská 51
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 18.01.1995)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (od: 23.04.1999 do: 10.02.2020)
Ing. Vincent Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (od: 23.04.1999 do: 10.02.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
konatelia
  (od: 17.05.1993 do: 10.02.2020)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú Ing. Vladimír Chrobák Ing. Gustáv Zatkalík
  (od: 03.10.1991 do: 16.05.1993)
Základné imanie: 
35 517,493196 EUR
  (od: 01.05.2010 do: 10.02.2020)
1 070 000 Sk
  (od: 02.06.1997 do: 30.04.2010)
110 000 Sk
  (od: 03.10.1991 do: 01.06.1997)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 4.5.2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 9.4.2010 č.k. 4K/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.5.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka HYDROUNION, spol. s.r.o.
  (od: 30.03.2011)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing.Mgr. Jana Pecníková
Sekurisova 12
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.05.2010
  (od: 30.03.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1991 podľa § 106n ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 2687
  (od: 03.10.1991 do: 10.02.2020)
Spoločenská zmluva z 30.11.1992 a jej dodatok z 27.11.1992, prispôsobená ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 2687
  (od: 17.05.1993 do: 10.02.2020)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.05.1994, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 05.08.1994. Starý spis: S.r.o. 2687
  (od: 19.01.1995 do: 10.02.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.97. Starý spis: S.r.o. 2687
  (od: 02.06.1997 do: 10.02.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 19.08.1998 do: 10.02.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023
Dátum výpisu:  03.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)