Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3156/B

Obchodné meno: 
GSK NONLIFE a. s. "v likvidácii"
  (od: 04.01.2012 do: 20.10.2014)
Groupama poisťovňa, a. s.
  (od: 25.06.2009 do: 03.01.2012)
Groupama poisťovňa, a. s .
  (od: 02.02.2009 do: 24.06.2009)
OTP Garancia poisťovňa, a.s.
  (od: 16.07.2003 do: 01.02.2009)
Sídlo: 
Miletičova 21
Bratislava 821 08
  (od: 03.02.2010 do: 20.10.2014)
Klemensova 2
Bratislava 811 09
  (od: 16.07.2003 do: 02.02.2010)
IČO: 
35 862 131
  (od: 16.07.2003)
Deň zápisu: 
16.07.2003
  (od: 16.07.2003)
Deň výmazu: 
21.10.2014
  (od: 21.10.2014)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 21.10.2014)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.07.2003)
Predmet činnosti: 
poistenie úrazu: s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
  (od: 16.07.2003 do: 03.01.2012)
poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových - motorových
  (od: 16.07.2003 do: 03.01.2012)
poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených: požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy
  (od: 16.07.2003 do: 03.01.2012)
všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 klasifikácie
  (od: 16.07.2003 do: 03.01.2012)
poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami /napr. krádežou/, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
  (od: 08.10.2003 do: 03.01.2012)
poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  (od: 30.06.2004 do: 03.01.2012)
poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
  (od: 30.06.2004 do: 03.01.2012)
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  (od: 25.10.2006 do: 03.01.2012)
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančnú inštitúciu OTP Banka Slovensko, a.s.
  (od: 03.02.2010 do: 03.01.2012)
poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich zo straty pravidelného zdroja príjmov
  (od: 28.09.2010 do: 03.01.2012)
správa vlastného majetku
  (od: 04.01.2012 do: 20.10.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.07.2003 do: 20.10.2014)
Ing. Andrea Angyalová - člen
Generála Klapku 2972/54
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.12.2007
  (od: 06.02.2008 do: 09.06.2010)
Ing. Andrea Angyalová - člen
Generála Klapku 2972/54
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 17.12.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 10.06.2010 do: 09.06.2010)
Ing. Zsolt Bernáth - člen
Nová Ves 2222/23
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 05.05.2006)
Ing. Zsolt Bernáth - člen
Nová Ves 2222/23
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 22.03.2006
  (od: 06.05.2006 do: 05.05.2006)
Jean André Brun - člen
rue Ruinart de Brimont 72
Reims 511 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 19.01.2010
  (od: 03.02.2010 do: 09.03.2012)
Jean André Brun - člen
rue Ruinart de Brimont 72
Reims 511 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 19.01.2010 Skončenie funkcie: 01.02.2012
  (od: 10.03.2012 do: 09.03.2012)
Ing. Tomáš Ďurík - predseda
Vnútorná okružná 62
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 10.10.2007)
Ing. Tomáš Ďurík - predseda
Vnútorná okružná 62
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 15.07.2007
  (od: 11.10.2007 do: 10.10.2007)
Ing. Ľubica Hudáková - člen
Vranovská 61
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 09.04.2009)
Ing. Ľubica Hudáková - člen
Vranovská 61
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 01.04.2009
  (od: 10.04.2009 do: 09.04.2009)
Ing. Ľudovít Konczer - člen
Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 03.08.2007
  (od: 31.08.2007 do: 10.10.2007)
Ing. Ľudovít Konczer - člen
Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 03.08.2007 Skončenie funkcie: 06.09.2007
  (od: 11.10.2007 do: 10.10.2007)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda
Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 06.09.2007
  (od: 11.10.2007 do: 12.04.2010)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda
Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 06.09.2007 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 13.04.2010 do: 12.04.2010)
Ing. Dávid Lupták , CSc. - člen
K. Adlera 20
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 06.05.2006 do: 09.05.2007)
Ing. Dávid Lupták , CSc. - člen
K. Adlera 20
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 29.03.2007
  (od: 10.05.2007 do: 09.05.2007)
Ing. Dávid Lupták , PhD. - člen
K. Adlera 20
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 10.04.2009 do: 07.12.2010)
Ing. Dávid Lupták , PhD. - člen
K. Adlera 20
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2009 Skončenie funkcie: 08.11.2010
  (od: 08.12.2010 do: 07.12.2010)
Dr. Erik Szabolcs Nagy - preseda
Irhás árok u. 85/B
Budapešť 1121
Maďarská republika
Vznik funkcie: 12.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 09.03.2012)
Dr. Erik Szabolcs Nagy - preseda
Irhás árok u. 85/B
Budapešť 1121
Maďarská republika
Vznik funkcie: 12.05.2011 Skončenie funkcie: 01.02.2012
  (od: 10.03.2012 do: 09.03.2012)
Ing. Matej Nagy
Čsl. Parašutistov 21
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 08.03.2004
  (od: 27.05.2004 do: 21.10.2008)
Ing. Matej Nagy
Čsl. Parašutistov 21
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 08.03.2004 Skončenie funkcie: 04.09.2008
  (od: 22.10.2008 do: 21.10.2008)
Ing. Pavol Šafár , PhD. - člen
Gercenova 33
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 26.05.2004)
Ing. Pavol Šafár , PhD. - člen
Gercenova 33
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 11.12.2003
  (od: 27.05.2004 do: 26.05.2004)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 13.04.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 20.05.2010)
Ing. Eva Štefániková - predseda predstavenstva
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 21.05.2010 do: 14.03.2011)
Ing. Eva Štefániková - predseda predstavenstva
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 04.02.2011
  (od: 15.03.2011 do: 14.03.2011)
Mgr. Mária Valábiková - člen
Novomeského 17
Nitra 949 12
Vznik funkcie: 22.04.2009
  (od: 25.04.2009 do: 09.06.2010)
Mgr. Mária Valábiková - člen
Novomeského 17
Nitra 949 12
Vznik funkcie: 22.04.2009 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 10.06.2010 do: 09.06.2010)
Ing. Ondrej Zaťko - člen
Baltská 5160/9
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.02.2011
  (od: 15.03.2011 do: 09.03.2012)
Ing. Ondrej Zaťko - člen
Baltská 5160/9
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.02.2011 Skončenie funkcie: 01.02.2012
  (od: 10.03.2012 do: 09.03.2012)
Dögei Sándor - člen
Oroszlán utca 78
Budapesť 1152
Maďarská republika
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 05.02.2008)
Dögei Sándor - člen
Oroszlán utca 78
Budapesť 1152
Maďarská republika
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 17.12.2007
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení pdpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis alebo stanovy spoločnosti neustanovujú inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti sa pripojí podpis oprávnených osôb.
  (od: 16.12.2010 do: 20.10.2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis alebo stanovy spoločnosti neustanovujú inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti sa pripojí podpis oprávnených osôb.
  (od: 16.07.2003 do: 07.12.2010)
Základné imanie: 
17 734 370,8 EUR Rozsah splatenia: 17 734 370,8 EUR
  (od: 09.06.2011 do: 20.10.2014)
14 836 010,8 EUR Rozsah splatenia: 14 836 010,8 EUR
  (od: 21.12.2010 do: 08.06.2011)
13 189 290,8 EUR Rozsah splatenia: 13 189 290,8 EUR
  (od: 08.12.2010 do: 20.12.2010)
13 189 110,2 EUR Rozsah splatenia: 13 189 110,2 EUR
  (od: 26.05.2010 do: 07.12.2010)
12 189 970,8 EUR Rozsah splatenia: 12 189 970,8 EUR
  (od: 01.07.2009 do: 25.05.2010)
10 291 274 EUR Rozsah splatenia: 10 291 274 EUR
  (od: 02.02.2009 do: 30.06.2009)
310 000 000 Sk Rozsah splatenia: 310 000 000 Sk
  (od: 16.08.2006 do: 01.02.2009)
121 000 000 Sk Rozsah splatenia: 121 000 000 Sk
  (od: 13.01.2006 do: 15.08.2006)
96 000 000 Sk Rozsah splatenia: 96 000 000 Sk
  (od: 30.06.2004 do: 12.01.2006)
60 000 000 Sk Rozsah splatenia: 60 000 000 Sk
  (od: 16.07.2003 do: 29.06.2004)
Akcie: 
Počet: 189000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 02.02.2009 do: 20.10.2014)
Počet: 1782
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
  (od: 08.12.2010 do: 20.10.2014)
Počet: 1670
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nie sú verejne obchodovateľné
  (od: 09.06.2011 do: 20.10.2014)
Počet: 797
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nie sú verejne obchodovateľné
  (od: 21.12.2010 do: 08.06.2011)
Počet: 301
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 08.12.2010 do: 20.12.2010)
Počet: 2083
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
  (od: 26.05.2010 do: 07.12.2010)
Počet: 1782
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
  (od: 01.07.2009 do: 25.05.2010)
Počet: 1210
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
  (od: 02.02.2009 do: 30.06.2009)
Počet: 1210
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
  (od: 13.01.2006 do: 01.02.2009)
Počet: 189000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.08.2006 do: 01.02.2009)
Počet: 960
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
  (od: 30.06.2004 do: 12.01.2006)
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
  (od: 16.07.2003 do: 29.06.2004)
Akcionár: 
GROUPAMA INTERNATIONAL
Rue ď Astorg 8/10
Paríž 750 08
Francúzsko
  (od: 23.09.2008 do: 30.06.2009)
GROUPAMA SA
Rue ď Astorg 8/10
Paríž 754 13
Francúzsko
  (od: 01.07.2009 do: 20.10.2014)
Dozorná rada: 
Balázs Birkás
SzentIstván ut. 53
Györ 9022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 30.06.2004 do: 12.01.2006)
Balázs Birkás
SzentIstván ut. 53
Györ 9022
Maďarská republika
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 13.01.2006 do: 12.01.2006)
Sándor Dögei
Oroszlán utca 78
Budapešť 1152
Maďarsko
Vznik funkcie: 18.12.2007
  (od: 06.02.2008 do: 12.11.2008)
Sándor Dögei
Oroszlán utca 78
Budapešť 1152
Maďarsko
Vznik funkcie: 18.12.2007 Skončenie funkcie: 03.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Mgr. Ladislav Gajdoschík
Dunajská 101/10
Trhová Hradská 930 13
Vznik funkcie: 10.08.2010
  (od: 21.09.2010 do: 08.08.2011)
Mgr. Ladislav Gajdoschík
Dunajská 101/10
Trhová Hradská 930 13
Vznik funkcie: 10.08.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 09.08.2011 do: 08.08.2011)
Ing. Károly Hodossy
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 05.05.2006)
Ing. Károly Hodossy
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 22.03.2006
  (od: 06.05.2006 do: 05.05.2006)
Paul Claude Hunsinger
avenue Daumesnil 131
Paríž 750 12
Francúzsko
Vznik funkcie: 14.01.2010
  (od: 03.02.2010 do: 08.08.2011)
Paul Claude Hunsinger
avenue Daumesnil 131
Paríž 750 12
Francúzsko
Vznik funkcie: 14.01.2010 Skončenie funkcie: 01.06.2011
  (od: 09.08.2011 do: 08.08.2011)
Dr. Szabolcs Erik Nagy
Irhas arok u. 85/B
Budapešť 1121
Maďarská republika
Vznik funkcie: 03.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 08.06.2011)
Dr. Szabolcs Erik Nagy
Irhas arok u. 85/B
Budapešť 1121
Maďarská republika
Vznik funkcie: 03.11.2008 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 09.06.2011 do: 08.06.2011)
Ing. Zita Zemková
Mierova 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.03.2006
  (od: 06.05.2006 do: 12.11.2008)
Ing. Zita Zemková
Mierova 66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.03.2006 Skončenie funkcie: 03.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Yann Armand Ménétrier
rue Payenne 1
Paríž 750 03
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 20.10.2014)
Charles Marie Philippe de Tinguy de la Girouliere
boulevard Malesherbes 11
Paríž 750 08
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 20.10.2014)
Ing. Tomáš Balla
Veľký Lapáš 414
Veľký Lapáš 951 04
Vznik funkcie: 10.08.2010 Skončenie funkcie: 07.09.2011
  (od: 04.01.2012 do: 03.01.2012)
Mihály Bácsfalvi
Tündérlaki mélyút 5
Budapest 1016
Maďarská republika
Vznik funkcie: 23.05.2011
  (od: 09.06.2011 do: 20.10.2014)
Ing. Tomáš Balla
Veľký Lapáš 414
Veľký Lapáš 951 04
Vznik funkcie: 10.08.2010
  (od: 21.09.2010 do: 03.01.2012)
István Csonka
Bezerédi út 8
TATA 2890
Maďarská republika
Vznik funkcie: 24.11.2005
  (od: 13.01.2006 do: 05.02.2008)
István Csonka
Vértesszöllösi út 98
TATA 2890
Maďarská republika
Vznik funkcie: 24.11.2005
  (od: 06.02.2008 do: 12.11.2008)
István Csonka
Vértesszöllösi út 98
TATA 2890
Maďarská republika
Vznik funkcie: 24.11.2005 Skončenie funkcie: 03.11.2008
  (od: 13.11.2008 do: 12.11.2008)
Dr. Ottó Csurgó
Rókahegyi út. 51
Budapesť 1038
Maďarská republika
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 29.06.2004)
Dr. Ottó Csurgó
Rókahegyi út. 51
Budapesť 1038
Maďarská republika
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 17.06.2004
  (od: 30.06.2004 do: 29.06.2004)
György Kapitány
Brody Sándor ut. 19
Budapest 1088
Maďarsko
Vznik funkcie: 23.03.2006
  (od: 06.05.2006 do: 03.01.2008)
György Kapitány
Brody Sándor ut. 19
Budapest 1088
Maďarsko
Vznik funkcie: 23.03.2006 Skončenie funkcie: 25.10.2007
  (od: 04.01.2008 do: 03.01.2008)
Dr. Lázsló Utassy
Baratkovics u. 9
Eger 3300
Maďarsko
Vznik funkcie: 16.07.2003 Skončenie funkcie: 22.03.2006
  (od: 06.05.2006 do: 05.05.2006)
Dr. Lázsló Utassy
Baratkovics u. 9
Eger 3300
Maďarsko
Vznik funkcie: 16.07.2003
  (od: 16.07.2003 do: 05.05.2006)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2012
  (od: 21.10.2014)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2012
  (od: 04.01.2012 do: 20.10.2014)
 Likvidátor:
Mgr. Darina Fábián Csóková
Pifflova 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 21.10.2014
  (od: 29.06.2017)
 Likvidátor:
Mgr. Ladislav Gajdoschík
Dunajská 101/10
Trhová Hradská 930 13
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 21.10.2014
  (od: 04.01.2012)
 Likvidátor:
Mgr. Darina Fabián Csóková
Pifflova 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 04.01.2012 do: 28.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátori sú oprávení konať v mene spoločnosti spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 04.01.2012)
Dátum ukončenia konania: 25.2.2014
  (od: 21.10.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.02.2014 o schválení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 29.09.2014, Colného úradu Bratislava zo dňa 08.09.2014 a Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 28.08.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť GSK NONLIFE a. s. "v likvidácii", so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 862 131, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3156/B.
  (od: 21.10.2014)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 199/2003, Nz 7269/2003 zo dňa 31.1.2003 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  (od: 16.07.2003 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-008/2003/POIS zo dňa 18.8.2003.
  (od: 08.10.2003 do: 20.10.2014)
Notárska zápisnica č.N 254/2004, Nz 29832/2004 zo dňa 6.4.2004, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 17.03.2004. Notárska zápisnica č.N 479/2004, Nz 52291/2004 zo dňa 17.06.2004.
  (od: 30.06.2004 do: 20.10.2014)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 07. 12. 2005 z 96.000.000,- Sk na 121.000.000,- Sk spísané vo forme notárskej zápisnice N 1846/ 2005, NZ 61099/ 2005, NCRIs 60342/ 2005.
  (od: 13.01.2006 do: 20.10.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.03.2006.
  (od: 06.05.2006 do: 20.10.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3560/2006, Nz 29417/2006, NCRls 29370/2006 zo dňa 27.07.2006.
  (od: 16.08.2006 do: 20.10.2014)
Zápisnica č. 4/2007 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 06.09.2007.
  (od: 11.10.2007 do: 20.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2007.
  (od: 04.01.2008 do: 20.10.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2007.
  (od: 06.02.2008 do: 20.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 04.09.2008.
  (od: 22.10.2008 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.11.2008.
  (od: 13.11.2008 do: 20.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 231/2009, Nz 1553/2009, NCRls 1530/2009 zo dňa 21.01.2009. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného OTP Garancia poisťovňa, a.s. na Groupama poisťovňa, a. s.
  (od: 02.02.2009 do: 20.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.2.2009. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 1.4.2009.
  (od: 10.04.2009 do: 20.10.2014)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 22.04.2009.
  (od: 25.04.2009 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2009 N 143/2009 Nz 220921/2009
  (od: 01.07.2009 do: 20.10.2014)
Notárska zápisnica N 10/2010, Nz 712/2010, NCRls 750/2010 zo dňa 13.1.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2009.
  (od: 03.02.2010 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.02.2010
  (od: 13.04.2010 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie dozornej rady pre rollam zo dňa 29.04.2010.
  (od: 21.05.2010 do: 20.10.2014)
Notárska zápisnica N 136/, NZ 16891/2010 zo dňa 13.5.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania.
  (od: 26.05.2010 do: 20.10.2014)
Schválenie uznesenia Dozornej rady per rollam zo dňa 25.05.2010.
  (od: 10.06.2010 do: 20.10.2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb dvoch členov dozornej rady spoločnosti Groupama poisťovne, a.s., volených zamestnancami na funkčné obdobie 2010 - 2015 zo dňa 12.8.2010.
  (od: 21.09.2010 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 215/2010, Nz 25747/2010 zo dňa 20.07.2010
  (od: 28.09.2010 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2010 (N 396/2010, NZ 50596/2010).
  (od: 08.12.2010 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 433/2010, Nz 56331/2010, NCRls 57205/2010 zo dňa 15.12.2010.
  (od: 21.12.2010 do: 20.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.02.2011.
  (od: 15.03.2011 do: 20.10.2014)
Rozhodnutie dozornej rady per-rollam zo dňa 18.04.2011. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 215/2011 Nz 18552/2011 zo dňa 23.05.2011.
  (od: 09.06.2011 do: 20.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.12.2011
  (od: 10.03.2012 do: 20.10.2014)
Predaj: 
*
Zmluva o predaji podniku uzavretá dňa 14.12.2011 medzi predávajúcim: Groupama poisťovňa, a. s., so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 862 131, zapísaným v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3156/B a kupujúcim: Groupama Garancia Biztosító Zrt. , so sídlom Október 6. u. 20, 1051 Budapest, Zapísaná v Obchodnom registri súdu pre Hlavné mesto pod registračným číslom 01-10-041071, konajúca prostredníctvom svojej slovenskej organizačnej zložky Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060 zapísanej v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2019/B.
  (od: 04.01.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)