Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  120490/B

Business name: 
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
  (from: 04/16/2003)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 52B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (from: 03/25/2022)
Košická 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 05/13/2017 until: 03/24/2022)
Garbiarska 3
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 02/13/2008 until: 05/12/2017)
Nám. sv. Mikuláša 17
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 10/06/2006 until: 02/12/2008)
Nám. gen. Štefánika 6
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 02/28/2004 until: 10/05/2006)
1. mája 7
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Identification number (IČO): 
36 485 161
  (from: 04/16/2003)
Date of entry: 
04/16/2003
  (from: 04/16/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/2003)
Objects of the company: 
vydávanie kníh
  (from: 04/16/2003)
vydávanie novín
  (from: 04/16/2003)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 04/16/2003)
ostatné vydavateľské činnosti
  (from: 04/16/2003)
reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače
  (from: 04/16/2003)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/16/2017)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/2003)
poradenstvo v oblasti hardwaru a softwaru
  (from: 04/16/2003)
poskytovanie softwaru
  (from: 04/16/2003)
kopírovanie tlačív
  (from: 04/16/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/16/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/16/2003)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/2003)
reklamná, propagačná a informačná činnosť
  (from: 04/16/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/16/2003)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 04/16/2003)
prepisovanie písomností
  (from: 04/16/2003)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 04/16/2003)
usporadúvanie výstav a veľtrhov
  (from: 04/16/2003)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/2003)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/2003)
grafické a kresličské práce
  (from: 04/16/2003)
výroba hier a hračiek
  (from: 04/16/2003)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 04/16/2003)
fotografické služby
  (from: 04/16/2003)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/2003)
sprostredkovanie výroby
  (from: 04/16/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/16/2003)
výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba výrobkov z kože
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba pleteného tovaru
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba odevov a odevných doplnkov - krajčírstvo
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
sklenárske a rámovacie práce
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
záznamy videokamerou
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba suvenírov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba športových potrieb
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
organizovanie športových podujatí
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
viazanie a konečná úprava kníh
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
výroba pečiatok
  (from: 04/16/2003 until: 06/15/2017)
Partners: 
Bc. Július Dlugolinský
Pečnianska 3/1198
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/25/2022)
Peter Cigánek
Garbiarska 3
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 02/14/2009 until: 05/12/2017)
Peter Cigánek
Mierová 12
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 01/09/2007 until: 02/13/2009)
Peter Cigánek
Mierová 12
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 02/28/2004 until: 01/08/2007)
Peter Cigánek
Mierová 12
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Bc. Július Dlugolinský
Mýtna 9
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 01/09/2007 until: 02/13/2009)
Bc. Július Dlugolinský
Mýtna 9
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 02/28/2004 until: 01/08/2007)
Bc. Július Dlugolinský
Mýtna 9
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Jozef Krajger
Tatranská 1
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Miloš Leško
Okružná 6
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Bc. Július Dlugolinský
Pečnianska 3/1198
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 02/14/2009 until: 03/24/2022)
Contribution of each member: 
Bc. Július Dlugolinský
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/25/2022)
Peter Cigánek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Jozef Krajger
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Bc. Július Dlugolinský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Miloš Leško
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Peter Cigánek
  (from: 02/28/2004 until: 01/08/2007)
Peter Cigánek
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/09/2007 until: 02/13/2009)
Bc. Július Dlugolinský
  (from: 02/28/2004 until: 01/08/2007)
Bc. Július Dlugolinský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/09/2007 until: 02/13/2009)
Peter Cigánek
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 05/12/2017)
Bc. Július Dlugolinský
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 05/12/2017)
Bc. Július Dlugolinský
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/13/2017 until: 03/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/13/2017)
konatelia
  (from: 04/16/2003 until: 05/12/2017)
Bc. Július Dlugolinský
Pečnianska 3/1198
Bratislava 851 01
From: 04/16/2003
  (from: 02/14/2009)
Peter Cigánek
Garbiarska 3
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/16/2003
  (from: 02/14/2009 until: 05/12/2017)
Peter Cigánek
Garbiarska 3
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/16/2003 Until: 04/24/2017
  (from: 05/13/2017 until: 05/12/2017)
Peter Cigánek
Mierová 12
Stará Ľubovňa
From: 04/16/2003
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Peter Cigánek
Mierová 12
Stará Ľubovňa
From: 04/16/2003
  (from: 02/28/2004 until: 01/08/2007)
Peter Cigánek
Mierová 12
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/16/2003
  (from: 01/09/2007 until: 02/13/2009)
Bc. Július Dlugolinský
Mýtna 9
Stará Ľubovňa
From: 04/16/2003
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Bc. Július Dlugolinský
Mýtna 9
Stará Ľubovňa
From: 04/16/2003
  (from: 02/28/2004 until: 01/08/2007)
Bc. Július Dlugolinský
Mýtna 9
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/16/2003
  (from: 01/09/2007 until: 02/13/2009)
Jozef Krajger
Tatranská 1
Stará Ľubovňa
From: 04/16/2003 Until: 02/06/2004
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Miloš Leško
Okružná 6
Stará Ľubovňa
From: 04/16/2003 Until: 02/06/2004
  (from: 04/16/2003 until: 02/27/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/16/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/14/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/16/2003 until: 02/13/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.3.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/16/2003)
Dodatok č. 1 zo dňa 06.02.2004 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/28/2004)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person