Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29517/B

Business name: 
Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.
  (from: 08/26/2003)
Registered seat: 
Plynárenská 7/C
Bratislava 821 09
  (from: 09/01/2011)
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 08/26/2003 until: 08/31/2011)
Identification number (IČO): 
35 864 648
  (from: 08/26/2003)
Date of entry: 
08/26/2003
  (from: 08/26/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/26/2003)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/26/2003)
služby databánk
  (from: 08/26/2003)
správa sietí
  (from: 08/26/2003)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov /software/
  (from: 08/26/2003)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov /hardware/
  (from: 08/26/2003)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 08/26/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/26/2003)
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/26/2003)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/01/2023)
Partners: 
Accenture International B.V.
Gustav Mahlerplein 90
Amsterdam 1082MA
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 70797285
  (from: 02/02/2023)
Accenture International B.V.
Gustav Mahlerplein 90
Amsterdam 1082MA
Kingdom of the Netherlands
  (from: 03/10/2018 until: 02/01/2023)
Accenture International, Société á responsabilité limiteé
Avenue John F. Kennedy 46A
Luxemburg L-1855
Luxembursko
  (from: 08/26/2003 until: 03/09/2018)
Contribution of each member: 
Accenture International, Société á responsabilité limiteé
  (from: 01/20/2009 until: 03/09/2018)
Accenture International B.V.
  (from: 03/10/2018 until: 02/01/2023)
Accenture International B.V.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/02/2023)
Accenture International, Société á responsabilité limiteé
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/26/2003 until: 01/19/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/26/2003)
Peter Škodný
A. Hlinku 89/59
Piešťany
From: 08/26/2003
  (from: 08/26/2003 until: 05/18/2005)
Peter Škodný
Bradlianska 1
Bratislava 811 03
From: 08/26/2003
  (from: 10/08/2013 until: 05/11/2018)
Peter Škodný
Bradlianska 1
Bratislava 811 03
From: 08/26/2003 Until: 04/30/2018
  (from: 05/12/2018 until: 05/11/2018)
Peter Škodný
Považská 307/36
Bratislava 831 03
From: 08/26/2003
  (from: 05/19/2005 until: 10/07/2013)
Ing. Tomáš Volek
Nad Botičem 5
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 05/01/2018
  (from: 02/02/2023)
Ing. Tomáš Volek
Nad Botičem 5
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 05/01/2018
  (from: 05/12/2018 until: 02/01/2023)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/26/2003)
Procuration: 
Carlo Arturo Gaetano Maria Trimarchi
V.S. Carmignano 30
Rím 001 51
Taliansko
  (from: 06/18/2004 until: 03/13/2017)
Carlo Arturo Gaetano Maria Trimarchi
V.S. Carmignano 30
Rím 001 51
Taliansko
Until: 01/16/2017
  (from: 03/14/2017 until: 03/13/2017)
Tomáš Volek
Nad Botičem 5
Praha 102 00
Česká republika
  (from: 03/14/2017 until: 05/11/2018)
Tomáš Volek
Nad Botičem 5
Praha 102 00
Česká republika
Until: 04/30/2018
  (from: 05/12/2018 until: 05/11/2018)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 03/14/2017 until: 05/11/2018)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru: "p.p." a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený scudzovať alebo zaťažovať nehnuteľnosti.
  (from: 06/18/2004 until: 03/13/2017)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/20/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/26/2003 until: 01/19/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 59/03, Nz 45429/03 spísanej dňa 9.6.2003 notárom JUDr. Gontkovičovou v zmysle ust. § 57 ods. 3, §§ 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/26/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.9.2003.
  (from: 06/18/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2011.
  (from: 09/01/2011)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 12/01/2023)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2023)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
iBS EDC s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 12/01/2023)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person