Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1692/V

Business name: 
CREDITA spol. s r.o., Spišská Nová Ves, v likvidácii
  (from: 06/05/2015)
Registered seat: 
Štefánikovo námestie 5
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 06/24/1993)
Identification number (IČO): 
31 655 416
  (from: 07/15/1992)
Date of entry: 
07/15/1992
  (from: 07/15/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1992)
Objects of the company: 
Veľkoobchodný nákup a predaj : potravín, pochutiny, alkohol, tabak, zvieratá, textil, konfekcia, sklo, porcelán, keramika, drahé kovy, stavebné hmoty, kožiarske, obuvnícke, poľnohospodárske, lesnícke výrobky, výrobky z dreva, z celulózy, papiera, výrobky kultúrnej potreby a športové potreby, polygrafické, kováčske, zlatnícke, šperkárske, strojárske, chemické gumárenské, azbestné, hutnícke výrobky, výrobky z uhlia a ropy, palivá, vrátane sprostredkovania v tejto činnosti
  (from: 07/15/1992)
leasingová činnosť
  (from: 07/15/1992)
pohostinská činnosť bez ubytovania
  (from: 12/15/1994)
požičovňa športových potrieb
  (from: 12/15/1994)
ubytovacie služby-turistická ubytovňa
  (from: 12/15/1994)
výroba a predaj výrobkov z plastu
  (from: 06/14/1995)
záložňa
  (from: 12/15/1994)
Partners: 
Ing. Viliam Mjartan
Zimná 131
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992)
Voľný obchodný podiel spoločnosti CREDITA spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 02/11/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Viliam Mjartan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/15/1992)
Voľný obchodný podiel spoločnosti CREDITA spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/11/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/15/1992)
Ing. Viliam Mjartan
Zimná 131
Spišská Nová Ves
  (from: 06/30/2017)
Ing. Viliam Mjartan
Zimná 131
Spišská Nová Ves
  (from: 02/24/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť s r.o. podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/15/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/15/1992)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/24/1997
  (from: 11/11/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/06/2012
  (from: 06/05/2015)
 Liquidators:
Ing. Viliam Mjartan
Zimná 131
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/06/2012
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/05/2015)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti:CREDITA, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo:Spišská Nová Ves, uzavretá medzi spoločníkmi dňa 3.7.1992.
  (from: 07/15/1992)
Zmeny v zápise prevedené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 8.6.1993 v súlade so zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/24/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.7.1994.
  (from: 12/15/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.2.1995.
  (from: 06/14/1995)
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením K 275/97-10 zo dňa 24. novembra 1997 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: CREDITA spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Letná 35, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31 655 416 a ustanovil správcu podstaty JUDr.Stanislava Oravca, advokáta, so sídlom v Prešove, na ul. Hlavnej č. 48.
  (from: 11/28/1997)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 275/97-33 zo dňa 8.12.2003 zbavil JUDr. Dagmar Schmithovú, komerčnú právničku so sídlom v Poprade na Štúrovej 130 funkcie správcu podstaty a ustnovil JUDr. Eriku Beňovú, r.č. advokátku, Nerudova 14, Košice do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (from: 06/15/2004)
Dátum zrušenia konkurzu: 22.10.2010 Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 275/1997-158 zo dňa 13.9.2010 právoplatným dňa 22.10.2010 Krajský súd v Košiciach zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: CREDITA spol. s r.o. a JUDr. Eriku Beňovú, advokátku, Nerudova 14, Košice zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/11/2011)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 9Cbr/59/2011-16 zo dňa 16.2.2012 nariadil likvidáciu majetku spoločnosti a za likvidátora menoval Ing. Viliama Mjartana ml., bytom Zimná 131, 052 01 Spišská Nová Ves. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.6.2012.
  (from: 06/05/2015)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person