Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  22/B

Business name: 
Špeciálne systémy a software, a.s.
  (from: 10/04/2001)
Špeciálne systémy a software, a. s. Bratislava
  (from: 05/14/1990 until: 10/03/2001)
Registered seat: 
Líščie údolie 29
Bratislava 841 04
  (from: 04/01/2007)
Svrčia
Bratislava 841 04
  (from: 01/08/1993 until: 03/31/2007)
Ilkovičova 3
Bratislava 812 19
  (from: 05/14/1990 until: 01/07/1993)
Identification number (IČO): 
00 679 364
  (from: 05/14/1990)
Date of entry: 
05/14/1990
  (from: 05/14/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/14/1990)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/01/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/01/2005)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, montáž a opravy elektrických zariadení
  (from: 05/01/2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 05/01/2005)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, montáž a opravy zariadení informačných technológií
  (from: 05/01/2005)
montáž, oprava a údržba telekomunikačných a dátových sietí
  (from: 05/01/2005)
projektovanie elektronických systémov
  (from: 05/01/2005)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky, informatiky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2005)
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/01/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/01/2005)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/01/2005)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 05/01/2005)
prieskum trhu
  (from: 05/01/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/01/2005)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 05/01/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/01/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 05/01/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2005)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na letecké pozemné zariadenia
  (from: 05/01/2005)
tvorba počítačových programov
  (from: 05/01/2005)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 11/04/2010)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích a poplachových systémov
  (from: 06/28/2016 until: 07/06/2016)
práce a činnosti v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 05/14/1990 until: 01/07/1993)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/08/1993 until: 04/30/2005)
údržba a oprava kancelárskych a poč. strojov a zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/08/1993 until: 04/30/2005)
poskytovanie software-predaj hot.progr. na zákl.zml. s autorom
  (from: 01/08/1993 until: 04/30/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/08/1993 until: 04/30/2005)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (from: 01/08/1993 until: 04/30/2005)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích a poplachových systémov
  (from: 05/01/2005 until: 07/06/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/04/2001)
Managing board
  (from: 05/14/1990 until: 10/03/2001)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020)
Ing. Július Švingal - Member of the Board of Directors
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020)
Jozef Hanus - Member of the Board of Directors
124
Láb 900 67
From: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020)
Ing. Pavel Bielený - člen predstavenstva
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 08/04/2008
  (from: 08/23/2008 until: 05/07/2009)
Ing. Pavel Bielený - člen predstavenstva
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 08/04/2008 Until: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Ing. Ivan Gašparík , CSc. - podpredseda
Szántóa 85
Bratislava
  (from: 05/14/1990 until: 10/03/2001)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - člen predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 10/22/2015)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - člen predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 04/09/2009 Until: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 10/22/2015)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - predseda predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 08/04/2008
  (from: 08/23/2008 until: 05/07/2009)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - predseda predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 08/04/2008 Until: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - predseda predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 06/27/2016)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - predseda predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 10/19/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Ing. Ivan Gašparík , PhDr.
Studenohorská 85
Bratislava
  (from: 10/04/2001 until: 04/30/2005)
Ing. Ivan Gašparík , PhDr.
Studenohorská 85
Bratislava
From: 10/04/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 04/30/2005)
Ing. Ivan Gašparík , PhDr. - člen predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 08/22/2008)
Ing. Ivan Gašparík , PhDr. - člen predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 02/28/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 08/23/2008 until: 08/22/2008)
Jozef Hanus - člen predstavenstva
Láb 124
Láb 900 67
From: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 06/27/2016)
Jozef Hanus - člen predstavenstva
Láb 124
Láb 900 67
From: 10/19/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Ing. Pavol Holič
Slávičie údolie 5
Bratislava
  (from: 10/04/2001 until: 04/30/2005)
Ing. Pavol Holič
Slávičie údolie 5
Bratislava
From: 10/04/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 04/30/2005)
Ing. Pavol Holič - člen predstavenstva
Slávičie údolie 5
Bratislava 811 02
From: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 08/22/2008)
Ing. Pavol Holič - člen predstavenstva
Slávičie údolie 5
Bratislava 811 02
From: 02/28/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 08/23/2008 until: 08/22/2008)
Ing. Pavol Holič - člen predstavenstva
Slávičie údolie 5
Bratislava 811 02
From: 08/04/2008
  (from: 08/23/2008 until: 05/07/2009)
Ing. Pavol Holič - člen predstavenstva
Slávičie údolie 5
Bratislava 811 02
From: 08/04/2008 Until: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Ing. Pavol Holič - člen predstavenstva
Slávičie údolie 5
Bratislava 811 02
From: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 07/31/2011)
Ing. Pavol Holič - člen predstavenstva
Slávičie údolie 5
Bratislava 811 02
From: 04/09/2009 Until: 07/21/2011
  (from: 08/01/2011 until: 07/31/2011)
Ing. Tibor Kaluš - člen
Žukovova 31
Bratislava
  (from: 05/14/1990 until: 10/03/2001)
Ing. Štefan Ložek - predseda
ul. kpt. Rašu 10
Bratislava
  (from: 05/14/1990 until: 10/03/2001)
Ing. Štefan Ložek - predseda
Matúšova 44
Bratislava
  (from: 10/04/2001 until: 04/30/2005)
Ing. Štefan Ložek - predseda
Matúšova 44
Bratislava
From: 10/04/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 04/30/2005)
Ing. Štefan Ložek - predseda
Matúšova 44
Bratislava 811 04
From: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 08/22/2008)
Ing. Štefan Ložek - predseda
Matúšova 44
Bratislava 811 04
From: 02/28/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 08/23/2008 until: 08/22/2008)
Ing. Štefan Ložek - predseda predstavenstva
Matúšova 44
Bratislava 811 04
From: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 10/22/2015)
Ing. Štefan Ložek - predseda predstavenstva
Matúšova 44
Bratislava 811 04
From: 04/09/2009 Until: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 10/22/2015)
Ing. Juraj Šácha - člen
721
Dunajská Lužná
  (from: 05/14/1990 until: 10/03/2001)
Ing. Július Švingál - člen
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 07/21/2011
  (from: 08/01/2011 until: 10/22/2015)
Ing. Július Švingál - člen
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 07/21/2011 Until: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 10/22/2015)
Ing. Július Švingál - člen predstavenstva
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 06/27/2016)
Ing. Július Švingál - člen predstavenstva
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 10/19/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Ing. Július Švingál - člen predstavenstva
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2017)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - člen predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 06/21/2016 Until: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Július Švingal - člen predstavenstva
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 06/21/2016 Until: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Štefan Ložek - predseda predstavenstva
Matúšova 44
Bratislava 811 04
From: 06/21/2016 Until: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Ivan Gašparík , PhD. - člen predstavenstva
Studenohorská 85
Bratislava 841 03
From: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 11/12/2020)
Ing. Július Švingal - člen predstavenstva
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 06/21/2016
  (from: 06/28/2017 until: 11/12/2020)
Ing. Štefan Ložek - predseda predstavenstva
Matúšova 44
Bratislava 811 04
From: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 11/12/2020)
Acting in the name of the company: 
Konanie menom spoločnosti sa vykonáva tak, že za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo predsedom predstavenstva poverený zamestnanec spoločnosti.
  (from: 10/04/2001)
Za a. s. bude podpisovať predseda, v jeho neprítomnosti zástupca predsedu a 2 členovia predstavenstva Ing. Tibor Kaluš a Ing. Juraj Šácha.
  (from: 05/14/1990 until: 10/03/2001)
Capital: 
179 550 EUR Paid up: 179 550 EUR
  (from: 05/08/2009)
5 400 000 Sk Paid up: 5 400 000 Sk
  (from: 12/09/2002 until: 05/07/2009)
1 035 000 Sk
  (from: 01/08/1993 until: 12/08/2002)
450 000 Sk
  (from: 05/14/1990 until: 01/07/1993)
Shares: 
Number of shares: 450
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 399 EUR
  (from: 05/08/2009)
Number of shares: 450
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 000 Sk
  (from: 12/09/2002 until: 05/07/2009)
Number of shares: 450
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 300 Sk
  (from: 10/04/2001 until: 12/08/2002)
Number of shares: 450
Type: na majiteľa
Nominal value: 2 300 Sk
  (from: 01/08/1993 until: 10/03/2001)
Supervisory board: 
Milan Švingál
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020)
Ing. Pavel Bielený
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020)
Andrej Ložek
Hlboká 1
Bratislava 811 04
From: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020)
Ing. Pavel Bielený
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 04/09/2009 Until: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 10/22/2015)
Ing. Pavel Bielený
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 04/09/2009 Until: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 10/22/2015)
Ing. Pavel Bielený
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 06/27/2016)
Ing. Pavel Bielený
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 10/19/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Ing. Pavol Bielený
Lehnice - Sása 382
Lehnice 930 37
From: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 08/22/2008)
Ing. Pavol Bielený
Lehnice - Sása 382
Lehnice 930 37
From: 02/28/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 08/23/2008 until: 08/22/2008)
Jozef Hanus
Ľuda Zúbka 1
Bratislava 841 01
From: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 08/22/2008)
Jozef Hanus
Ľuda Zúbka 1
Bratislava 841 01
From: 02/28/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 08/23/2008 until: 08/22/2008)
Jozef Hanus
Ľuda Zúbka 1
Bratislava 841 01
From: 08/04/2008
  (from: 08/23/2008 until: 05/07/2009)
Jozef Hanus
Ľuda Zúbka 1
Bratislava 841 01
From: 08/04/2008 Until: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Jozef Hanus
Ľuda Zúbka 1
Bratislava 841 01
From: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 10/22/2015)
Jozef Hanus
Ľuda Zúbka 1
Bratislava 841 01
From: 04/09/2009 Until: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 10/22/2015)
Doc.Ing. Eduard Kaluš , CSc.
Hrobákova 15
Bratislava
  (from: 10/04/2001 until: 04/30/2005)
Doc.Ing. Eduard Kaluš , CSc.
Hrobákova 15
Bratislava
From: 10/04/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 04/30/2005)
Ján Leško
Ševčenkova 19
Bratislava 851 01
From: 08/04/2008
  (from: 08/23/2008 until: 05/07/2009)
Ján Leško
Ševčenkova 19
Bratislava 851 01
From: 08/04/2008 Until: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Ján Leško
Ševčenkova 19
Bratislava 851 01
From: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 06/27/2016)
Ján Leško
Ševčenkova 19
Bratislava 851 01
From: 10/19/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Andrej Ložek
Hlboká 1
Bratislava 811 04
From: 07/21/2011
  (from: 08/01/2011 until: 10/22/2015)
Andrej Ložek
Hlboká 1
Bratislava 811 04
From: 07/21/2011 Until: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 10/22/2015)
Andrej Ložek
Hlboká 1
Bratislava 811 04
From: 10/19/2015
  (from: 10/23/2015 until: 06/27/2016)
Andrej Ložek
Hlboká 1
Bratislava 811 04
From: 10/19/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Ing. Juraj Šácha
Jánošíkova 721
Dunajská Lužná
  (from: 10/04/2001 until: 04/30/2005)
Ing. Juraj Šácha
Jánošíkova 721
Dunajská Lužná
From: 10/04/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 04/30/2005)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava
  (from: 10/04/2001 until: 04/30/2005)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava
From: 10/04/2001 Until: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 04/30/2005)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 02/28/2005
  (from: 05/01/2005 until: 08/22/2008)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 02/28/2005 Until: 02/28/2008
  (from: 08/23/2008 until: 08/22/2008)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 08/04/2008
  (from: 08/23/2008 until: 05/07/2009)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 08/04/2008 Until: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 04/09/2009
  (from: 05/08/2009 until: 07/31/2011)
Ing. Július Švingál
Strojnícka 32
Bratislava 821 05
From: 04/09/2009 Until: 07/21/2011
  (from: 08/01/2011 until: 07/31/2011)
Jozef Hanus
Láb 124
Láb 900 67
From: 06/21/2016 Until: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Pavel Bielený
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 06/21/2016 Until: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Andrej Ložek
Hlboká 1
Bratislava 811 04
From: 06/21/2016 Until: 09/14/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Jozef Hanus
Láb 124
Láb 900 67
From: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 11/12/2020)
Ing. Pavel Bielený
Lehnice-Sása 382
Lehnice 930 37
From: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 11/12/2020)
Andrej Ložek
Hlboká 1
Bratislava 811 04
From: 06/21/2016
  (from: 06/28/2016 until: 11/12/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 10.5.1990, ktorého priebeh a výsledky boli osvedčené v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava - vidiek č. N 138/90. Stary spis: Sa 38
  (from: 05/14/1990)
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.1992 schválené stanovy prispôsobené úprave citovaného zákona. Stary spis: Sa 38
  (from: 01/08/1993)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 520/01, Nz 520/01 zo dňa 14.8.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/04/2001)
Notárska zápisnica N 811/02, Nz 764/02 zo dňa 2.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a úplné znenie stanov.
  (from: 12/09/2002)
Notárska zápisnica N 30/2007, Nz 7151/2007 spísaná dňa 22.02.2007 - zmena sídla.
  (from: 04/01/2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.08.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.08.2008.
  (from: 08/23/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2009.
  (from: 05/08/2009)
Notárska zápisnica č. N 1157/10, Nz 39227/10 zo dňa 25.10.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 11/04/2010)
Notárska zápisnica N 637/11, Nz 26877/11 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011
  (from: 08/01/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10. 2015.
  (from: 10/23/2015)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person