Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  38/B

Obchodné meno: 
Česko-slovenský inštitút prosperity, a.s.
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
Sídlo: 
Stromová 13
Bratislava 833 19
  (od: 20.10.1992 do: 26.09.1999)
Cukrová 14
Bratislava
  (od: 18.06.1990 do: 19.10.1992)
IČO: 
00 680 257
  (od: 18.06.1990)
Deň zápisu: 
18.06.1990
  (od: 18.06.1990)
Deň výmazu: 
27.09.1999
  (od: 27.09.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.06.1990)
Predmet činnosti: 
zvyšovanie prosperity podniko a organizácií (štátnych, spoločenských, družstevných súkromných a iných) modernizáciou riadenia, ekonomiky a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov prostredníctvo výsledkov prác a činností, potrebných na rozhodovanie
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
investovanie finančných prostriedkov do výroby, vývoja, obchodu a služieb vo vnútornej ekonomike, vrátane súvisiacich od- vetví a odborov
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
poskytovanie a sprostredkovanie výchovno- vzdelávacích kvalifikačných činnosí pre orgány a organizácie a pre ich individuálne osoby, vrátane odborných stáži
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
edičná, vydavateľská a distribučná činnosť účelových, informačných a metodických publikácií, učebných texto, časopisov a kníh, s tematikou podľa pôsobnosi spoločnosti
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
sprostredkovanie a realizácia finančných, devízových, kooperačných a komerčných operácií vrátane zabezpečenia, resp. poistenia činností uvedených v bodoch 1 až 4 v súlade s platnými predpismi
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
poradenská služba v oblasti poitenia (posúdenie veľkosti rizika výška spoluúčasti, ekonomická efektívnosť rozsahu poistenia, tvorba vlastného rezervného fondu a pod.) poradenská služba pri likvidácií poistných udalostí a iná činnosť súvisiaca s poiste- ním a likvidáciou poistných udalostí
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo FMZO Praha dňa 10.10.1990 pod č.j.: 13/10691/90, registr.č. 108002827 v tomto rozsahu:
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe rozhodnutia
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
formou poradenskej a konzultačnej činnosti
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
formou sprostredkovania v oblasti dovozu a vývozu vecí a v oblasti poskytovania a prijímania služieb
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
v oblasti dovozu a vývozu vecí a v oblasti poskytovania a prijímania služieb
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
dovoz, vývoz, sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku a zahraničí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
pôsobnosť v oblasti turistického ruchu
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
výkony inžinierskych činností (investorských a dodávateľských) pri navrhovaní riešení a výstavbe ekologických systémov, najmä v oblasti čistiarní odpadových vôd
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
výkony inžinierskych činností v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov (bytových, občianskych, priemyselných) a technologických procesov
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
výkon dodávateľských funkcií v stavebnej činnosti
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
výkonn prednáškovej a školiacej činnosti v oblasti rekvalifikácie pracovníkov
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
maloobchodná, veľkoobchodná a servisná činnosť v oblasti spotrebného tovaru
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
veľkoobchodná činnosť, vrátane exportu a importu tovarov a výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
Ing. Zoltán Fusko , CSc.
Bilikova 7
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 21.02.1995)
Ing. Zoltán Fusko , CSc. - generálny riaditeľ
Bilíkova 7
Bratislava
  (od: 18.06.1990 do: 21.02.1995)
JUDr. Jozef Hanus
Jedlíkova 4
Bratislava
  (od: 22.02.1995 do: 26.09.1999)
Ing. Pavol Chovan - predseda predstavenstva
Žukovova 28
Bratislava
  (od: 18.06.1990 do: 24.02.1994)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayova 10
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 21.02.1995)
Ing. František Palič - podpredseda
Pri štadióne 25
Jur pri Bratislave
  (od: 18.06.1990 do: 24.02.1994)
Ing. Rudolf Tomša
Mallého 39
Skalica
  (od: 22.02.1995 do: 26.09.1999)
Ing. Ján Vojtko
Tolstého 16
Martin
  (od: 18.06.1990 do: 24.02.1994)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 26
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 21.02.1995)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 26
Bratislava
  (od: 22.02.1995 do: 26.09.1999)
Květoslav Rybníček
Voková 16
Brno
Česká republika
  (od: 18.06.1990 do: 21.02.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo a.s. zastupuje akciovú spoloč- nosť navonok a to i pred súdom. Za predstavenstvo a.s. podpisuje jej rozhodnutia pred- seda predstavenstva. Generálny riaditeľ a.s. je oprávnený na zastupovanie z titulu svojej funkcie (v zmysle Stanov ČSIP a. s., § 19, ods. 3), schválené II. valným zhromaždením ČSIP a. s., dňa 26. 3. 1991. Riaditelia divízií ČSIP a.s. zastupujú a.s. navonok v súlade s realizáciou podnikateľskej činnosti divízie.
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
Základné imanie: 
2 580 000 Sk
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
  (od: 22.02.1995 do: 26.09.1999)
Ing. Katarína Lovásová , CSc.
Krásnohorská 2
Bratislava
  (od: 22.02.1995 do: 26.09.1999)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
  (od: 22.02.1995 do: 26.09.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Z a p i s u j e s a: Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. K 14/92 zo dňa 17.5.1996 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Česko-Slovenský inštitút prosperity, a.s. pre nedostatok majetku. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť vamazáva z obchodného registra. V y m a z u j e s a: Obchodná spoločnosť Česko - slovenský inštitút prosperity, a.s. so sídlom Stromová 13, 833 19 Bratislava, zapísaná vo vl. Sa 38/B, IČO: 00680 257 zo dňa 27.9.1999 vymazáva z obchodného registra.
  (od: 27.09.1999)
Akciová spoločnosť bola založené podľa ust. § 27 zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoloč- nostiach v pojitosti s ust. § 5 Zák. č. 112/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zák. č.173/ 88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Zakladateľskou zmluvou zo dňa 29. 5. 1990 na ustanovujúcom Valnom zhromaž- dení konanom dňa 29. 5. 1990, na ktorom boli schválené i stanovy a priebeh ktorého bolo svedčený v notárskej zápisnici spísanej pred- štátnym notárom Štátneho notárstva Bratislava 4 pod č. N 83/90 dňa 29. 5. 1990 Zb. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26. 3. 1991 boli schválené nové stanovy akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 65
  (od: 18.06.1990 do: 26.09.1999)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14. 6. 1994 bolo schválené zníženie základného imania na 1 530 000 Sk, ktoré bude tvoriť 153 ks akcií na majiteľa s menovitou hodnotou 10 000 Sk, stanovy a zmeny v členoch predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Na základe výzvy MS v Bratislave č.k. K 14/92-9 bolo dňom 4.3.1993 začaté dohodovacie konanie podľa § 4 ods.1 a § 4a ods.3 zákon o konkurze a vyrovnaní. Stary spis: Sa 65
  (od: 22.02.1995 do: 26.09.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)