Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  67/B

Obchodné meno: 
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.
  (od: 02.04.1997)
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION CZECHOSLOVAKIA, a.s.
  (od: 24.10.1990 do: 01.04.1997)
Sídlo: 
K Železnej studienke 27
Bratislava 811 04
  (od: 20.12.2012)
Prepoštská 8
Bratislava 811 01
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2012)
Prepoštská 12
Bratislava 811 01
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
Bratislava
  (od: 24.10.1990 do: 27.09.1993)
IČO: 
00 685 399
  (od: 24.10.1990)
Deň zápisu: 
24.10.1990
  (od: 24.10.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.10.1990)
Predmet činnosti: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.09.1993)
poskytovanie software
  (od: 28.09.1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 20.06.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 20.06.2001)
poradenská činnosť v oblasti riadenia a realizácie informačných systémov
  (od: 14.08.2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2007)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (od: 14.08.2007)
poskytovanie software-predaj výrobkov so súhlasom autora
  (od: 14.08.2007)
inštalácia programového vybavenia so súhlasom autora
  (od: 14.08.2007)
systémová údržba software
  (od: 14.08.2007)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.01.2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.01.2015)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (od: 14.08.2007 do: 15.08.2019)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.08.2007 do: 15.08.2019)
1. vývoj a výroba software a hardware 2. prenajímanie a leasing software a hardware 3. nákup a predaj software a hardware čsl. právnickým a fyzickým osobám v ČSFR 4. poskytovanie služieb čsl.osobám v tuzemsku súvisiacich s predmetom činnosti pod bodom 1, 2,3. Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 18.12.1991, Č.j. : 13/14598/133/90, reg.č.:108005556 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb. 2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1rozsahu povolenia. 3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: a/ konzultačnej poradenskej činnosti vrátane usporiadavania odborných sympózií, konferencií a školení, b/ technicko-poradenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovania konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti, c/ sprostredkovateľské a montážne činnosti d/ výkonov výpočtovej techniky v rozsahu predmetu činnosti organizácie kapacitami organizácie, 4. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. 5. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka v rozsahu predmetu činnosti organizácie. 6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prenájmu vec
  (od: 24.10.1990 do: 27.09.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
predstavenstvo
  (od: 24.10.1990 do: 27.09.1993)
Ing. Mgr. Peter Vanc , PhD. - podpredseda
Mesačná 3238/16
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 30.07.2014
  (od: 20.08.2014)
RNDr. Martin Šamaj , CSc. - predseda
Rigeleho 7300/1
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.01.2017
  (od: 02.02.2017)
Ing. Ján Hutár - podpredseda
Dolná 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 19.08.2014)
Ing. Ján Hutár - podpredseda
Dolná 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 04.07.2007 Skončenie funkcie: 30.07.2014
  (od: 20.08.2014 do: 19.08.2014)
Ing. Michal Jarábek - podpredseda
Bohrova 7
Bratislava 851 01
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2002)
Ing. Michal Jarábek - podpredseda
Bohrova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.02.1997
  (od: 20.12.2002 do: 13.08.2007)
Ing. Michal Jarábek - podpredseda
Bohrova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.02.1997 Skončenie funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
RNDr. Martin Šamaj , CSc.
Malá 8
Bratislava 811 02
  (od: 24.10.1990 do: 27.09.1993)
RNDr. Martin Šamaj , CSc. - podpredseda
Malá 8
Bratislava
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
RNDr. Martin Šamaj , CSc. - predseda
Prepoštská 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 24.10.1990
  (od: 02.04.1997 do: 01.02.2017)
RNDr. Martin Šamaj , CSc. - predseda
Prepoštská 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 24.10.1990 Skončenie funkcie: 19.01.2017
  (od: 02.02.2017 do: 01.02.2017)
Andrea Šamajová
Malá 8
Bratislava
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
Andrea Šamajová - člen
Magurská 12
Bratislava
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2002)
Andrea Šamajová - člen
Magurská 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.03.1993
  (od: 20.12.2002 do: 13.08.2007)
Andrea Šamajová - člen
Magurská 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.03.1993 Skončenie funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Dipl. Kfm Peter Ujvary
Wartenbergweg 10
8400 Regensburg
SRN
  (od: 24.10.1990 do: 27.09.1993)
Dipl. KfM. Peter Ujvary - predseda
Wartenberweg 10
8400 Regensburg
SRN
prechodný pobyt na území SR :
Prepoštská 8
Bratislava
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
Sigrid Monika Ujvary,nar.
Wartenbergweg 10
8400 Regensburg
SRN
  (od: 24.10.1990 do: 27.09.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho sa člena predstavenstva, pripojí tento člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 20.08.2014)
Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému , alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a priezviskám a uvedenej funkcii pripojí svoj podpis člen predstavenstva, oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať.
  (od: 20.12.2002 do: 19.08.2014)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu čle- novia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu, alebonapísanému názvu spoločnosti sa podpíše predseda predstavenstva RNDr. Martin Šamaj, CSc., alebo podpredsedapredstavenstva Ing. Michal Jarábek.
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2002)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu, alebo napísanémunázvu spoločnosti sa podpíše predseda predstavenstva Dipl.KfM. Peter Ujvary, alebo podpredseda predstavenstvaRNDr. Martin Šamaj, CSc.
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
Spoločnosť zastupujú a podpisjú za ňu členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanémunázvu spoločnosti sa podpíše člen predstavenstva Dipl. Kfm. Peter Ujvary RNDr.Martin Šamej, CSc., SigridMonika Ujvary
  (od: 24.10.1990 do: 27.09.1993)
Základné imanie: 
498 000 EUR Rozsah splatenia: 498 000 EUR
  (od: 09.09.2009)
15 000 000 Sk Rozsah splatenia: 15 000 000 Sk
  (od: 20.12.2002 do: 08.09.2009)
15 000 000 Sk
  (od: 23.07.1996 do: 19.12.2002)
5 000 000 Sk
  (od: 24.10.1990 do: 22.07.1996)
Akcie: 
Počet: 1500
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 09.09.2009)
Počet: 1500
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 19.01.2001 do: 08.09.2009)
Počet: 1500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 23.07.1996 do: 18.01.2001)
Počet: 500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 22.07.1996)
Akcionár: 
RNDr. Martin Šamaj , CSc.
Rigeleho 7300/1
Bratislava 811 02
  (od: 02.02.2017)
RNDr. Martin Šamaj
Prepoštská 2089/8
Bratislava 811 01
  (od: 14.08.2007 do: 01.02.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Andrea Šamajová
Drotárska cesta 6991/80
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007)
Ing. Petra Hlaváčová
Gunduličova 904/6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.07.2007
  (od: 01.01.2015)
Ing. Peter Amzler
Zámocká 5321/53
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.01.2016
  (od: 24.03.2016)
Ing. Ján Hutár
Dolná 4
Bratislava
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
Ing. Ján Hutár - člen
Dolná 4
Bratislava 811 02
  (od: 02.04.1997 do: 13.08.2007)
Ing. Ján Hutár - člen
Dolná 4
Bratislava 811 02
Skončenie funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Ing. Ján Hutár - člen
Dolná 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.03.1993
  (od: 20.12.2002 do: 13.08.2007)
Petra Miškejeová
Karadžičova 4102/25
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 31.12.2014)
Ing. Peter Vanc , PhD.
Rajčianska 34
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 19.08.2014)
Ing. Peter Vanc , PhD.
Rajčianska 34
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 04.07.2007 Skončenie funkcie: 30.07.2014
  (od: 20.08.2014 do: 19.08.2014)
JUDr. Ivan Piterka
Nálepkova 7122/28
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.07.2014 Skončenie funkcie: 30.07.2015
  (od: 24.03.2016 do: 23.03.2016)
JUDr. Ivan Piterka
Nálepkova 7122/28
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.07.2014
  (od: 20.08.2014 do: 23.03.2016)
Vladimír Kovalík - podpredseda
Galice Rd. 12035
Merlin Oregon 975 32
USA
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2002)
Vladimír Kovalík - podpredseda
Galice Rd. 12035
Merlin Oregon 975 32
USA
Vznik funkcie: 21.02.1997
  (od: 20.12.2002 do: 13.08.2007)
Vladimír Kovalík - podpredseda
Galice Rd. 12035
Merlin Oregon 975 32
USA
Vznik funkcie: 21.02.1997 Skončenie funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Dipl.Kfm. Thomas Krug - člen
Brunnstrasse 25
Regensburg 930 51
SRN
Vznik funkcie: 15.03.1993
  (od: 20.12.2002 do: 13.08.2007)
Dipl. Kfm. Thomas Krug - člen
Brunnstrasse 25
Regensburg 930 51
SRN
Skončenie funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Dipl. Kfm. Thomas Krug - člen
Brunnstrasse 25
Regensburg 930 51
SRN
  (od: 02.04.1997 do: 13.08.2007)
Dipl.Kfm. Thomas Krug
Brunnstrasse 25
8400 Regensburg
SRN
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
Dipl. Kfm Peter Ujvary - predseda
Wartenbergweg 10
Regensburg 930 51
SRN
prechodný pobyt na území SR :
Prepoštská 8
Bratislava
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2002)
Eva Ujvary - člen
Wartenbergweg 10
Regensburg 930 51
SRN
  (od: 02.04.1997 do: 19.12.2002)
Dipl.Kfm. Peter Ujvary - predseda
Wartenbergweg 10
Regensburg 930 51
SRN
prechodný pobyt na území SR :
Prepoštská 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.02.1997
  (od: 20.12.2002 do: 13.08.2007)
Eva Ujvary - člen
Wartenbergweg 10
Regensburg 930 51
SRN
Vznik funkcie: 15.03.1993
  (od: 20.12.2002 do: 13.08.2007)
Dipl.Kfm. Peter Ujvary - predseda
Wartenbergweg 10
Regensburg 930 51
SRN
prechodný pobyt na území SR :
Prepoštská 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.02.1997 Skončenie funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Eva Ujvary - člen
Wartenbergweg 10
Regensburg 930 51
SRN
Vznik funkcie: 15.03.1993 Skončenie funkcie: 04.07.2007
  (od: 14.08.2007 do: 13.08.2007)
Eva Ujvary
Wartenbergweg 10
8400 Regensburg
SRN
  (od: 28.09.1993 do: 01.04.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 zák.č. 104/90 Zb. zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.10.1990 a povolenia FMF č.j.: XI/2-19 879/90 p.č. 00525 k založeniu podniku so zahraničnou majetkovou účasťou podľa § 5 zák.č. 173/88 Zb. v znení zák. č. 112/90 Zb. Stary spis: Sa 116
  (od: 24.10.1990)
Stanovy prispôsobené ust. zák. č. 513/1991 Zb. - schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 15.3.1993. Stary spis: Sa 116
  (od: 28.09.1993)
Notárska zápisnica napísaná notárkou JUDr. Janou Mikušovou č. N 93/96 zo dňa 20.6.1996. Stary spis: Sa 116
  (od: 23.07.1996)
Notárska zápisnica N 23/97, Nz 15/97 zo dňa 21.2.1997. Stary spis: Sa 116
  (od: 02.04.1997)
Dodatok k stanovám schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.12.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 955/00 Nz 904/00
  (od: 19.01.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 363/01, Nz 347/01.
  (od: 20.06.2001)
Notárska zápisnica č. Nz 820/02 zo dňa 6.11.2002, osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.2002.
  (od: 20.12.2002)
Notárska zápisnica N 170/2010, Nz 44669/2010 zo dňa 18.11.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou INTAKO, s. r .o., Pekníkova 9, 841 02 Bratislava, IČO: 45 718 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 67336/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 169/2010, Nz 44670/2010 zo dňa 18.11.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., so sídlom Prepoštská 8, 811 01 Bratislava, IČO: 00 685 399, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti NTAKO, s. r .o., Pekníkova 9, 841 02 Bratislava, IČO: 45 718 164
  (od: 27.11.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2012.
  (od: 20.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07. 2014.
  (od: 20.08.2014)
Zmluva o zlúčení zo dňa 29.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 1067/2014 Nz 41124/2014 NCRIs 41922/2014.
  (od: 01.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2015
  (od: 24.03.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2017.
  (od: 02.02.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 27.11.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
BSP Solutions, a.s.
K Železnej studienke 27
Bratislava 811 04
  (od: 01.01.2015)
INTAKO, s. r. o.
Pekníkova 9
Bratislava 841 02
  (od: 27.11.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2021
Dátum výpisu:  24.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)