Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3641/S

Business name: 
IRIS Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
Registered seat: 
Medený Hámor 15
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/05/1998 until: 06/26/2009)
Severná 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/21/1996 until: 01/04/1998)
Identification number (IČO): 
36 005 185
  (from: 06/21/1996)
Date of entry: 
06/21/1996
  (from: 06/21/1996)
Person dissolved from: 
18. 6. 2009
  (from: 06/27/2009)
Date of deletion: 
06/27/2009
  (from: 06/27/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/27/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/21/1996)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dá
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
analýza, návrh a predaj informačných systémov
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
poskytovanie sotfware - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
sprostredkovanie služieb v oblasti humanitnej pomoci
  (from: 07/09/2001 until: 06/26/2009)
Partners: 
TRONET, spol. s r.o IČO: 17 326 176
Bajkalská 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/05/1998 until: 08/16/1998)
AUTOTRADE spol. s r.o. IČO: 34 102 094
Dolná 61
Modra
Slovak Republic
  (from: 06/21/1996 until: 08/16/1998)
FITTICH ALARM spol. s r.o. IČO: 00 634 743
Lazovná 62
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/21/1996 until: 08/16/1998)
Ing. Róbert Zrubák
Javornícka 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/21/1996 until: 01/04/1998)
Ing. Róbert Zrubák
Javornícka 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/05/1998 until: 06/26/2009)
FITTICH ALARM spol. s r.o. IČO: 00 634 743
Lazovná 62
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
OLYMPO Bratislava s.r.o. IČO: 31 432 565
Dolná 61
Modra
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
TRONET a.s. IČO: 35 736 054
Bajkalská 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
Ing. Juraj Pacan , CSc.
Kremeľská 97
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Róbert Zrubák
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/21/1996 until: 01/04/1998)
FITTICH ALARM spol. s r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/21/1996 until: 08/16/1998)
AUTOTRADE spol. s r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/21/1996 until: 08/16/1998)
Ing. Róbert Zrubák
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/05/1998 until: 06/26/2009)
TRONET, spol. s r.o
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/05/1998 until: 08/16/1998)
FITTICH ALARM spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
OLYMPO Bratislava s.r.o.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
TRONET a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
Ing. Juraj Pacan , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
Ing. Radko Voda
Bratislavská 23
Modra
  (from: 06/21/1996 until: 11/26/2002)
Ing. Róbert Zrubák
Javornícka 11
Banská Bystrica
  (from: 06/21/1996 until: 11/26/2002)
Ing. Róbert Zrubák
Javornícka 11
Banská Bystrica
From: 06/21/1996
  (from: 11/27/2002 until: 06/26/2009)
Ing. Radko Voda
Bratislavská 23
Modra
From: 06/21/1996
  (from: 11/27/2002 until: 06/26/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
Capital: 
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 11/27/2002 until: 06/26/2009)
210 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 11/26/2002)
120 000 Sk
  (from: 01/05/1998 until: 08/16/1998)
100 000 Sk
  (from: 06/21/1996 until: 01/04/1998)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26 Cbr 103/2008 - 70, zo dňa 28.04.2009, právoplatným dňa 18.06.2009 zrušil obchodnú spoločnosť IRIS Slovakia, spol. s r.o.,Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 005 185 bez likvidácie.
  (from: 06/27/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.6.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 9458
  (from: 06/21/1996 until: 06/26/2009)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/05/1998 until: 06/26/2009)
. Valné zhromaždenie dňa 28.7.1998 schválilo Dodatok č. 2, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/17/1998 until: 06/26/2009)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.1999 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4.2001 bola schválená zmena spoločenbskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4.
  (from: 07/09/2001 until: 06/26/2009)
. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 11/27/2002 until: 06/26/2009)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person