Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  78/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
OMNIA KLF, a. s.
  (od: 01.01.2008)
Sídlo: 
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 16.07.2009)
IČO: 
00 211 095
  (od: 01.12.1990)
Deň zápisu: 
01.12.1990
  (od: 01.12.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.12.1990)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 14.04.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 14.04.2005)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2005)
vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
  (od: 14.04.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 14.04.2005)
prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.04.2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.04.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.04.2005)
prenájom hardware
  (od: 14.04.2005)
činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
  (od: 14.04.2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 14.04.2005)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 14.04.2005)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (od: 01.04.2007)
kováčstvo
  (od: 01.04.2007)
zámočníctvo
  (od: 01.04.2007)
kovoobrábanie
  (od: 01.04.2007)
výroba nástrojov
  (od: 01.04.2007)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 01.04.2007)
skladovanie výrobkov a materiálov
  (od: 01.04.2007)
marketingové služby
  (od: 01.04.2007)
prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
  (od: 01.04.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.04.2007)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (od: 01.04.2007)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (od: 01.04.2007)
opravy a montáž strojov a zariadení
  (od: 01.04.2007)
kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce
  (od: 01.04.2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 01.04.2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (od: 01.04.2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 01.04.2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
  (od: 01.04.2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
  (od: 01.04.2007)
spracovanie údajov
  (od: 01.04.2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 01.04.2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.04.2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (od: 01.04.2007)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 01.04.2007)
opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 01.04.2007)
poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
  (od: 01.04.2007)
overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
  (od: 01.04.2007)
činnosť colného deklaranta
  (od: 01.07.2007)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 01.07.2007)
výroba ložísk
  (od: 01.01.2008)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.09.1992)
Ing. Jozef Fedor - predseda
Gelnická 16
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2009)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.01.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2009)
Ing. Miroslav Lukáč - podpredseda
Novosická 1862
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 01.01.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 21.09.1992)
Základné imanie: 
5 344 220,93896 EUR Rozsah splatenia: 5 344 220,93896 EUR
  (od: 04.02.2009)
Akcie: 
Počet: 156
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 04.02.2009)
Počet: 45
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 04.02.2009)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 04.02.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Kráľovské údolie 24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2007)
Mgr. Martin Laca
Papraďová 5
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2007)
JUDr. Rudolf Bača - člen
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 25.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2007)
Mgr. Juraj Papcun - člen
Tomášikova 10/A
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 25.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2007)
Ing. Martin Švaňa
Dunajov 218
Dunajov 023 02
Vznik funkcie: 06.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.2007)
Ing. Michal Mišo - člen
Hornádska 24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990. Stary spis: Sa 132
  (od: 01.12.1990)
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 Obch. zák.č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení dňa 22.4.1992 schválené stanovy a.s. a prispôsobené Obch. zákonníku. Stary spis: Sa 132
  (od: 21.09.1992)
Notárska zápisnica zo dňa 17.3.1993 N 246/93, Nz 244/93. Stary spis: Sa 132
  (od: 11.10.1993)
Notárska zápisnica N 152/14, Nz 141/94 z valného zhromaždenia konaného 1.12.1994 ktorou bolo prijaté úplné znenie stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 132
  (od: 02.03.1995)
Notárska zápisnica N 102/95, Nz 100/95 napísaná dňa 19.06.1995 notárom JUDr. Katarínou Pohronskou, osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, uznesenie UZ č. 12/95 zo dňa 20.06.1995. Stary spis: Sa 132
  (od: 06.09.1995)
Uznesenie dozornej rady OMNIA, a.s. č. 7/94 zo dňa 10.02.1994. Stary spis: Sa 132
  (od: 18.12.1995)
Notárska zápisnica N 59/96, Nz 56/96 zo dňa 29.3.1996 a stanovy spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 29.3.1996. Stary spis: Sa 132
  (od: 19.08.1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.5.1997 pod č. N 94/97, NZ 94/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132
  (od: 26.03.1998)
Uznesenie Krajského obchodného súdu v Brne č.k. Firm 17748/97 Rg. A 9143/3/35 zo dňa 23.3.1998
  (od: 06.04.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 177/99 spísanou JUDr. Katarínou Pohronskou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.1999 a zo dňa 4.10.1999.
  (od: 27.10.1999)
Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 194/2000 zo dňa 22.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam č. 19/2000 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.2000. Záznam č. 3/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2000.
  (od: 29.11.2000)
Notárska zápisnica N 216/2001, Nz 204/2001 zo dňa 9. 7. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 09.01.2002)
Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 377/2001 zo dňa 5. 11. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov, ktoré tvorí jej prílohu.
  (od: 16.04.2002)
Notárska zápisnica číslo N 266/2002, NZ 258/2002 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a. s. konaného dňa 14. 6. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.2002)
Zápisnica družstva - 23.01.2004.
  (od: 20.04.2004)
Osvedčnie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 51/2005, Nz 12366/2005, NCRls 12211/2005 spísanej JUDr. Katarínou Pohronskou - zmena predmetu podnikania
  (od: 14.04.2005)
Notárska zápisnica č.N 84/2005, Nz 21825/2005, NCRls 21567/2005 zo dňa 17.05.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.07.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 122/2006, NZ 27663/2006 zo dňa 13.07.2006.
  (od: 01.08.2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (od: 26.09.2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a.s. zo dňa 05.03.2007 o zlúčení ku dňu 01.04.2007 so spoločnosťou OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 54/2007, Nz 9697/2007, NCRIs 9763/ 2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou dňa 13.03.2007. Spoločnosť OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B je právnym nástupcom spoločnosti OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.04.2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1082007, Nz 22968/2007 zo dňa 12.06.2007 o zlúčení so spoločnosťou CASL, a.s., so sídlom Štrková 23, 010 09 Žilina, IČO: 36 413 429, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10392/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 110/2007, Nz 22976/2007 zo dňa 12.06.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti CASL, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.07.2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 25.07.2007.
  (od: 24.08.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008.
  (od: 06.08.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2008.
  (od: 22.01.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2009, Nz 1863/2009, NCRls 1837/2009 spísanej dňa 23.01.2009.
  (od: 04.02.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2009
  (od: 12.02.2009)
Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 19682/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 16.07.2009)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CASL, a.s.
Štrková 23
Žilina 010 09
  (od: 01.07.2007)
KLF KOVÁČŇA, a.s.
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 24.01.2008)
OMNIMETAL, a.s.
Kukučínova 1
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 01.04.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  28.02.2024
Dátum výpisu:  01.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR