Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  29612/B

Obchodné meno: 
Omni - Globe Slovakia s.r.o.
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
Sídlo: 
Hlavná 326/17
Rohožník 906 38
  (od: 05.05.2007 do: 23.03.2016)
Prievozská 15
Bratislava 821 09
  (od: 22.11.2006 do: 04.05.2007)
Pezinská 1098
Malacky 901 01
  (od: 09.09.2003 do: 21.11.2006)
IČO: 
35 865 415
  (od: 09.09.2003)
Deň zápisu: 
09.09.2003
  (od: 09.09.2003)
Spoločnosť zrušená od: 
24.12.2015
  (od: 24.03.2016)
Právny dôvod zrušenia: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku
  (od: 24.03.2016)
Deň výmazu: 
24.03.2016
  (od: 24.03.2016)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 24.03.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 09.09.2003)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshau voľnej živnosti
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
predaj betónu a betonárskych výrobkov
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
výroba, montáž a predaj prefabrikovaných dielcov stavieb
  (od: 01.02.2008 do: 23.03.2016)
Spoločníci: 
Gemite EU s.r.o.
Hospodářsky park 555
České Velenice 378 10
Česká republika
  (od: 03.04.2007 do: 05.06.2009)
GEMITE PRODUCTS INC.
1787 Drew Road, ON L5S 1J5
Mississauga
Kanada
  (od: 09.09.2003 do: 02.04.2007)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Pezinská 1098
Malacky 901 01
  (od: 09.09.2003 do: 21.11.2006)
Artur Gergijev
Liptovská 42
Bratislava 821 09
  (od: 05.05.2007 do: 05.06.2009)
Milan Rečný
Záhrady 481/13
Rohožník 906 38
  (od: 05.05.2007 do: 23.03.2016)
Renáta Rečná
Záhrady 481/13
Rohožník 906 38
  (od: 06.06.2009 do: 23.03.2016)
Gemite EU s.r.o.
Palackého 1462/26
Hodonín 695 01
Česká republika
  (od: 06.06.2009 do: 23.03.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Vklad: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 000 000 Sk
  (od: 09.09.2003 do: 21.11.2006)
GEMITE PRODUCTS INC.
Vklad: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 000 000 Sk
  (od: 09.09.2003 do: 21.11.2006)
GEMITE PRODUCTS INC.
Vklad: 2 000 000 Sk Splatené: 2 000 000 Sk
  (od: 22.11.2006 do: 02.04.2007)
Gemite EU s.r.o.
Vklad: 4 000 000 Sk Splatené: 4 000 000 Sk
  (od: 03.04.2007 do: 04.05.2007)
Gemite EU s.r.o.
Vklad: 4 700 000 Sk Splatené: 4 700 000 Sk
  (od: 05.05.2007 do: 28.05.2009)
Milan Rečný
Vklad: 3 525 000 Sk Splatené: 3 525 000 Sk
  (od: 05.05.2007 do: 28.05.2009)
Artur Gergijev
Vklad: 3 525 000 Sk Splatené: 3 525 000 Sk
  (od: 05.05.2007 do: 28.05.2009)
Gemite EU s.r.o.
Vklad: 156 012 EUR Splatené: 156 012 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 05.06.2009)
Milan Rečný
Vklad: 117 009 EUR Splatené: 117 009 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 23.03.2016)
Artur Gergijev
Vklad: 117 009 EUR Splatené: 117 009 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 05.06.2009)
Renáta Rečná
Vklad: 78 006 EUR Splatené: 78 006 EUR
  (od: 06.06.2009 do: 23.03.2016)
Gemite EU s.r.o.
Vklad: 195 015 EUR Splatené: 195 015 EUR
  (od: 06.06.2009 do: 23.03.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
Ing. Roman Milička
Kutlíkova 9
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.09.2003
  (od: 09.09.2003 do: 21.11.2006)
Ing. Roman Milička
Kutlíkova 9
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.09.2003 Skončenie funkcie: 16.11.2006
  (od: 22.11.2006 do: 21.11.2006)
Renáta Rečná
Záhrady 481/13
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.03.2009
  (od: 06.06.2009 do: 28.02.2011)
Renáta Rečná
Záhrady 481/13
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.03.2009 Skončenie funkcie: 01.03.2011
  (od: 01.03.2011 do: 28.02.2011)
Milan Rečný
Záhrady 481/13
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 25.04.2007
  (od: 05.05.2007 do: 05.06.2009)
Milan Rečný
Záhrady 481/13
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 25.04.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2009
  (od: 06.06.2009 do: 05.06.2009)
Ing. Jiří Varmuža
Ľuda Zúbka 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 09.09.2003
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 01.03.2011 do: 23.03.2016)
Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne.
  (od: 06.06.2009 do: 28.02.2011)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 01.02.2008 do: 05.06.2009)
V mene spoločnosti konajú konatelia vždy spoločne.
  (od: 09.09.2003 do: 31.01.2008)
Prokúra: 
Ľudovít Sekerka
Dušnica 543/32
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.02.2008
  (od: 01.02.2008 do: 05.06.2009)
Ľudovít Sekerka
Dušnica 543/32
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.02.2008 Skončenie funkcie: 01.03.2009
  (od: 06.06.2009 do: 05.06.2009)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne.
  (od: 01.02.2008 do: 05.06.2009)
Základné imanie: 
390 030 EUR Rozsah splatenia: 390 030 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 23.03.2016)
11 750 000 Sk Rozsah splatenia: 11 750 000 Sk
  (od: 05.05.2007 do: 28.05.2009)
4 000 000 Sk Rozsah splatenia: 4 000 000 Sk
  (od: 03.04.2007 do: 04.05.2007)
2 000 000 Sk Rozsah splatenia: 2 000 000 Sk
  (od: 09.09.2003 do: 02.04.2007)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 28.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.10.2014, č. k. 6K/20/2014-61, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.10.2014, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Omni-Globe Slovakia, s. r. o., so sídlom Hlavná 326/17, 906 38 Rohožník, IČO: 35 865 415.
  (od: 11.12.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Ing. Juraj Plecho
Ivánska 15
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 28.10.2014
  (od: 11.12.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 01.12.2015, právoplatné dňom 24.12.2015, č. k.: 6K/20/2014-164, ktorým súd konkurz na majetok úpadcu Omni - Globe Slovakia s. r. o., so sídlom Hlavná 326/17, 906 38 Rohožník, IČO: 35 865 415 zrušuje pre nedostatok majetku. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Omni - Globe Slovakia s. r. o., so sídlom Hlavná 326/17, 906 38 Rohožník, IČO: 35 865 415, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 29612/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (od: 24.03.2016)
Spoločenská zmluva zo dňa 09.07.2003 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel.
  (od: 09.09.2003 do: 23.03.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.03.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti, schválenie prevodu obchodného podielu jediného spoločníka. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.03.2007.
  (od: 03.04.2007 do: 23.03.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2007.
  (od: 05.05.2007 do: 23.03.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.11.2007.
  (od: 01.02.2008 do: 23.03.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.02.2009.
  (od: 06.06.2009 do: 23.03.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2011.
  (od: 01.03.2011 do: 23.03.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)