Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29685/B

Business name: 
INTERCOM Development s.r.o.
  (from: 08/25/2007)
INTERCOM Agentúra s.r.o.
  (from: 09/22/2003 until: 08/24/2007)
Registered seat: 
Sasinkova 5
Bratislava 811 08
  (from: 10/18/2007)
Paulínyho 8
Bratislava 811 02
  (from: 09/22/2003 until: 10/17/2007)
Identification number (IČO): 
35 866 110
  (from: 09/22/2003)
Date of entry: 
09/22/2003
  (from: 09/22/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/22/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/22/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/22/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/2003)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 09/22/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/22/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/22/2003)
administratívne práce
  (from: 09/22/2003)
leasingová činnosť
  (from: 09/22/2003)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 09/22/2003)
reklamná činnosť
  (from: 09/22/2003)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 09/22/2003)
poradenská činnosť v oblasti účtovníctva
  (from: 09/22/2003)
poradenská činnosť v oblasti ekológie a enviromentalistiky
  (from: 09/22/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/22/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/22/2003)
požičovňa osobných motorových vozidiel a motocyklov
  (from: 09/22/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/22/2003)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 09/22/2003)
prenájom a požičiavanie malých plavidiel
  (from: 09/22/2003)
prevádzka malých plavidiel
  (from: 09/22/2003)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/22/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 09/22/2003)
Partners: 
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Tolstého 5
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 10/18/2007)
PhDr. Ivan Kmotrík
Tolstého 5
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 12/03/2005 until: 10/17/2007)
Dr. Milan Maštena
Fraňa Kráľa 16
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 09/22/2003 until: 08/15/2012)
Contribution of each member: 
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 08/16/2012)
Dr. Milan Maštena
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 12/02/2005)
Dr. Milan Maštena
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/03/2005 until: 12/11/2008)
PhDr. Ivan Kmotrík
  (from: 12/03/2005 until: 10/17/2007)
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 10/18/2007 until: 12/11/2008)
Dr. Milan Maštena
Amount of investment: 983 EUR Paid up: 983 EUR
  (from: 12/12/2008 until: 08/15/2012)
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Amount of investment: 19 017 EUR Paid up: 19 017 EUR
  (from: 12/12/2008 until: 08/15/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/14/2014)
Individual managing director
  (from: 09/22/2003 until: 11/13/2014)
Darina Töröková
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
From: 09/27/2007
  (from: 10/18/2007)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 8/2825
Bratislava 841 03
From: 10/28/2008
  (from: 12/12/2008)
Ing. Katarína Lešická
Dúhová 9
Senec 903 01
From: 11/15/2005
  (from: 12/03/2005 until: 10/17/2007)
Ing. Katarína Lešická
Dúhová 9
Senec 903 01
From: 11/15/2005 Until: 09/27/2007
  (from: 10/18/2007 until: 10/17/2007)
Dr. Milan Maštena
Fraňa Kráľa 16
Bratislava 811 05
From: 09/22/2003
  (from: 09/22/2003 until: 08/15/2012)
Dr. Milan Maštena
Fraňa Kráľa 16
Bratislava 811 05
From: 09/22/2003 Until: 02/22/2012
  (from: 08/16/2012 until: 08/15/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú konatelia aspoň vždy dvaja spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/12/2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 09/22/2003 until: 12/11/2008)
Capital: 
20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 12/12/2008)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 12/11/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 430/2003, NZ 70343/2003 spísanej dňa 14.8.2003 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., v zmysle ust. § § 57 ods. 3, 105 - 153 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/22/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.09.2007.
  (from: 10/18/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2008. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2008.
  (from: 12/12/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10. 2014.
  (from: 11/14/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku tvoriacu samostatnú organizačnú zložku spoločnosti RETKINS s.r.o., IČO: 47 530 464, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 94581/B, na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30-10-2014, rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30-10-2014
  (from: 11/14/2014)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku tvoriacu samostatnú organizačnú zložku spoločnosti RETKINS s.r.o., IČO: 47 530 464, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 94581/B, na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 25-04-2017, rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25-04-2017
  (from: 06/20/2017)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person