Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  122236/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Elektráreň Bujakovo s.r.o.
  (from: 05/06/2021)
Registered seat: 
Štefánikova 5/9
Nitra 949 01
  (from: 05/06/2021)
Identification number (IČO): 
31 581 544
  (from: 03/05/1993)
Date of entry: 
03/05/1993
  (from: 03/05/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/05/1993)
Objects of the company: 
výroba elektriny - malé vodné elektrárne
  (from: 03/05/1993)
Partners: 
GEEN CJ a.s.
Mariánské náměstí 617/1
Brno 617 00
Czech Republic
Other identification number : 09437304
  (from: 01/21/2021)
Contribution of each member: 
GEEN CJ a.s.
Amount of investment: 359 194 EUR Paid up: 359 194 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., IČO: 00 151 653 na základe Záložnej zmluvy k obchodnému podielu č. 544/CC/16-ZZ4 zo dňa 29.06.2016 na obchodný podiel Decentrální Zdroje a.s.
  (from: 01/21/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/09/1997)
Aleš Mokrý
83
Chrudichromy 680 01
Česká republika
From: 11/16/2020
  (from: 01/21/2021)
Jan Březina
Moláková 2154/21
Brno - Líšeň 628 00
Česká republika
From: 11/16/2020
  (from: 01/21/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne s výnimkou právnych úkonov, ktorými dochádza k scudzovaniu alebo zaťažovaniu majetku spoločnosti, kedy za spoločnosť konajú obidvaja konatelia spoločne.
  (from: 01/21/2021)
Capital: 
359 194 EUR Paid up: 359 194 EUR
  (from: 05/07/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.1.1993 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/05/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.4.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 3118
  (from: 04/26/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom 18.5.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/16/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16.11. 1995 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2.4. 1997 bol schválený Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/09/1997)
Valné zhromaždenie, konané dňa 21.7.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 5 v sú- lade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/02/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 02.02.2002 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/03/2002)
. Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené dňa 27.12.2002.
  (from: 06/25/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.02.2018.
  (from: 02/28/2018)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person