Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  89/B

Obchodné meno: 
NESS Slovensko, a.s.
  (od: 13.10.2005)
Sídlo: 
Galvaniho 15/C
Bratislava 821 04
  (od: 30.04.2008)
IČO: 
00 603 783
  (od: 17.01.1991)
Deň zápisu: 
17.01.1991
  (od: 17.01.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.01.1991)
Predmet činnosti: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 13.04.1993)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 13.04.1993)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením - hardware
  (od: 13.04.1993)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 26.01.1995)
vedenie účtovníctva
  (od: 26.01.1995)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.11.2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výpočtovou a kancelárskou technikou, prístrojmi a zariadeniami, hardwarom, informačnými systémami, informačnou a telekomunikačnou technikou, spotrebným a priemyselným tovarom
  (od: 01.08.2007)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výkonov a dopravy
  (od: 01.08.2007)
prieskum trhu
  (od: 01.08.2007)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technologií
  (od: 01.08.2007)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 01.08.2007)
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 01.08.2007)
navrhovanie a výstavba počítačových sietí
  (od: 01.08.2007)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.08.2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.08.2007)
grafický design podľa predlohy
  (od: 01.08.2007)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (od: 01.08.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.08.2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.08.2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software
  (od: 01.08.2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizácie, elektroniky a informatiky
  (od: 01.08.2007)
prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
  (od: 01.08.2007)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (od: 01.08.2007)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť v jazyku anglickom, v nemeckom
  (od: 01.08.2007)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (od: 01.08.2007)
nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky
  (od: 01.08.2007)
nákup a predaj kancelárskej techniky
  (od: 01.08.2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 10.11.2016)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 10.11.2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 07.03.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 02.03.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.11.1997)
Vladimír Földeši - Člen predstavenstva
H. Meličkovej 738/7
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 21.05.2021
  (od: 23.06.2021)
Ing. Pavol Sokol - Predseda predstavenstva
Tabaková 46
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 21.05.2021
  (od: 23.06.2021)
Ing. Milan Slanina - Člen predstavenstva
Fándlyho 5975/8
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 21.05.2021
  (od: 23.06.2021)
Ing. Zuzana Želinská - člen predstavenstva
Popradská 64/D
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 21.05.2021
  (od: 23.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 23.06.2021)
Základné imanie: 
39 900 EUR Rozsah splatenia: 39 900 EUR
  (od: 04.01.2017)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 399 EUR
  (od: 04.01.2017)
Akcionár: 
Ness Europe Technologies B.V.
Hoogoorddreef 15
Amsterdam 1101BA
Holandské kráľovstvo
  (od: 15.01.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Václav Klein
Septimiova 8
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 21.05.2021
  (od: 23.06.2021)
Ing. Rudolf Kubička
Septimiova 5
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 21.05.2021
  (od: 23.06.2021)
Ing. Michaela Miková , MBA
Teslova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 21.05.2021
  (od: 23.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.12.1990 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 148
  (od: 17.01.1991)
Prijatím dodatku stanov na valnom zhromaždení dňa 6.11.1992 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 148
  (od: 13.04.1993)
Dodatok č. 2 k stanovám odsúhalaseným na valnom zhromaždení dňa 28.03.1994. Stary spis: Sa 148
  (od: 27.07.1994)
Notárska zápisnica č. N 126/94 zo dňa 06.10.1994. Stary spis: Sa 148
  (od: 26.01.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.1.1996. Stary spis: Sa 148
  (od: 23.01.1996)
Notárska zápisnica N 371/97, Nz 344/97 spísaná dňa 29.9.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená úplná zmena stanov.
  (od: 05.11.1997)
Notárska zápisnica č. N 1070/99, Nz 1011/99 zo dňa 17.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti
  (od: 27.04.2000)
Notárska zápisnica N 468/01, Nz 447/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám.
  (od: 25.06.2001)
Zmena stanov schválená dňa 26.9.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 780/01, Nz 742/01.
  (od: 12.11.2001)
Notárska zápisnica N 104/02, Nz 102/02 spísaná dňa 31.1.2002 notárskym kandidátom JUDr. Jančatovou poverenou notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Úplné znenie stanov zo dňa 31.1.2002.
  (od: 14.02.2002)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2005.
  (od: 13.10.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2007 a zo dňa 26.03.2007.
  (od: 03.04.2007)
Zmluva o zlúčení v zmysle ust. § 218k ods. 4 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 206/2007, Nz 28881/2007, NCRls 28699/2007 zo dňa 23.7.2007, na základe ktorej preberá spoločnosť NESS Slovensko, a.s., Trenčianska 53, 821 09, Bratislava, IČO: 00 603 783 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností aliatic a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 824 336 a NESS Košice s.r.o., Srbská 6, Košice, IČO: 31 716 091.
  (od: 01.08.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 63/2008 Nz 16059/2008.
  (od: 30.04.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2008.
  (od: 29.10.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 108/2009 Nz 34155/2009 zo dňa 07.10.2009.
  (od: 30.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2011
  (od: 01.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 2312/2015, Nz 58317/2015, NCRls 59334/2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 18.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 2313/2015, Nz 58318/2015, NCRls 59338/2015.
  (od: 15.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015.
  (od: 26.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.09.2016 a Osvedčenie o zvolení člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 30.09.2016.
  (od: 27.10.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 15.01.2016)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
NESS KDC, s.r.o.
Moldavská cesta 10/B
Košice 040 11
  (od: 15.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)