Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  95/B

Obchodné meno: 
Technické sklo, a.s.
  (od: 14.04.1997)
Sídlo: 
Agátova 22
Bratislava 844 03
  (od: 05.05.1993)
IČO: 
00 012 670
  (od: 01.01.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 01.01.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.1991)
Predmet činnosti: 
výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich
  (od: 14.04.1997)
výroba sklenených guličiek, lisovaného skla, skla pre domácnosť a výrobkov z nich
  (od: 14.04.1997)
výroba teplomerov
  (od: 14.04.1997)
brúsenie a leptanie skla
  (od: 14.04.1997)
výroba dekoratívneho skla, olovnatých trubíc, autoskiel, bezpečnostných skiel, zrkadiel a ampúl
  (od: 14.04.1997)
výroba izolačných materiálov
  (od: 14.04.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, resp. iným prevádzkovateľom
  (od: 14.04.1997)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
  (od: 14.04.1997)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.04.1997)
poskytovanie software
  (od: 14.04.1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, automatizovaného spracovania dát a sklárskej výroby
  (od: 14.04.1997)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.04.1997)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 14.04.1997)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 14.04.1997)
ubytovacie služby
  (od: 14.04.1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 14.04.1997)
prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 16.02.1998)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 02.07.2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 02.07.2001)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 02.07.2001)
výroba obalového a domácenského skla
  (od: 02.07.2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 21.11.2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 10.04.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.02.1998)
JUDr. Rastislav Opaterný - predseda predstavenstva
Bezručova 2
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.09.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisovať za ňu je oprávnený člen predstavenstva alebo prokurista, každý samostatne.
  (od: 20.12.2008)
Prokúra: 
Ing. Pavel Kvas
Súmračná 10
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 06.03.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2012)
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 06.09.2011)
Základné imanie: 
10 563 812,77 EUR Rozsah splatenia: 10 563 812,77 EUR
  (od: 07.08.2009)
Akcie: 
Počet: 318283
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 05.05.2021)
Dozorná rada: 
Mgr. Vanda Stoláriková
Stromová 50
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2011)
Iveta Opaterná
Bezručova 2
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.09.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2011)
JUDr. Viera Schubertová
Rošického 8554/24A
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 09.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR č. 632 z 21.12.1990 rozhodnutím ministra priemyslu č. 115/1990 zo dňa 29.12.1990 o zakladateľskom pláne podľa §15, § 62, § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. oakciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32ods. 3, 4 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Sa 162
  (od: 01.01.1991)
Stanovy zo dňa 28. 8. 1992 Dodatok č. 1 stanov zo dňa 15. 12. 1992 Stary spis: Sa 162
  (od: 05.05.1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 72/94, Nz 73/94 napísanou dňa 06.05.1994 notárkou JUDr. Janou Hunovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 162
  (od: 13.12.1994)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.1996 - notárska zápisnica N 62/96, Nz 68/96. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 23.8.1996 - notárska zápisnica N 136/96, Nz 142/96. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.1996 - notárska zápisnica N 212/96, Nz 217/96. Zmena obchodného mena - pôvodné Slovenské závody technického skla, a.s. Stary spis: Sa 162
  (od: 14.04.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1997 - Notárska zápisnica N 107a/97, Nz 108a/97. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 3.12.1997 - Notárska zápisnica č. 229/97, Nz 230/97. Stary spis: Sa 162
  (od: 16.02.1998)
Úplné znenie stanov spoločnosti schválených na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 27.3.2001 - notárska zápisnica N 97/2001, Nz 97/2001.
  (od: 02.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2001 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou TS TRADING a.s. /IČO: 35 789 271/, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Technické sklo, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky a to známe i neznáme ako aj majetok zrušenej spoločnosti TS TRADING, a.s.
  (od: 24.10.2001)
Notárska zápisnica č.N 376/2005, Nz 67856/2005, NCRls 67018/2005 zo dňa 22.12.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení zlúčenia spoločnosti TECHNOGLASS, s.r.o., so sídlom Agátová 22, 844 03, IČO : 31 368 301 so spoločnosťou Technické sklo, a.s., so sídlom Agátová 22, 844 03 Bratislava, IČO : 00 012 670 ku dňu 31.12.2005. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.12.2005 pod č.N 377/2005, Nz 67853/2005, NCRls 67014/2005.
  (od: 14.02.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008 o 8,30 hod. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2008. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008 o 10,00 hod..
  (od: 09.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2008 vo forme not. zápisnice N 189/2008 Nz 59007/2008. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva obchodnej spoločnosti zo dňa 12.12.2008.
  (od: 20.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.09.2009.
  (od: 07.10.2009)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 328/2010 Nz 58938/2010 o zlúčení so spoločnosťou EZER, a. s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 799 617, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2594/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Technické sklo, a. s., so sídlom Agátová 22, 844 03 Bratislava, IČO: 00 012 670, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 95/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2010, Nz 58947/2010 dňa 30.122010 stáva právnym nástupcom spoločnosti EZER, a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 15.02.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2011 a 26.08.2011.
  (od: 06.09.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.02.2012.
  (od: 06.03.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2012 vo forme notárskej zápisnice N574/2012, Nz41549/2012, NCRIs42357/2012.
  (od: 21.11.2012)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 15.02.2011)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
EZER, a. s.
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (od: 15.02.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  24.11.2022
Dátum výpisu:  28.11.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)