Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1125/B

Business name of the organisational unit: 
OKIN GROUP, a.s. - organizačná zložka
  (from: 09/07/2007 until: 06/07/2010)
OKIN FACILITY CZ, s.r.o. - organizačná zložka
  (from: 10/14/2003 until: 09/06/2007)
Registered seat of organisational unit: 
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
Date of entry: 
10/14/2003
  (from: 10/14/2003)
Date of deletion: 
06/08/2010
  (from: 06/08/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/08/2010)
Legal form: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby.
  (from: 10/14/2003)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
expertízna činnosť v oblasti optimalizácie energetických nákladov
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
poradenská činnosť v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
správa počítačových sietí
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracúvaním a zoraďovaním informácií
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
kancelárske a sekretárske práce
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
kovoobrábanie
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
zámočníctvo
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
Head of organisational unit: 
Oliver Ochaba
SNP 5
Modra 900 01
From: 02/19/2005
  (from: 02/19/2005 until: 11/02/2006)
Oliver Ochaba
SNP 5
Modra 900 01
From: 02/19/2005 Until: 10/10/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Jarmila Trúsiková
Janského 424/18
Olomouc 779 00
ČR
From: 10/10/2006
  (from: 11/03/2006 until: 06/07/2010)
JUDr. Ladislav Udvaros
Pri Hrádzi 2
Nové Zámky 940 77
Until: 10/31/2003
  (from: 10/14/2003 until: 02/09/2004)
Mirko Kalous
Livornská 432
Praha 10
ČR
From: 10/31/2003
  (from: 02/10/2004 until: 02/18/2005)
Mirko Kalous
Livornská 432
Praha 10
ČR
From: 10/31/2003 Until: 02/19/2005
  (from: 02/19/2005 until: 02/18/2005)
Acting in the name of the company: 
Za organizačnú zložku koná a za ňu podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (from: 10/14/2003)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení organizačnej zložky zo dňa 30.04.2010. Súhlas Daňového úradu Bratislava I č. 600/232/53844/10/MurL zo dňa 16.3.2010 s výmazom spoločnosti OKIN GROUP, a.s. - organizačná zložka z obchodného registra. OKIN GROUP, a.s. - organizačná zložka, Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 30 853 583, zapísaná v obchodnom registri v odd. Po vl. číslo 1125/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/08/2010)
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 24.09.2003 v zmysle ust. § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/14/2003 until: 06/07/2010)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 31.10.2003.
  (from: 02/10/2004 until: 06/07/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 16.04.2007.
  (from: 04/26/2007 until: 06/07/2010)
Na základe zmluvy o fúzii zo dňa 10.4.2007 prešlo na obchodnú spoločnosť BVL Czech, a.s., so sídlom Praha 4, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00, IČ 27449734, ako nástupnická spoločnosť imanie zanikajúcej obchodnej spoločnosti OKIN FACILITY CZ s.r.o., so sídlom Praha 4, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00, IČ 25774514 zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. C vložka 69050. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 2.8.2007 o zmene obchodného mena organizačnej zložky z OKIN FACILITY CZ, s.r.o. - organizačná zložka na OKIN GROUP, a.s. - organizačná zložka.
  (from: 09/07/2007 until: 06/07/2010)
Foreign person: 
Business name: OKIN GROUP, a.s.
Identification number (IČO): 27 449 734
Registered seat:
Vyskočilova 1481/4
Praha 4 140 00
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69050.
  (from: 09/07/2007 until: 06/07/2010)
Business name: OKIN FACILITY CZ, s.r.o.
Identification number (IČO): 25 774 514
Registered seat:
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69050.
  (from: 10/14/2005 until: 09/06/2007)
Business name: OKIN FACILITY CZ, s.r.o.
Identification number (IČO): 25 774 514
Registered seat:
Vyskočilova 1481/4
Praha 4 140 00
Česká republika
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69050.
  (from: 10/14/2005 until: 09/06/2007)
Business name: OKIN FACILITY CZ, s.r.o.
Identification number (IČO): 25 774 514
Registered seat:
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69050.
  (from: 10/14/2003 until: 10/13/2005)
Business name: OKIN FACILITY CZ, s.r.o.
Identification number (IČO): 25 774 514
Registered seat:
Evropská 175/115
Praha 6 160 00
Česká republika
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69050.
  (from: 10/14/2003 until: 10/13/2005)
Mgr. Michal Jelínek - Konateľ
Ke Krči 556/46
Praha 4
Česká republika
From: 12/04/2002
  (from: 10/14/2003 until: 10/13/2005)
Mgr. Michal Jelínek - Konateľ
Ke Krči 556/46
Praha 4
Česká republika
From: 12/04/2002
  (from: 10/14/2005 until: 09/06/2007)
Mgr. Michal Jelínek - Konateľ
Ke Krči 556/46
Praha 4
Česká republika
From: 12/04/2002
  (from: 09/07/2007 until: 06/07/2010)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person