Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29860/B

Business name: 
T I M I, s.r.o.
  (from: 10/13/2003 until: 05/10/2018)
Registered seat: 
nám. SNP 13
Bratislava 811 06
  (from: 10/13/2003 until: 05/10/2018)
Identification number (IČO): 
35 867 787
  (from: 10/13/2003)
Date of entry: 
10/13/2003
  (from: 10/13/2003)
Person dissolved from: 
14. 4. 2018
  (from: 05/11/2018)
5. 12. 2011
  (from: 01/26/2012 until: 05/10/2018)
Date of deletion: 
01/26/2012
  (from: 01/26/2012 until: 05/10/2018)
05/11/2018
  (from: 05/11/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/26/2012 until: 05/10/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/13/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/13/2003 until: 01/17/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/13/2003 until: 01/17/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/13/2003 until: 01/25/2012)
pohostinská činnosť
  (from: 10/13/2003 until: 01/25/2012)
Partners: 
Tibor Csenkey
Veterná 16
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Michal Kocian
Račianska 97
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 02/25/2004 until: 01/25/2012)
Michal Kocian
Račianska 97
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Contribution of each member: 
Michal Kocian
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Tibor Csenkey
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Michal Kocian
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/25/2004 until: 03/01/2011)
Michal Kocian
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/02/2011 until: 01/25/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/25/2004 until: 01/25/2012)
konatelia
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Tibor Csenkey
Veterná 16
Šamorín 931 01
From: 10/13/2003 Until: 02/16/2004
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Michal Kocian
Račianska 97
Bratislava 831 06
From: 10/13/2003
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Michal Kocian
Račianska 97
Bratislava 831 06
From: 10/13/2003
  (from: 02/25/2004 until: 01/25/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti.
  (from: 02/25/2004 until: 01/25/2012)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločnosti, a to každý samostatne.
  (from: 10/13/2003 until: 02/24/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/02/2011 until: 01/25/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/13/2003 until: 03/01/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 6K/57/2017-68 zo dňa 21.03.2018 bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená v dôsledku zastavenia konkurzu voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.
  (from: 05/11/2018)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/32/2010 zo dňa 08.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2011 bola obchodná spoločnosť T I M I, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 35 867 787 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť T I M I, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 35 867 787, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 29860/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 01/26/2012 until: 05/10/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.1.2013, ktorým súd nariadil dodatočnú likvidáciu.
  (from: 03/27/2013 until: 05/10/2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 10.09.2003 v zmysle § § 56-75 a § § 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/13/2003 until: 01/25/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.2.2004. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.2.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 80/2004, Nz 13357/2004. Tibor Csenkey, funkcia konateľa od 13.10.2003 do 16.2.2004.
  (from: 02/25/2004 until: 01/25/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.12.2011 sp. zn. 34 Exre/357/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.1.2012.
  (from: 01/18/2012 until: 01/25/2012)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person