Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  107/B

Obchodné meno: 
SIMAC Holding, akciová spoločnosť
  (od: 06.02.1991)
Sídlo: 
Bajkalská 30
Bratislava 821 05
  (od: 27.01.2011)
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (od: 10.10.1995 do: 26.01.2011)
Stromová 9
Bratislava
  (od: 06.02.1991 do: 09.10.1995)
IČO: 
00 604 313
  (od: 06.02.1991)
Deň zápisu: 
06.02.1991
  (od: 06.02.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 06.02.1991)
Predmet činnosti: 
poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
  (od: 01.11.1993)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.11.1993)
obchodovanie a spravovanie majetkových a účastníckych podielov na iných organizáciach
  (od: 01.11.1993)
vývoj, financovanie a koordinácia realizácie investičných projektov
  (od: 01.11.1993)
Plánovanie, realizácia stavebných prác všetkého druhu, predovšetkým v oblastiach pozemného, inžinierskeho, cestného a staviteľstva, vykonávanie stavebných profesií, vykonávanie tepelných, chladiarenských zvukových a protipožiarnych izolácií zhotovovanie špeciálnych náterov, vykonanie rôznych podláh, kladenie dlažieb a obkladov ako i vykonávanie kamenárskych prác, stolárskych, tesárskych, pokrývačsakých, maliarskych, tapetárskych a maliarskych prác vrátane obnovy a opravy fasád, vykonávanie plynových, vodovodných a elektricklých inštalácií, obchod s tovarmi rôzneho druhu a prenájom tovarov rôzneho druhu, predovšetkým však v oblasti stavebných mechanizmov stavebných materiálov a stavebných strojov.
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Stavebná a pozemlková príprava, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb ako i ostatná investorská činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov /investorov/ vrátane finančnej poradenskej činnosti.
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Výroba stavebných hmôt všetkého druhu, zvlášť betonových výrobkov /prefabrikáty, betónové prvky, transportbetón atď./ ako i obchodovanie s horeuvedenými výrobkami.
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Zakladanie spoločností alebo získanie podielov spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako je uvedené v bode 1-3, vlastníctvo a spravovanie takýchto podielov; prevzatie vedenia takýchto spoločností.
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané.
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
  (od: 01.02.1993 do: 31.10.1993)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.02.1993 do: 31.10.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.11.1994)
predstavenstvo
  (od: 01.02.1993 do: 27.11.1994)
predstavenstvo
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Dr. Richard Teichmann - predseda
Annagasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.09.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2003)
Ing. Otakar Závodský - člen
Krížna 4066/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 06.02.1991
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2019)
Dipl. Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 19.05.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017)
Ing. Anton Holos - člen
Palackého 54/20
Bratislava
Skončenie funkcie: 04.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2002 do: 24.09.2003)
Dipl. Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 19.05.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2004 do: 26.06.2017)
Dipl.Ing. Ľubomír Lukáč
SNPII. 78
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Dipl. Ing. Karol Podhora
Miloša Uhra 30
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 24.04.1997)
Dipl. Ing. Karol Podhora - člen
Miloša Uhra 30
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 24.03.2002)
Dr. Richard Teichmann
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 24.04.1997)
Dr. Richard Teichmann
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 24.03.2002)
Dr. Richard Teichmann - predseda
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2002 do: 24.09.2003)
Dipl.Ing. Otakár Závodský
Krížna 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 24.04.1997)
Dipl.Ing. Otakár Závodský - predseda
Krížna 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 24.03.2002)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2002 do: 24.09.2003)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 3
Bratislava
Vznik funkcie: 06.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2003 do: 23.11.2003)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 3
Bratislava
Vznik funkcie: 06.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.2003 do: 01.08.2019)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 4066/3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07
Vznik funkcie: 06.02.1991
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2019 do: 14.08.2019)
Ing. Karl Heyny
Hauptstrasse 107
Giesshubl
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Max Indermaur - člen
Lungolago 70
Melide CH - 6815
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 04.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2003 do: 21.06.2004)
Max Indermaur - člen
Lungolago 70
Melide CH - 6815
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 04.12.2002 Skončenie funkcie: 19.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2004 do: 21.06.2004)
Ing. Róbert Moser
Brungasse 13-2540
Bad Voslau
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 21.04.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti.
  (od: 28.11.1994)
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti s tým, že jeden zo zástupcov musí byť vždy rakúskej a druhý československej štátnej príslušnosti.
  (od: 01.02.1993 do: 27.11.1994)
Za spoločnosť budú podpisovať členovia predstavenstva: Dipl. Ing. Ľubomír Lukáč, Ing. Karl Heyny, Dipl. Ing. Otakár Závodský Ing. Róbert Moser Pre platnosť právnych úkonov, záväzujúcich akciovú spoločnosť, sú potrebné podpisy dvoch prokuristov spoločnosti s tým, že jeden prokurista musí byť česko-slovenskej a druhý rakúskej štátnej príslušnosti.
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Prokúra: 
Dipl.Ing. Emília Jusková
Budyšínska 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 24.04.1997)
Dipl.Ing. Emília Jusková
Budyšínska 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 21.06.2004)
Dipl.Ing. Emília Jusková
Budyšínska 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 15.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2004 do: 21.06.2004)
Dipl.Ing. Eva Novodvorská
Radvanská 52
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 14.01.1996)
Dipl.Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 24.04.1997)
Dipl.Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 21.06.2004)
Dipl.Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava
Skončenie funkcie: 15.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2004 do: 21.06.2004)
Mag. Gabriele Syrowatka
Hotel Plus, Bul-harská 72
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 14.01.1996)
Dr. Richard Teichmann
Seilerstrasse 10/26
Wien 1010
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
mag Gabriele Yengin-Stránsky
Sickenberggasse 9/6
Wien 1190
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 31.01.1993)
Základné imanie: 
40 000 EUR Rozsah splatenia: 40 000 EUR
  (od: 19.10.2013)
132 760 EUR Rozsah splatenia: 132 760 EUR
  (od: 27.01.2011 do: 18.10.2013)
4 000 000 Sk
  (od: 03.11.2003 do: 26.01.2011)
75 000 000 Sk
  (od: 27.04.2001 do: 02.11.2003)
227 953 000 Sk
  (od: 04.02.1998 do: 26.04.2001)
340 228 000 Sk
  (od: 06.02.1991 do: 03.02.1998)
Akcie: 
Počet: 4000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
  (od: 19.10.2013)
Počet: 4000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 27.01.2011 do: 18.10.2013)
Počet: 4000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.06.2004 do: 26.01.2011)
Počet: 4000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.11.2003 do: 21.06.2004)
Počet: 75000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.09.2003 do: 02.11.2003)
Počet: 75000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.2001 do: 24.09.2003)
Počet: 227953
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.02.1998 do: 26.04.2001)
Počet: 340228
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.02.1993 do: 03.02.1998)
Akcionár: 
Dr. Richard TEICHMANN Beteiligungs-gesellschaft mbH
Annagasse 6
Viedeň 1010
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2011)
NDK Holding GmbH
Teinfaltstrasse 8
Viedeň 1010
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2004 do: 26.01.2011)
Dozorná rada: 
Dipl.Ing. Vladimír Litvaj - člen
Tilgnerova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 20.11.2002
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
Dipl-Ing. Darina Franková - člen
Mierova 192
Bratislava 821 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1996 do: 03.02.1998)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vigľašská 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 09.10.1995)
Dipl. Ing. Dušan Krkoška - podpredseda
Jašíková 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 09.10.1995)
Dipl.Ing. Vladimír Litvaj
Tilgnerova 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.1998 do: 24.09.2003)
Dipl.Ing. Vladimír Litvaj - člen
Tilgnerova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 20.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2003 do: 23.05.2022)
Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan - predseda
Annagasse 6
Wien 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2003)
Mag. Wolfgang Burger - Schiedlin - člen
Teinfaltstrasse 8
Wien 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2003)
Juraj Balkó
384
Kolíňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.1995 do: 14.01.1996)
Dr. Michael Buresch - člen
Muhlgasse 11
Wien 1040
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 24.09.2003)
Dr. Kurt Heindl - člen
Landstrasse-Hauptstrasse 96
Wien
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 24.04.1997)
Ing. Karl Heyny - člen
Hauptstrasse 107
Giesshübl 2372
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 09.10.1995)
Dr. Cornelia Leitl - člen
Karl Leitl Strasse 1
Linz 4041
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.1998 do: 24.09.2003)
Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.1996 do: 24.04.1997)
Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1997 do: 24.09.2003)
Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1993 do: 09.10.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spo-ločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.10.1990 a podľa § 5 Zákona č. 112/1990 Zb.,ktorým sa mení a dopľňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis Sa 183
  (od: 06.02.1991)
Stanovy vypracované v zmysle zák. 513/1991 Zb. odsúhlasené valným zhromaždením zo dňa 24.9.1992. Stary spis: Sa 183
  (od: 01.02.1993)
Uznesenie dozornej rady č. 1/93 zo dňa 28.10. 1993, protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.12.1993. Stary spis: Sa 183
  (od: 22.04.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 200/94 napísanou dňa 09.05.1994 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 183
  (od: 28.11.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 200/95 napísanou dňa 17.5.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, a na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 183
  (od: 10.10.1995)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 6.12.1995. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.1995. Stary spis: Sa 183
  (od: 15.01.1996)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.1996. Stary spis: Sa 183
  (od: 25.04.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 307/97 zo dňa 23.7.1997, bolo prijaté uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania formou stiahnutia 112 275 kusov akcií z obehu. Stary spis: Sa 183
  (od: 22.10.1997)
Notárska zápisnica Nz 307/97 spísaná dňa 23. 7. 1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúci priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23. 7. 1997, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Stary spis: Sa 183
  (od: 04.02.1998)
Notárska zápisnica č. Nz 153/98 napísaná dňa 5.6.1998 notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.6.1998.
  (od: 28.08.1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2000 pod č. Nz 145/00, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania formou stiahnutia 152.953 kusov akcií z obehu.
  (od: 29.11.2000)
Zníženie základného imania odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.10.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 145/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (od: 27.04.2001)
Výpis z protokolu zo zasadnutia dozornej rady dňa 22. 11. 2001. Protokol o zasadnutí predstavenstva zo dňa 23. 11. 2001.
  (od: 25.03.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2002. Uznesenie č. 2/2002 prijaté mimo zasadnutia dozornej rady. Skončenie funkčného obdobia členov dozornej rady Dr. Michael Buresh k 22.7.2002, Dr. Cornelia Leitl k 22.7., Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan k 22.7.2002, Dipl. Ing. Vladimír Litvaj k 20.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Antona Holosa k 4.12.2002.
  (od: 25.09.2003)
Notárska zápisnica N 1860/03, Nz 43013/03 zo dňa 2.6.2003, rozhodnutie jediného akcionára a stanovy spoločnosti.
  (od: 03.11.2003)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.4.2004. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.5.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 19.5.2004. Funkcia prokuristov Dipl. Ing. E. Juskovej a Dipl. Ing. J. Radošovského sa končí dňom 15.4.2004. Funkcia člena predstavenstva M. Indermaura sa končí dňom 19.5.2004.
  (od: 22.06.2004)
Notárska zápisnica N 133/2010, Nz 38412/2010 zo dňa 20.10.2010 - rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 27.01.2011)
Notárska zápisnica N 573/2013, Nz 23833/2013, NCRls 24323/2013 spísaná dňa 16.7.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 19.10.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)