Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3249/B

Business name: 
Tivio a.s.
  (from: 01/07/2004)
Registered seat: 
Černockého 2
Bratislava 831 05
  (from: 06/22/2011)
Identification number (IČO): 
35 872 535
  (from: 01/07/2004)
Date of entry: 
01/07/2004
  (from: 01/07/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/07/2004)
Objects of the company: 
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/07/2004)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
poskytovanie dátových služieb-internetová čitáreň
  (from: 01/07/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/07/2004)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 01/07/2004)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 01/07/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 01/07/2004)
prenájom softwaru (so súhlasom autora), hardwaru, telekomunikačnej techniky
  (from: 01/07/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/07/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 01/07/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/07/2004)
reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov (bez zásahu do elektrických častí)
  (from: 01/07/2004)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 01/07/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/07/2004)
poskytovanie telekomunikačnej služby, sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete Internet (VOIP)
  (from: 01/07/2004)
sprostredkovanie telekomunikačných služieb
  (from: 01/07/2004)
vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/07/2004)
Jana Lörinčíková - predseda
Pribišova 17
Bratislava 841 05
From: 12/16/2004
  (from: 01/25/2005)
Acting in the name of the company: 
Všetci členovia predstavenstva spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a podpisovať samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja vlastnoručný podpis.
  (from: 01/07/2004)
Capital: 
33 193,92 EUR Paid up: 33 193,92 EUR
  (from: 05/05/2010)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,696 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.
  (from: 05/05/2010)
Supervisory board: 
Jana Magdošková
Mukačevská 33
Prešov 080 01
From: 12/15/2004
  (from: 01/25/2005)
Zuzana Londinova
Dr. Clementisa 9
Skalica 909 01
From: 12/15/2004
  (from: 01/25/2005)
Igor Lörinčík
Pribišova 17
Bratislava 841 05
From: 12/15/2004
  (from: 01/25/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 181/03, Nz 93721/03 zo dňa 21.10.2003 ako súkromná akciová spoločnosť v zmysle usr. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2004. Uznesenie z rokovania dozornej rady zo dňa 15.12.2004.
  (from: 01/25/2005)
Notárska zápisnica N 34/2005, Nz 41 565/2005 a NCRls 41 001/2005 zo dňa 08.09.2005 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia.
  (from: 09/28/2005)
Notárska zápisnica N 471/2011, Nz 20453/2011 zo dňa 6.6.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena sídla.
  (from: 06/22/2011)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person